Hundred Flowers Award for Best Supporting Actress

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Hundred Flowers Award for Best Supporting Actress was first awarded by the China Film Association in 1962.

1980–2004[edit]

Year Actor Film Character
1980 (3rd)[1] Liu Xiaoqing What a Family Zhang Lan
1981 (4th)[1] N/A N/A N/A
1982 (5th)[1] N/A N/A N/A
1983 (6th)[1] Jiang Lili Three Dimensional People Ye Fang
1984 (7th)[1] Wang Fuli Our Niu Baisui Juhua
1985 (8th)[1] Wang Yumei Wreaths at the Foot of the Mountain Madame Liang
1986 (9th)[1] Wang Fuli Sunrise Cuixi
1987 (10th)[1] Zhang Xiaomin Extraordinary President Soong Ching-ling
1988 (11th)[1] Lü Liping Old Well Duan Xifeng
1989 (12th)[1] Gong Li Codename Cougar Li
1990 (13th)[1] Lin Moyu A Dream of Red Mansions Grandmother Jia
1991 (14th)[1] Wu Yujuan Dragon Year Cops Zhong Xiaomei
1992 (15th)[1] Lü Liping No Regrets About Youth Liu Jie
1993 (16th)[1] Chen Xiaoyi Divorce Madame Ma
1994 (17th)[1] Ding Jiali No More Applause Han Liting
1995 (18th)[1] Li Yuanyuan A Born Coward Liu Yurong
1996 (19th)[1] He Saifei Behind Enemy Lines Hongyun
1997 (20th)[1] Song Chunli The Days Without Lei Feng Qiao Anshan's wife
1998 (21st)[1] Zhang Lu A Virtuous Widow Xiangcao
1999 (22nd)[1] Li Xiaohong Love Through Movie Yindi
2000 (23rd)[1] Tao Hong Agreed Not to Separate Lu Xinxin
2001 (24th)[1] Yan Qingyu Keeping Moon at Heart Yuelan
2002 (25th)[1] Yuan Li Pure Sentiment An Ran
2003 (26th)[1] Yuan Quan Pretty Big Feet Xia Yu
2004 (27th)[1] Zhang Yan Warm Spring Xiaohua

Since 2006[edit]

Year Actor Film Character
2006
28th
Yuen Qiu Kung Fu Hustle landlady
Bai Qing Ren Changxia Madame Liang
Tao Yuling Ren Changxia Ren Changxia's mother
Li Bingbing A World Without Thieves Ye
2008
29th
Gua Ah-leh The Knot Wang Biyun (old)
Luo Haiqiong Assembly medical doctor
Hou Shu Crazy Stone Jingjing
Yang Jing Invisible Wings Zhihua's mother
2010
30th
Xu Qing (tie) The Founding of a Republic Soong Ching-ling
Wang Jia (tie) Frightening Moment Qi Hongyu
Sun Li Painted Skin Xia Bing
Che Xiao If You Are the One secretary
Ma Su Iron Man Wu Mengxia
2012
31st
Ning Jing 1911 Qiu Jin
Zhu Yuanyuan Ocean Heaven Madame Chai
Zhang Jingchu Aftershock Fang Deng
Karen Mok Go Lala Go! Rose
Gwei Lun-Mei Flying Swords of Dragon Gate Zhang Xiaowen
2014
32nd
Deng Jiajia Silent Witness Lin Mengmeng
Tao Hong Lost in Thailand Xu Lang's wife
Hai Qing Finding Mr. Right Zhou Yi
Yuan Quan The White Storm Yuan Ke'er
Charlie Young Cold War Phoenix Leung Chi-mei

Records[edit]

Items Name Statistics Notes
Most win Wang Fuli 2 wins
Lü Liping
First Hong Kong actress win Yuen Qiu 1 win 2008, for Kung Fu Hustle

References[edit]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y (Chinese) Winners of Hundred Flowers Awards 09 Sep 2008.