Boden Engineer Regiment

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Ing 4)
Jump to: navigation, search
Boden Engineer Regiment
Bodens ingenjörregemente
(Ing 4, Ing 3, Ingbat/I 19)
Bodens ingenjörregemente vapen.svg
Active 1905–2005
Country  Sweden
Branch Swedish Army
Type Engineer
Size Regiment
Motto(s) "Nos nihil efficere non possumus" ("Here are no impossibilities")
March "Bodens ingenjörkårs marsch" (1922–2006)

The Boden Engineer Regiment (Swedish: Bodens ingenjörregemente), designations Ing 4, Ing 3 and Ingbat/I 19, was a Swedish Army engineer regiment, one of the few new formations raised in the 20th century. It was disbanded in 2005. The regiment was garrisoned in Boden, Sweden.

History[edit]

The regiment has its origins in the engineer companies created at Norrbotten Regiment in 1902. These companies became independent in 1904 as Boden Engineer Corps and gained the designation Ing 4 (4th Engineer Regiment). Boden Engineer Corps gained the new designation Ing 3 in 1937 and was upgraded to a regiment in 1975 and was renamed Boden Engineer Regiment.

It was then downgraded to a battalion unit again in 1994, and was renamed Norrland Engineer Corps. In 2000, the battalion became one of five battalions in Norrbotten Regiment, with the name Norrland Engineer Battalion, the designation Ing 3 was not kept, even though it was still in common use. The battalion was disbanded in 2005.

Campaigns[edit]

 • None

Organisation[edit]

 • ?

Commanders[edit]

Below are corps and regimental commanders between 1905 and 2000.

 • 1905–1907: Emil Sebastian von Krusenstjerna
 • 1907–1914: Olof Kullberg
 • 1914–1916: Henri Leopold de Champs
 • 1916–1920: Axel Norinder
 • 1920–1926: Per Albin Dihlström
 • 1926–1928: Ove Sylvan
 • 1928–1931: Sven Alin
 • 1931–1934: Ebbe Tydén
 • 1934–1937: Gunnar Ström
 • 1937–1940: Åke Grönhagen
 • 1940–1941: Inge Hellgren
 • 1941–1941: Anders Walter Graûmann
 • 1941–1948: Wilhelm Dahlgren
 • 1948–1953: Nils Christian Rabe
 • 1959–1973: Tore S:son Rahmqvist
 • 1973–1979: Owe Karl-Gösta Dahl
 • 1979–1982: Hans Gösta Carlsson
 • 1982–1983: Karl Oskar Sigurd Henningsson (acting)
 • 1983–1991: Karl Oscar Bertil Alm
 • 1991–1994: Sven Bertil Sören Stegius
 • 1994–1996: Jan Gunnar Isberg
 • 1996–1998: Bo Sören Ericson
 • 1998–2000: Gunnar Söderström

Name, designation and garrison[edit]

Name Translation From To
Bodens ingenjörkår Boden Engineer Corps 1905-04-01 1975-06-30
Bodens ingenjörregemente Boden Engineer Regiment 1975-07-01 1994-06-30
Norrlands ingenjörkår Norrland Engineer Corps 1994-07-01 2000-06-30
Norrlands ingenjörbataljon Norrland Engineer Battalion 2000-07-01 2005-12-31
Designation From To
Ing 4 1905-04-01 1937-06-30
Ing 3 1937-07-01 2000-06-30
Ingbat/I 19 2000-07-01 2005-12-31
Training ground
or garrison town
From To
Boden (G) 1905-04-01 2005-12-31

See also[edit]

References[edit]

Print
 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Stockholm: Statens Försvarshistoriska Museer. ISBN 91-971584-4-5. 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek. ISBN 91-972209-0-6. 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. ISBN 91-87184-74-5. 
 • Nelsson, Bertil (1993). Från Brunkeberg till Nordanvind: 500 år med svenskt infanteri. Stockholm: Probus. ISBN 91-87184-23-0. 
 • Svensk rikskalender 1908. Stockholm: P.A. Norstedt & Söner. 1908. 
Online