Jaman Pass

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Jaman Pass may refer to:

  • Col de Jaman
  • Jaman Pass, a pass on the Tajik/Afghan border