Joachim Chreptowicz

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Joachim Chreptowicz
Jaŭchim Chraptovič. Яўхім Храптовіч (J. Damiel, XIX).jpg
Coat of arms Odrowąż
Father Marcjan Chreptowicz
Mother Regina Wojnianka
Born 4 January 1729
Jasieniec near Nowogródek
Died 4 March 1812(1812-03-04) (aged 83)
Warsaw

Joachim Chreptowicz pseud.: Jeden z współziomków (4 January 1729 – 4 March 1812), of Odrowąż Coat of Arms, was a Polish nobleman, writer, poet, politician, Grand Secretary of Lithuania, marshal of the Lithuanian Tribunal and the last Grand Chancellor of Lithuania. He was a member of the Permanent Council, activist of the Commission of National Education, physiocrat and a vivid supporter of the Targowica Confederation.

Works[edit]

 • Réponse de la part du Roi aux Députés de la Délégation prononcée par... le 16 févier 1774
 • "Zdanie JW. JP. ... na projekt pod tytułem: Powinności i władza departamentów w Radzie, na sesji sejmowej w r. 1776 d. 23 września dane", brak miejsca i roku wydania; także Warszawa 1776 (tu nieco inaczej sformułowano końcową część tytułu: ... na sesji sejmowej dnia 23 września 1776 miane)
 • Poezja, wyd. w: I. Krasicki "Zbiór potrzebniejszych wiadomości", Warszawa 1781 i wyd. następne, (artykuł)
 • Odpowiedź tegoż, powst. 1787, wyd. w: F. Karpiński Dzieła wierszem i prozą, t. 1, Warszawa 1806, s. 348-350; odpowiedź na list poetycki F. Karpińskiego pt. "List do J. L. C. P. W. Ks. L. (Joachima Litawora Chreptowicza Pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego) z Krasnegostawu; Karpiński napisał w 1787 roku 2 kolejne listy poetyckie do Chreptowicza, ogł. w: Dzieła..., s. 346-348, 350-354
 • Głos JW. Jmci Pana... na sesji sejmowej dnia 18 grudnia r. 1789
 • Odezwa do publiczności, brak miejsca wydania (1794)
 • Reprodukcja coroczna krajowa, powst. około roku 1801, wyd. w książce: J. Turgot O składaniu się i podzielaniu majątków w społeczności, tłum. S. Kłokocki, Warszawa 1802
 • O prawie natury, pismo oryginalne jednego z współziomków, wyd. S. K. (Kłokocki), Warszawa 1814
 • Na obraz Rafaela. Wiersz łaciński (informacja G. Korbuta)
 • Magazyn Warszawski (tu: "List do edytora" 1785, t. 1, cz. 1; "Wiadomość względem użytecznego i trwałego poprawiania łąk" 1785, t. 1, cz. 2), Pamiętnik Warszawski (1809-1810).

Bibliography[edit]

 • Historia Dyplomacji Polskiej – tom II 1572-1795, PWN, Warszawa 1981, s. 525
 • Krzysztof Tracki, Problem reformy miejskiej w ideach i działalności politycznej podkanclerzego litewskiego Joachima Chreptowicza (w okresie Sejmu Czteroletniego)
 • G. Ryżewski, Ród Chreptowiczów herbu Odrowąż, Kraków 2006
 • T. 4: Oświecenie. W: Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966, s. 354-357.