Johannes Hjelmslev

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Johannes Trolle Hjelmslev (Danish: [ˈjɛlˀmsleʊ̯]; 7 April 1873 – 16 February 1950) was a mathematician from Hørning, Denmark. Hjelmslev worked in geometry and history of geometry. He was the discoverer and eponym of the Hjelmslev transformation, a method for mapping an entire hyperbolic plane into a circle with a finite radius. He was the father of Louis Hjelmslev.

Publications[edit]

 • Johannes Hjelmslev, Grundprinciper for den infinitesimale Descriptivgeometri med Anvendelse paa Læren om variable Figurer. Afhandling for den philosophiske Doctorgrad, 1897
 • Johannes Hjelmslev, Deskriptivgeometri: Grundlag for Forelæsninger paa Polyteknisk Læreanstalt, Jul. Gjellerup 1904
 • Johannes Hjelmslev, Geometriske Eksperimenter, Jul. Gjellerup 1913
 • Johannes Hjelmslev, Darstellende Geometrie, Teubner 1914
 • Johannes Hjelmslev, Geometrische Experimente, Teubner 1915
 • Johannes Hjelmslev, Lærebog i Geometri til Brug ved den Polytekniske Læreanstalt, Jul. Gjellerup 1918
 • Johannes Hjelmslev, Die natürliche Geometrie- vier Vorträge, Hamburger Mathematische Einzelschriften 1923
 • Johannes Hjelmslev, Om et af den danske matematiker Georg Mohr udgivet skrift Euclides Danicus', udkommet i Amsterdam i 1672", Matematisk Tidsskrift B, 1928, pp 1-7
 • Johannes Hjelmslev, Grundlagen der projektiven Geometrie, 1929
 • Johannes Hjelmslev, Beiträge zur Lebensbeschreibung von Georg Mohr, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Math.-Fys. Meddelelser, Bd.11, 1931, Nr.4
 • Johannes Hjelmslev, Grundlag for den projektive Geometri, Gyldendal 1943

See also[edit]

References[edit]

External links[edit]

 • Salmonsens Konversationsleksikon, [1]
 • Salmonsens Konversationsleksikon, [2]