Joost Berman

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Joost Berman
Archief, de afgebrande Monstertoren (uitgegeven door Mr.J.Berman 1834) - Zierikzee - 20222422 - RCE.jpg
Illustration in Geschiedkundige beschrijving der St. Lievens Monster (1834), a book by Joost Berman
Born(1793-01-09)9 January 1793
Died18 March 1855(1855-03-18) (aged 62)
EducationLaw
Alma materLeiden University
Occupationlawyer, judge, writer, politician
Years active1817–1855
ChildrenGeertruida Martina
Cornelis Martinus (1819–1819)
Cornelia Martina Neeltje
Johanna Gesina Alida
Joost (1823–1887)
Alexandrina Agatha Johanna
Alexander Johan (1828–1886)
Abrahamina (1829–1831)
Neeltje (1830–1832)
Cornelis Martinus (1831–1873)
Stephania Marca
Neeltje (1839–1918)
Parent(s)Geertruida der Weduwen (?–1844)
Maarten Berman (1769–1832)
RelativesSimon Berman (grandson)
Bart Berman (2nd great-grandson)
Helen (w. of 2nd great-grandson)
Thijs (3rd great-grandson)

Joost Berman (9 January 1793 – 18 March 1855)[1][2] was a Dutch lawyer, judge, politician, poet, nonfiction writer, and editor.

Life[edit]

Joost Berman was born in Ouwerkerk as the son of Maarten Berman (1769–1832) en Geertruida der Weduwen (1772?–1844).[3] Along with some contemporaries from an evolving rural farming elite, he managed to complete his studies at the French and Latin schools.[3][4] When he went on to study law at Leiden University (1814–1817), he was the first of these farmer boys to acquire higher education.[3][4][5]

After graduating, Joost Berman worked as an attorney in Zierikzee.[3][5] Subsequently he was employed by the local court, serving as Assistant Clerk to the Court, Clerk to the Court, Judge of Peace, and from 1838 as Canton Judge.[5][6][7][8][9] In 1843 Jacobus Boeije succeeded Berman as Canton Judge and Berman served again as Clerk to the Court until 1851.[10][9]

Joost Berman wrote several works of poetry mobilizing public opinion against the Belgian Revolution, supporting a continued Dutch rule over Belgium.[5][11][12] His dissertation and some other nonfiction works were also published. Berman often wrote for magazines.[5]

From 1836 to 1847, Berman was co-editor of the "Zeeland People's Almanac" (Dutch: Zeeuwsche Volks-Almanak), alongside Rev. H.M.C. van Oosterzee.[4][5][13][14] While meticulously covering all of Zeeland, both editors lived in Zierikzee, putting Schouwen slightly more central in the Almanac than customary in Zeeland publications.[15]

In the elections of 26 September 1848 for the city council of Zierikzee, Joost Berman received 75 votes, just one vote less than the last candidate to receive a 9 year appointment to the council.[16] Berman and the two candidates behind him were selected to fill in places of deceased council members for a "short" term of 6 years.[16]

Personal and death[edit]

On 29 July 1817, Joost Berman married Neeltje Sevenhuizen (1797–1871) from Zierikzee. They had 12 children, 4 of whom died at a young age. In 1823, Berman was released from serving in the Zierikzee's civil guard for health reasons.[17]

Berman resigned from the Zierikzee court in 1851.[18] There are indications of hardships around or after this decision.[19] He died in Zierikzee on 18 March 1855,[1][3] aged 62, after a disease his wife said lasted only 2 days.[2]

Joost Berman's son, Alexander Johan, studied at Joost's alma mater to become the Dutch Reformed minister of Watergang.[1] His grandson, Simon Berman, was the mayor of six municipalities in the Netherlands, among which Schagen, Bedum, and Alblasserdam.

Bibliography[edit]

Nonfiction[edit]

 • 1817 – De poenis secundarum nuptiarum [Latin: Penalties of the marriage] (Lugduni Batavorum)
 • 1819 – Iets bij gelegenheid der viering van het éénjarig bestaan van de Vlissingsche afdeeling der Maatschappij tot nut van 't Algemeen
 • 1834 – Beschrijving van de St. Lievens Monsterkerk, te Zierikzee, op den 7 october 1832, door brand ten eenemale verwoest (Van de Velde Olivier)
 • 1834 – Geschiedkundige beschrijving der St. Lievens Monster of Groote Kerk te Zierikzee (Le Sage ten Broek)
 • 1836 – Troost bij het afsterven van den wel eerw. zeer gel. heer F. Pleyte (Van de Velde Olivier)
 • 1841? – Ter nagedachtenis van den wel ed. J. de Kanter, Phz. (publisher unclear)
 • 1854 – Beschrijving van den hooge watervloed te Zierikzee (De Looze)

Poetry[edit]

 • 1827 – "Liefde voor het Vaderland" [Love for the Fatherland] contribution to Willem Kroef: Feestrede bij gelegenheid der viering van het derde halve eeuwfeest der verlossing van Zierikzee van de Spanjaarden (Van de Velde Olivier)[20]
 • 1830 – Opwekking aan de bewoners van het platte land, tot deelneming in de vrijwillige militaire dienst (Van de Velde Olivier)
 • 1830 – Wapenkreet [Call to arms] (Van de Velde Olivier)
 • 1831 – Feestdronk toegebragt aan en ingesteld ten behoeve van de gekwetsten in Zeeland (Van de Velde Olivier)
 • 1831 – Hulde aan de nagedachtenis van J. C. J. van Speyk (Van de Velde Olivier)[11]
 • 1831 – Warschau's val [Warsaw's fall] (Van de Velde Olivier)[21]
 • 1831 – contribution to Gerard van Wieringhen Borski: Blik op den verledenen, tegenwoordigen en toekomenden toestand des Vaderlands[22] (Van de Velde Olivier)[12]
 • 1833 – Een drietal zangen van den dag [Three songs of the day] (Van de Velde Olivier)
 • 1852 – Hulde toegezongen aan den weled. geb. heere M. C. de Crane (De Looze)[23]

Unpublished[edit]

References[edit]

 1. ^ a b c Nagtglas, Frederik (1893). "Berman (Joost)". Levensberichten van Zeeuwen [Life stories of Zeelanders]. 2. Middelburg: J.C. & W. Altorffer. p. 1041. Overleed te Zierikzee den 18 Maart 1855 en niet den 8 Maart. Zijn oudste zoon ALEXANDER JOHAN BERMAN, geboren te Zierikzee den 17 September 1828, was als jongeling bekend door grooten aanleg en dichterlijk gemoed. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden, werd in 1854 hulpprediker te Nijmegen en in November 1856 predikant te Watergang (N.-H.).
 2. ^ a b "Advertentiën" [Advertisements]. Zierikzeesche Nieuwsbode. 19 March 1855. p. 2. Retrieved 17 February 2017. Heden ten nacht trof mij en mijne Kinderen een zware slag door het afsterven van mijnen geliefden Echtegnoot Mr. J. BERMAN, in den ouderdom van 62 jaren. Eene ziekten van slechts twee dagen maakte een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven. ZIERIKZEE, mede uit naam mijner Kinderen, 18 Maart 1855.
 3. ^ a b c d e Nagtglas, Frederik (1890). "Berman (Joost)". Levensberichten van Zeeuwen [Life stories of Zeelanders]. 1. Middelburg: J.C. & W. Altorffer. p. 33.
 4. ^ a b c Neele, Arno (2011). De ontdekking van het Zeeuwse platteland: culturele verhoudingen tussen stad en platteland in Zeeland 1750-1850 [Discovery of the Zeeland countryside: urban-rural cultural ties in Zeeland 1750-1850] (PDF). Zwolle: WBooks. ISBN 9040077975.
 5. ^ a b c d e f Blok, P.J.; Molhuysen, P.C. (1927). "Berman (Joost)". Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek [New Dutch Biographical Dictionary]. 7. Leiden: Sijthoff. p. 107. geb. 9 Januari 1793 te Ouwerkerk (Z.), overl. 8 [sic] Maart 1855, zoon van Maarten en Geertruida der Weduwen, sedert 1814 te Leiden student in de rechten, werd advocaat te Zierikzee, later griffier van de rechtbank aldaar, schreef veel in tijdschriften en was redacteur van de Zeeuwsche almanak. In het bijzonder tijdens den belgischen opstand maakte hij vaderlandsche gelegenheidsgedichten. Afzonderlijk gaf hij uit: Geschiedkundige beschrijving van de Sint-Lievens-Monsterkerk te Zierikzee (1834), na den brand dier kerk 7 Oct. 1832. Hij was gehuwd met Neeltje Sevenhuizen en had een talrijk gezin.
 6. ^ De Keyzer, Laurens (2006). Kleine atlas van het genot [Small atlas of pleasure]. Tielt: Lannoo. p. 28. ISBN 9020964682. Op 2 september 1837 verschenen in Zeeland voor vrederechter Joost Berman de volgende zeelui - ik citeer letterlijk uit het archiefstuk: '(...) Jan Gerritsen, oud 37 jaar, schipper, Johan Wickert, oud 50 jaar, varensgezel, Marinus Boeke, oud 56, varensgezel, Willem Bos, oud 47 jaar, alle wonende te Zierikzee'.
 7. ^ "Middelburgsche naamwijzer waarbij zijn gevoegd distantie-tafelen der steden".
 8. ^ "Amsterdam, Dinsdag 18 September: Vervolg der Benoemingen van de Leden der Regterlijke Magt" [Amsterdam, Tuesday 18 September: Continued Nominations of Members of the Judiciary] (PDF). Algemeen Handelsblad (2145). 19 September 1938. p. 1. Arrondissement Zierikzee. Zierikzee, lste kanton. Regter: J. Berman; griffier: J. N. van der Halen; plaatsvervangers: C. van der Thoorn , J. Boeije.
 9. ^ a b "Het vreemdelingenbezoek begonnen" [Incomers visit started]. Zierikzeesche Nieuwsbode. 20 May 1953. p. 2. Retrieved 18 February 2017.
 10. ^ "Delpher Kranten". Nederlandsche Staatscourant. 13 May 1843.
 11. ^ a b "Hulde aan de nagedachtenis van J.C.J. van Speyk. Door Mr. J. Berman, Vrederegter te Zierikzee. Te Zierikzee, bij J. van de Velde Olivier, 1831. (book review)". Vaderlandsche Letteroefeningen: 514–515. 1831.
 12. ^ a b Wieringhen Borski, Gerard van (1831). Blik op den verledenen, tegenwoordigen en toekomenden toestand des Vaderlands [Look at the past, present and future state of the Fatherland]. Zierikzee: J. van de Velde Olivier. p. iv. De dichregelen aan het slot van dit opstel ben ik verschuldigd aan de welwillendheid van den heer J. BERMAN, den begaafden zanger, die het zich tot eenen pligt heeft gemaakt, om in dezen dagen zijn talent bij uitsluiting te wijden aan vaderland en Koning.
 13. ^ Oosterzee, H.M.C. van (1851). "Voorberigt". Jaarboekje voor 1852 [Foreword]. 1. Middelburg: De Gebroeders Abrahams. p. v.
 14. ^ De Gryse, Roland (1971). De Zeeuwse tijdschriften van 1850 tot 1960 [Zeeland magazines from 1850 to 1960]. 13. Ghent: Centrum voor Studie en Documentatie. p. 166. Het eerste nummer verscheen in 1836. De redactie berustte bij de jurist J. Berman (1793-1855) en de predikant H.M.C. Van Oosterzee (1806-1877). Tot in 1847, het jaar waarop de almanak ophield te bestaan, zouden beiden de redactie waarnemen. Geleidelijk wisten ze zich te omringen met een ploeg medewerkers, waarin weer eens de predikanten en de juristen goed vertegenwoordigd waren.
 15. ^ Dieleman, Liesbeth (1 November 1973). "Uit de oude almanak; Het Hollandsche volk is sot op almanacken". Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids: 19–20.
 16. ^ a b "Bekendmaking" [Announcement]. Zierikzeesche Courant. 27 September 1848. p. 1. Retrieved 17 August 2015.
 17. ^ Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (16 October 2014). "De Zierikzeese schutters paraat". Historiek. Alle mannen in Zierikzee kwamen voor de schutterij in aanmerking maar konden bezwaren indienen. Die werden beoordeeld door een commissie die besliste over inlijving, uitstel of vrijstelling. Zo werd in 1823 mr. Joost Berman vrijgesteld omdat hij ‘zwak van gestel’ was.
 18. ^ "Binnenlandsche Nieuwstijdingen". De Nederlander. Utrecht. 30 August 1851. Retrieved 27 August 2015.
 19. ^ Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984. Zorgvolle huiselijke omstandigheden hebben op zijn laatste levensjaren een schaduw geworpen.
 20. ^ "Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering van het Zeeuwsch ... - Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen - Google Books". google.com.
 21. ^ Goddeeris, Idesbald. "'Woelziek, ondankbaar en immatuur'; Polonofobie in Nederland in de jaren 1830". Alblak. University of Amsterdam. Ondanks de talrijke culturele, politieke en vooral economische contacten met Polen in het ancien régime, deelde de Nederlandse publieke opinie de Polenliefde van de buurlanden duidelijk niet. Dat wil niet zeggen dat Polen niet in de kijker stond. Integendeel, de eerste jaren na 1830 verschenen er in Nederland verscheidene boeken over de opstand: van poëmen en epische gedichten (bijvoorbeeld van Joost Berman en Adriaan van der Hoop jr.) over politieke commentaren (zoals een anoniem boekje 'door eenen Pool') tot historische en militaire studies (onder wie door graaf Falckenstein en Jacob Cornelis van Rijneveld). Terwijl hun buitenlandse collega's bijna unaniem waren in hun lofbetuigingen, waren deze Nederlandse publicisten dat in hun kritiek.
 22. ^ "Blik op den verledenen, tegenwoordigen en toekomenden toestand des vaderlands". google.com.
 23. ^ "Hulde toegezongen aan den weled. geb. heere M. C. de Crane". Zierikzeesche Nieuwsbode. 24 May 1852. p. 2 – via Krantenbank Zeeland.
 24. ^ http://www.worldcat.org/title/brief-van-joost-berman-aan-christianus-petrus-eliza-robide-van-der-aa-ub-hss-mag-a-173/oclc/847609417
 25. ^ http://www.worldcat.org/title/wat-wordt-er-van-de-ziel-b-00492-h-1/oclc/800449163
 26. ^ http://www.worldcat.org/title/aan-mijne-boeken-b-00492-h-1/oclc/800457498

External links[edit]

Google Books[edit]