Justice Bao (2010 TV series)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
For other TV series with the same name, see Justice Bao (disambiguation).
"Justice Bao: The Seven Heroes and Five Gallants" redirects here. For TV series of similar titles, see The Seven Heroes and Five Gallants (disambiguation).
Justice Bao
Justice Bao 2010.jpg
DVD cover of Season 1 (2010)
Also known as New Justice Bao
Chinese
Mandarin Bāo Qīng Tiān
Genre crime fiction
historical fiction
wuxia
gong'an fiction
fantasy
Written by Qu Wei (Season 1)
Song Guanyi (Season 1)
Qu Fangting (Season 2)
Yang Ming (Season 3)
Directed by Chen Lieh (Season 1)
Wang Chi-sheng (Season 1)
Tang Hao (Season 1)
Tao Dongxin (Season 2)
He Zhonghua (Season 3)
Starring Jin Chao-chun
Kenny Ho
Fan Hung-hsuan
Wang Shasha
Lung Lung
Yang Na
Opening theme "Qi Xia Wu Yi" (七俠五義)
Composer(s) Hsi Yu-lung
Zhou Sixian
Country of origin China
Original language(s) Mandarin
No. of seasons 3
No. of episodes 120
Production
Executive producer(s) Kong Xiuling
Eddie Hung (Season 3)
Producer(s) Jin Chao-chun
Running time 45 minutes/episode
Chronology
Related shows Justice Bao (1993)
Justice Bao (2008)

Justice Bao is a Chinese TV series starring producer Jin Chao-chun as the Song dynasty official Bao Zheng. The series ran for 3 seasons from 2010 to 2012. In addition to Jin, Kenny Ho, Fan Hung-hsuan and Lung Lung again reprise their iconic roles from the 1993 Taiwanese hit Justice Pao and the 2008 Chinese series Justice Bao.

Seasons[edit]

Season Episodes Traditional Chinese Title English Translation
#1 (2010) 40 (Qī Xiá Wǔ Yì) The Seven Heroes and Five Gallants
#2 (2011) 40 (Bì Xuè Dān Xīn) Arbiter of Loyalty Unto Death
#3 (2012) 40 開封 (Kāifēng Qí Àn) Arbiter of Kaifeng Mystery

Cast and characters[edit]

Note: Some cast members played multiple roles.

Main and recurring characters[edit]

Character Season 1 Season 2 Season 3
Bao Zheng Jin Chao-chun
Zhan Zhao Kenny Ho
Gongsun Ce Fan Hung-hsuan
Ai Hu Wang Shasha
Consort Pang Yang Na
Zhang Long Zhao Shengkui
Zhao Hu Bai Xiao
Wang Chao Wang Yiwei Liu Jian
Ma Han Zhang Peng He Kai
Wang Yanling Xiao Zhu Zhang Qi
Pang Ji Yao Gang Niu Piao
Zhao Zhen Liu Changde Wang Hau
Zhao Heng Yang Lixin Zhang Lei
Zhao Defang Lung Lung
Princess Di Zhang Jiayi
Pang Fu Xu Wen Zhang Tianxiao

Other characters (in order of appearance)[edit]

Season 1 (2010)
 • Jin Weifu as Bao Xing
 • Wei Hua as Huli jing
 • Li Guangfu as Zhang Biegu
 • Zhang Wei as Lin Feng
 • Xu Ming as Jiang Wan
 • Guo Yiming as Pang Yu
 • Zhang Jian as Xiang Fu
 • Dong Weimin as Tian Zhong
 • Ji Hai as Pang Shun
 • Zhan Shibao as Pang An
 • Benny Chan as Bai Yutang
 • Miao Qing as Han Zhang
 • Zhang Peng as Jiang Ping
 • Wang Wenyan as Lu Fang
 • Li Yonglin as Xu Qing
 • Lin Yuezhang as Chen Lin
 • Xie Yuanzhen as Suo'er
 • Zhang Beibei as Hong Yujiao
 • Zhou Zihan as Tian Rong
 • Zhang Jiayi as Tian Rong's mother
 • Li Peng as Wu Wen
 • Zhong Yuping as Huaniang
 • Zhang Liyong as Qu Ping
 • Gao Jia as Gu Jun
 • Wang Zhengquan as Fan Tong
 • Chi Tao as Liu Yang
 • Li Bing as Tie Jun
 • Wang Jianjun as Xing Liang
 • Wang Xiaobin as Peng Li
 • Song Aiwu as Madame Wind
 • Tan Jianchang as Chu Ge
 • Wang Wenyan as Yuanhao
 • Zhang Jian as Li Zhong
 • He Zixiang as Qiu Xiong
 • Liu Hongkun as Yu Changzhi
 • Zhang Yan as Tu Qiang
 • Jiang Chengpeng as Ding Qiang
 • Li Jinming as Yuanchang
 • Wang Wei as Zhu Ye
 • Gu Changfu as Huo Gang
 • Zhang Yuanrong as He Xin
 • Chen Wei as Wei Dong
 • Ren Xiaohan as Xiaocui
 • Deng Ming as Wu Ming
 • Gao Liang as Nangong Yuhui
 • Zhang Xin as Ding Zhaolan
 • Xu Ge as Ding Zhaohui
 • Xu Ming as Chen Sheng
 • Bi Haifeng as Tie Rong
 • Fan Zhiling as Huniu
 • Yao Hongming as Xiao Feng
 • Xu Lin as Diao San
 • Tian Luhan as Zhu'er
 • Guo Zi as Tang Fei
 • Wang Ke as Feng Hao
 • Xu Zuming as Yao Wei
 • Sun Qiang as Guo Liang
 • Yan Xuejin as Ye Fang
 • Chiang Hung-en as Ouyang Chun
 • Liu Lei as Delin
 • Cui Bo as Yuanzhen
 • Mi Kaili as Leisha
 • Xiang Yu as Fang Lie
 • Liu Tao as Yang Mu
 • Mao Linying as Wutong
 • Gao Zhan as Nangong Quan
 • Wang Huichun as Zhao Yi
 • Jin Ming as Ding Yuehua
 • He Zhonghua as Nangong Yuyao
 • Liu Fangyu as Zhu Ying
 • Xu Nannan as Yun'er
 • Wang Yumei as Bao Mian's mother
 • Liu Peiqi as Bao Mian
Season 2 (2011)
 • He Zhonghua as Zhao Xiang
 • Xu Nannan as Consort He
 • Zhang Shen as Di Qing
 • Cui Bo as Huiniang
 • Wang Ke as Du Bin
 • Xiang Yu as Du Ping
 • Cai Die as Di Ting
 • Bai En as Ling Yun
 • Xie Yuanzhen as Yinxin
 • Tian Luhan as Xique
 • Zhang Yan as Luo Qiong
 • Wang Xiaobin as Yu Meng
 • Jin Yuquan as Xu Gu
 • Deng Ming as Hong Chang
 • Fan Zhiling as Yezi
 • Liang Jinhua as Guizong
 • Zhan Shibao as Ding Gui
 • Wang Yao as Peng Qi
 • Dong Weimin as Yuan Zhong
 • Xu Ming as Zhou Yan
 • Zhang Jian as Xiao Shi
 • Liu Dian as Guo Xuan
 • Fu Weifeng as Wen Qi
 • Wang Wenyan as Xiao Wen
 • Liu Weidong as Lu Di
 • Zhou Chengqiang as Ba Shan
 • Li Yonglin as Ba Hai
 • Na Jiawei as Ji Lei
 • Li Peng as Miao Jun
 • Bi Yuanjin as Liu You
 • Wang Wenhu as Tie Dan
 • Zhan Shibao as Shi Bao
 • Zhang Liyong as Ding Ren
 • Shen Jian as Gu Feng
 • Guo Zi as Guo Tao
 • Li Jinming as Shi Hong
 • Chi Tao as Zhu Quan
Season 3 (2012)
 • Wang Qianyou as Luo Bei
 • Cui Bo as Qi Ying
 • She Nannan as Consort Dowager Zheng
 • Yue Yueli as Murong Songlin
 • Xie Yuanzhen as Baolin
 • Huang Juan as Song Qiao'er
 • He Zhonghua as Deng Ning
 • Wang Yichan as Yu Ping
 • Li Guangfu as Shi Jian
 • Gao Liang as Gou Rong
 • Liu Tao as Zheng Ning
 • Xu Xiyan as Murong Ziyun
 • Xu Ge as Feng Qi
 • Bai En as Shangguan Wujiu
 • Lin Jinfeng as Lei Ming
 • Mao Yiwen as Lin Chuan
 • Wang Zhengquan as Xu San
 • Wang Ke as Prince Kang
 • Li Xinran as Zhao Xiang
 • Zhang Jian as Lang Yun
 • Lou Yajiang as Bi Peng
 • Zhu Minming as Deng Qiu
 • Wang Renjun as Shi Yu
 • Wang Wenyan as Zhou Dong
 • Liu Dian as Guo Xuan
 • Yao Zhuangfei as Liu Xu
 • Huang Jing as Yu'er
 • Wang Xiaobin as Gu Li
 • Deng Ming as Zhu Quan
 • Li Enqian as Shi Shi
 • Chi Tao as Feng Wen
 • Huang Gang as Shangguan Jing
 • Gong Fangmin as Hong Tong
 • Mei Xiaozheng as Sun Yuan
 • Zhang Mengmeng as Ding Xiang
 • Zhou Bin as Zhu Tong
 • Wang Yong as Shi Dong
 • Chen Xiuliang as Jiao Hai
 • Zhan Shibao as Liu Quan
 • Zhou Chengqiang as Hu Nan
 • Tang Tingting as Yuxian
 • Pan Yu as Zhang Hong
 • Xu Li as Xu Qiang
 • Lü Yang as ZHu Li
 • Tian Siping as Lin Huan
 • Ye Xinyu as Song Bing
 • Xue Jingrui as Shan Xiong
 • Li Yifeng as Su Feng
 • Jia Kangxi as Su Yan
 • Sun Hanwen as Doupi
 • Zhang Liyong as Yu Ping
 • Li Yonglin as Tie Niu
 • Dong Qi as Xiu'er
 • Zhang Yan as Wang Quan
 • Wang Wenhu as Xiaosi
 • Liu Weidong as Balin
 • Zhang Lili as Cuifeng
 • Chen Muyi as Huasheng
 • Li Xinlu as Xiaobao
 • Min Guohui as Yang Li
 • Wang Xingyuan as Fake Shi Yu

Theme songs[edit]

Type Title Singer Lyricist Composer
Opening song "Qi Xia Wu Yi"
(七俠五義; "The Seven Heroes and Five Gallants")
Shanghai Institute
of Popular Music
Jin Yongjie Chen Fuming
Ending song
(Season 1)
"Sheng Sheng Man"
(聲聲慢; "Slow, Slow Tune")
A-fu Yang Chin-wei Ho Kuan-ting
Insert songs
(Season 1)
"Pianpian Feiqi"
(翩翩飛起; "Fluttering Off")
Jeanette Wang Ho Chi-hung
Chen Chia-li
Chen Fuming
"Ji Qian Renjia"
(祭千人家; "Worshiping a Thousand Homes")
Zhou Xiang Jin Yongjie Zhou Xiang
Ending song
(Season 2)
"Shuangyu Nüzi"
(雙魚女子; "The Pisces Woman")
Shane Chang A-Sun Wang Yiping
Mao Hui
Ending song
(Season 3)
"Zhide Bei Ni Chong"
(值得被你寵; "Deserving Your Spoiling")
Winnie Hsin Yao Je-lung Guan Dazhou

References[edit]