Kangso-guyok

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Kangso)
Jump to: navigation, search
Kangsŏ-guyŏk
Chosŏn'gŭl
Hancha 西
Revised Romanization Gangseo-guyeok
McCune–Reischauer Kangsŏ-guyŏk

Kangsŏ is a district in Nampo, North Korea. The population is 100,000.

Administrative divisions[edit]

Kangsŏ-guyŏk is divided into several dong and several villages (ri).

 • Chonjin-dong (전진동/前進洞)
 • Kisan-dong (기산동/岐山洞)
 • Kiyang-dong (기양동/岐陽洞)
 • Munhwa-dong (문화동/文化洞)
 • Namsan-dong (남산동/南山洞)
 • Pongsang-dong (봉상동/鳳上洞)
 • Ragwŏn-dong (락원동/樂園洞)
 • Saemul-dong (샘물동/샘물洞)
 • Sanŏp-dong (산업동/産業洞)
 • Segil-dong(세길동/세길洞)
 • Sŏgi-dong (서기동/西機洞)
 • Sŏhak-dong (서학동/西鶴洞)
 • Tanp'o-dong (탄포동/灘浦洞)
 • Chamjin-ri (잠진리/箴進里)
 • Ch'ŏngsan-ri (청산리/淸山里)
 • Sammyo-ri (삼묘리/三墓里)
 • Susan-ri (수산리/水山里)
 • Taesŏng-ri (태성리/台城里)
 • Tŏkhŭng-ri (덕흥리/德興里)
 • Yaksu-ri (약수리/藥水里)

Transport[edit]

Kangso Station is on the Pyongnam Line railway.

Landmarks[edit]

See also[edit]

External links[edit]

Coordinates: 38°55′N 125°32′E / 38.917°N 125.533°E / 38.917; 125.533