Kapit (federal constituency)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Kapit (P215)
Sarawak constituency
PRN Sarawak 2021.svg
Federal constituency
LegislatureDewan Rakyat
MP
 
 
 
Alexander Nanta Linggi
GPS
Constituency created1968
First contested1969
Last contested2018
Demographics
Electors (2018)[1]30,658
Area (km²)6,331

Kapit is a federal constituency in Kapit Division, Sarawak, Malaysia, that has been represented in the Dewan Rakyat since 1971.

The federal constituency was created in the 1968 redistribution and is mandated to return a single member to the Dewan Rakyat under the first past the post voting system.

Demographics[edit]

Ethnic breakdown of Kapit's electorate as of 2018[2]

  Non-muslim bumiputera (87%)
  Chinese (9%)
  Muslim bumiputera (3%)
  Other ethnicities (1%)

History[edit]

Polling districts[edit]

According to the gazette issued on 30 December 2015, the Kapit constituency has a total of 19 polling districts.[3]

State constituency Polling Districts Code Location
Pelagus(N61) Pelagus 215/61/01
 • RH Bunyau Pulau Pisang
 • RH Beraoh Ng. Semenuang
 • RH Jelani Kerangan Bangat Batang Rajang
 • SK Ng. Encheremin
 • RH Seliong
 • RH Rabar Ng
 • RII Jengeng Ng Mela
 • SK Ng. Pelagus
 • RH Garai Ng. Benin
 • SK Ulu Pelagus
 • RH Ekong Sg Pelagus
 • RH George Sg. Pelagus
Sungai Amang 215/61/02 SK Sg. Amang
Nanga Peraran 215/61/03
 • SK Ng. Peraran
 • RII Along Ng. Mekey
 • RH Jelani Ng Sama
 • RH Sabang Ng Buya
 • RH Johnny Sg. Sut
 • RH Salang Sg. Sut
 • RH Ikau Sg. Sut
Sut 215/61/04
 • RH Jugah Sg. Sut
 • RH Baraoh Sg. Sut
 • RH Emak Sg. Sut
 • RH AI Sg. Antawau Bena Sut
 • RH Mamat Sg Bena
 • RH Taing Dasan Sy Sut
 • SK Ng. Bena
 • RH Nyawai Sg. Bena
 • RH Ugap Unyong Merating Sg Bena
 • SK Ng. Kebiaw
 • SK Lepong Balleh
 • SK Ng. Mujong
 • SK Ng. Rawai
 • RH Bengau Sg. Sut
Katibas (N62) Manap 215/62/01
 • RH Jengging Sg. Lajan
 • RH Geruma, Ng. Lajan Sg. Lijau
 • RH Manja Ng Sebitong Ulu Sg. Lijau
 • RH Timothy Ason (Rh Jureng) Manap Batu
 • RH Muni @ Rua Lepong Aur
 • RH Tanang (Rh Balan) Ng. Embuau
 • RH Ngitar Lubok Rerong
 • RH Sugai Ng Sebetong Sg. Song
Temelat 215/62/02
 • RH Sari Ng. Bekakap Ulu Sg. Iran
 • RH Medan Ng Selepong Ulu Sg. Iran
 • SK Ng. Dalai Sg. Iran
 • RH Musin Ng Wai Sg. Iran
 • RH Gawan Ng Sebirah Sg. Iran
 • RH Chirry Ng Setindok Emperan Munti Sg. Iran
 • RH Jamba Ng. Santu Sg. Iran
 • SK Temalat
 • RH Sepawi Ng. Sesawa Batang Rajang
 • RH Pangkas Ng. Sesawa Batang Rajang
 • RIH Austin Ekau Ng Sipan Batang
 • SK Ng. Benguang
Song 215/62/03
 • SJK (C) Hin Hua Song
 • Madrasah Kpg Gelam
Katibas 215/62/04
 • RH Joslee Ng. Matalau
 • RH Demang Emperan Menuang Sg. Musah
 • RH Baro Ng. Semulong Sg. Musah
 • RH Japok Ng Senyaru Musah
 • RH Abo Ng Tekalit
 • RH Jala Ng Miaw Katibas Hilir
 • RH Serit Ng. Setapang Sg. Takan
 • RH Nyalu Ng Takan
 • RH Cecelia Bunsu Ng, Kebiew
 • RH Pagang Ng. Nyimoh
 • RH Delok Sg. Engkabau
Tapang 215/62/05
 • RH Api Ng. Terusa
 • SK Lubok Ipoh
 • RH Rambo Ng. Masak
 • RH Nuing Karangan Rangkang
 • RH Nugu Ng. Sesibau
 • RII Jinggong Ng. Anchau
Bangkit 215/62/06
 • RH Langga
 • RH Silo Ng. Sepumban
 • RH Layang Sg. Ayat
 • RIH Lasin Rantau Abau Sg. Bangkit
 • RH Gasing Ng Meluan Sg. Bangkit
 • SK Ng. Bangkit
 • RH Ribut Ng. Serau
 • RH Dagom Ng Makot
 • RH Bangau Ng Entuat
 • RH ljau Ng. Mukeh
Tekalit 215/62/07
 • RH Gilbert Nyandang Ng. Sepunggok Tekali
 • RH Melayu Ng. Latong Tekalit
 • RH Sibat Ulu Sg. Janan Tekalit
 • SK Ng. Janan Tekalit
 • RH Changgai Ng. Tenggangai Tekalit
 • RH Endah Ng Sepayang Sg Tekalit
 • SK Ng. Nansang Tekalit
 • RH Ajut Sg. Tekalit
Bukit Goram (N63) Sungai Kapit 215/63/01 SK Sg. Kapit
Kapit 215/63/02 SJK (C) Hock Lam Kapit
Menuan 215/63/03
 • SK Ulu Menuan
 • RH Sli Sg. Menuan
 • RH Manggan Menuan
 • RH Lampoh Sg Menuan
 • SK Lepong Menuan
 • RH Dingai Ng. Goh
Ibau 215/63/04
 • Sek. Keb. Ulu Yong
 • RH Manok Sg Yong
 • RH Masam Sg. Yong
 • RH Linggi Sg. Yong
 • SK Ng. Terusa
 • SK Ng Yong
 • SK Ng. Segonok Ulu lbau
 • RH Lemada Sg. Ibau
 • SK Ng Ibau
Kampung Baru 215/63/05 SK Kpg. Baru
Selirik 215/63/06
 • SK Methodist
 • RH Ikau Ng. Tulie
Sibau 215/63/07 RH John Sg. Sibau
Entagai 215/63/08
 • RH Baja Sg. Entangai
 • SK Melipis
 • RH Untat Sg. Melipis
 • RH Ngumbang Ng Sebatu

Representation history[edit]

Members of Parliament for Kapit
Parliament Years Member Party
Constituency created
1969-1971 Parliament was suspended[4][5]
3rd 1971-1974 Abit Angkin SNAP
4th 1974-1978 BN (PBB)
5th 1978-1982 Leonard Linggi Jugah
6th 1982-1986
7th 1986-1990 James Jimbun Pungga
8th 1990-1995
9th 1995-1999
10th 1999-2004 Alexander Nanta Linggi
11th 2004-2008
12th 2008-2013
13th 2013-2018
14th 2018
2018–present GPS(PBB)

State constituency[edit]

Parliamentary

constituency

State constituency
1969–1978 1978–1990 1990–1999 1999–2008 2008–2016 2016−present
Kapit Bukit Goram
Katibas
Song
Pelagus

Current state assembly members[edit]

No. Constituency Member Party (coalition)
N61 Pelagus Wilsong Nyabong Ijang GPS (PRS)
N62 Katibas Ambrose Blikau Enturan GPS (PBB)
N63 Bukit Goram Jefferson Jamit Unyat

Election results[edit]

Malaysian general election, 2018
Party Candidate Votes % ∆%
BN Alexander Nanta Linggi 14,302 78.91 + 0.56
DAP Paren Nyawi 3,823 21.09 - 0.56
Total valid votes 18,125 100.00
Total rejected ballots 278
Unreturned ballots 82
Turnout 18,485 60.29
Registered electors 30,658
Majority 10,479 57.82
BN hold Swing
Source(s)

"His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sarawak [P.U. (B) 247/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Retrieved 2018-08-01.

"Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sarawak [P.U. (B) 321/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Retrieved 2018-08-01.
Malaysian general election, 2013
Party Candidate Votes % ∆%
BN Alexander Nanta Linggi 13,446 78.35
DAP Ramli Malaka 3,715 21.65
Total valid votes 17,161 100.00
Total rejected ballots 271
Unreturned ballots 42
Turnout 17,474 66.71
Registered electors 26,195
Majority 9,731
BN hold Swing
Malaysian general election, 2008
Party Candidate Votes % ∆%
On the nomination day, Alexander Nanta Linggi won uncontested.
BN Alexander Nanta Linggi
Total valid votes 100.00
Total rejected ballots
Unreturned ballots
Turnout
Registered electors
Majority
BN hold Swing


Malaysian general election, 2004
Party Candidate Votes % ∆%
On the nomination day, Alexander Nanta Linggi won uncontested.
BN Alexander Nanta Linggi
Total valid votes 100.00
Total rejected ballots
Unreturned ballots
Turnout
Registered electors
Majority
BN hold Swing


Malaysian general election, 1999
Party Candidate Votes % ∆%
BN Alexander Nanta Linggi 12,157 85.97
Independent Richard Nujong Abit 1,141 8.07
KEADILAN Nor Azman Abdullah @ Baginda Minda 843 5.96
Total valid votes 14,141 100.00
Total rejected ballots 227
Unreturned ballots 54
Turnout 14,422 65.75
Registered electors
Majority 11,016
BN hold Swing


Malaysian general election, 1995
Party Candidate Votes % ∆%
BN James Jimbun Pungga 7,917 58.84
Independent Lau Ung Hai 5,539 41.16
Total valid votes 13,456 100.00
Total rejected ballots 435
Unreturned ballots 52
Turnout 13,943 66.84
Registered electors
Majority 2,378
BN hold Swing


Malaysian general election, 1990
Party Candidate Votes % ∆%
BN James Jimbun Pungga 7,403 53.93
Independent Sng Chee Hua 6,162 44.89
Independent Ahmad Salleh 163 1.19
Total valid votes 13,728 100.00
Total rejected ballots 186
Unreturned ballots
Turnout 13,914 77.93
Registered electors
Majority 1,241
BN hold Swing


Malaysian general election, 1986
Party Candidate Votes % ∆%
BN James Jimbun Pungga 5,034 62.38
Independent Ahmad Salleh 3,036 37.62
Total valid votes 8,070 100.00
Total rejected ballots 409
Unreturned ballots
Turnout 8,479 54.95
Registered electors 15,431
Majority 1,998
BN hold Swing


Malaysian general election, 1982
Party Candidate Votes % ∆%
On the nomination day, Leonard Linggi Jugah won uncontested.
BN Leonard Linggi Jugah
Total valid votes 100.00
Total rejected ballots
Unreturned ballots
Turnout
Registered electors 14,555
Majority
BN hold Swing


Malaysian general election, 1978
Party Candidate Votes % ∆%
BN Leonard Linggi Jugah 5,122 67.49
PAJAR Hillary Simon Salleh 2,467 32.51
Total valid votes 7,589 100.00
Total rejected ballots
Unreturned ballots
Turnout
Registered electors 13,359
Majority 2,655
BN hold Swing


Malaysian general election, 1974
Party Candidate Votes % ∆%
BN Abit Angkin 3,786 50.42
SNAP Nuing Kadi 3,723 49.58
Total valid votes 7,509 100.00
Total rejected ballots
Unreturned ballots
Turnout
Registered electors 12,262
Majority 63
BN gain from SNAP Swing ?


Malaysian general election, 1969
Party Candidate Votes % ∆%
SNAP Abit Angkin 3,008 41.69
PESAKA Jinggot Atan 2,598 36.01
Independent Kuleh 1,609 22.30
Total valid votes 7,215 100.00
Total rejected ballots 706
Unreturned ballots
Turnout 7,921 75.29
Registered electors 10,521
Majority 410
This was a new constituency created.

References[edit]

 1. ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF) (in Malay). Election Commission of Malaysia. 10 April 2018. p. 48. Retrieved 2020-01-29.
 2. ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Retrieved 2020-06-20.
 3. ^ "Federal Government Gazette - Notice of Polling Districts and Polling Centres for the Federal Constituencies and State Constituencies of the States of Malaya [P.U. (B) 197/2016]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2016. Retrieved 2016-07-08.
 4. ^ Ahmad Fauzi Mustafa (2012-03-12). "Hanya Yang di-Pertuan Agong ada kuasa panggil Parlimen bersidang". Utusan Online. Archived from the original on 2016-06-04. Retrieved 2016-05-05.
 5. ^ "www.parlimen.gov.my" (PDF). Retrieved 2016-05-05.