Kayong language

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Kayong
Native to Vietnam
Native speakers
25,000 (2007)[1]
Language codes
ISO 639-3 kxy
Glottolog kayo1245[2]

Kayong (Ca Giong) is an Austro-Asiatic language of Vietnam. Speakers are officially classified by the Vietnamese government as Sedang people.

Kayong (Ca-dong) is spoken in Sa Thầy District and Kon Plông District of Kon Tum Province (Lê et. al 2014:175)[3]

References[edit]

  1. ^ Kayong at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin; Bank, Sebastian, eds. (2016). "Kayong". Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. 
  3. ^ Lê Bá Thảo, Hoàng Ma, et. al; Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam - Viện dân tộc học. 2014. Các dân tộc ít người ở Việt Nam: các tỉnh phía nam. Ha Noi: Nhà xuất bản khoa học xã hội. ISBN 978-604-90-2436-8
  • Lê Bá Thảo, Hoàng Ma, et. al; Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam - Viện dân tộc học. 2014. Các dân tộc ít người ở Việt Nam: các tỉnh phía nam. Ha Noi: Nhà xuất bản khoa học xã hội. ISBN 978-604-90-2436-8