Khánh Lộc

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Khánh Lộc
Commune and village
Country  Vietnam
Province Cà Mau
District Trần Văn Thời
Time zone UTC+7 (UTC+7)

Khánh Lộc is a commune (xã) and village in Trần Văn Thời District, Cà Mau Province, in Vietnam.