Khojali

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Khojaly)
Jump to: navigation, search

Khojali, Xocalı, Khodzhali, Khojalu, Khadzhaly, Khodzhaly, Khodzhallar or Khodgalou may refer to: