Knights of Valour

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Knights of Valour Title Screen.jpg
Title screen of Knights of Valour
Publisher(s)International Games System
Platform(s)Arcade, Mobile App
Release1999
Genre(s)Beat 'em up
Mode(s)Mobile

Knights of Valour (simplified Chinese: 三国战纪; traditional Chinese: 三國戰紀; pinyin: Sān Guó Zhàn Jì) is a side-scrolling Beat 'em up action arcade series released by International Games System. The plot is loosely adapted from the Chinese historical novel Romance of the Three Kingdoms and features the Five Tiger Generals (Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun, Ma Chao and Huang Zhong), Zhuge Liang, Diaochan and others as playable characters. The gameplay involves the use of magical powers that are not featured in other games also based on the novel. The game was released in Japanese, Korean, Chinese (Traditional and Simplified) and English. Most games in the series ran on the IGS PolyGame Master hardware, but there were two games that did not run on the PGM hardware: Knights of Valour: The Seven Spirits, which ran on the Sammy Atomiswave hardware, and a game simply titled Knights of Valour, which was only released for the PlayStation 4. Knights of Valour Superheroes Plus and Knights of Valour 3 were not released in English.

Playable characters[edit]

Character Knights of Valour (1999) Knights of Valour Superheroes (1999) Knights of Valour 2 (2000) Knights of Valour 2 - Nine Dragons (2001) Knights of Valour - The Seven Spirits (2003) Knights of Valour Superheroes Plus (2004) Knights of Valour 3 (2011) Knights of Valour (Mobile) (2017)
Zhao Yun
Guan Yu
Zhang Fei
Ma Chao
Huang Zhong
Zhuge Liang
Diaochan
Zhang Liao
Lu Xun
Xu Chu
Pang Tong
Sun Quan
Lü Bu
Lü Shuangshuang
Zhou Yu
Liu Bei
Huang Yun
Zhou Tai
Cao Zhang
Sun Shangxiang
Xiahou Yuan
Shamoke
Meng Huo
Wei Yan
Xiahou Dun
Ma Dai
Lü Meng
Huang Gai
Cao Ren
Gan Ning
Zhen Ji
Xiaoqiao
Zhang He
Guo Jia
Daqiao
Huang Yueying
Pang De
Sun Ce
Jiang Wei
Sima Yi

Published titles[edit]

Chinese Title English Title System Year
三國戰紀
三国战纪
Sānguó Zhàn Jì
Knights of Valour IGS PGM 1999
三國戰紀正宗PLUS
三国战纪正宗PLUS
Sānguó Zhàn Jì Zhèngzōng Plus
Knights of Valour Plus IGS PGM 1999
三國戰紀:風雲再起
三国战纪:风云再起
Sānguó Zhàn Jì - Fēngyún Zàiqǐ
Knights of Valour Superheroes IGS PGM 1999
三國戰紀2
三国战纪2
Sānguó Zhàn Jì 2
Knights of Valour 2 IGS PGM 2000
三國戰紀2:群雄爭霸
三国战纪2:群雄争霸
Sānguó Zhàn Jì 2 - Qúnxióng Zhēngbà
Knights of Valour 2 - Nine Dragons IGS PGM 2001
三國戰紀:七星轉生
三国战纪:七星转生
Sānguó Zhàn Jì - Qīxīng Zhuǎnshēng
Knights of Valour - The Seven Spirits Sammy Atomiswave 2003
亂世梟雄
乱世枭雄
Luànshì Xiāoxióng
Knights of Valour Superheroes Plus IGS PGM 2004 (China exclusive)
三國戰紀2:橫掃千軍
三国战纪2:横扫千军
Sānguó Zhàn Jì 2 - Héngsǎo Qiān Jūn
Knights of Valour 2 - New Legend IGS PGM2 2008
三國戰紀3
三国战纪3
Sānguó Zhàn Jì 3
Knights of Valour 3 IGS PGM2 2011 (China exclusive)
三國戰紀3 HD
三国战纪3 HD
Sānguó Zhàn Jì 3 HD
Knights of Valour 3 HD IGS PGM3 2012 (China exclusive)
Knights of Valour PlayStation 4 2017

References[edit]

External links[edit]