Koho language

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Sre
Kơho
Native to Vietnam
Native speakers
200,000 (1999 & 2009 censuses)[1]
Austroasiatic
Latin
Language codes
ISO 639-3 Either:
kpm – Kơho
cma – Maa
Glottolog koho1243[2]

Sre or Kơho [kəˈhɔ] is a Bahnaric language spoken in the region around the city of Di Linh in Vietnam, by the Degar (or Montagnard) people. 'Sre' is the name of one of its dialects, whereas 'Kơho' is more inclusive. Maa is sometimes considered a separate language.

Varieties[edit]

Koho[edit]

Lê et. al (2014:196) lists the following varieties of Koho (Cơ-ho).[3]

A variety of Koho known as Lạch is spoken by 387 households and 2,412 people in Lạc Dương District, Lâm Đồng Province (Phạm 2005:243).[4]

Ethnologue lists the following Koho dialects.

 • Chil (Kil)
 • Tring (Trinh)
 • Sre
 • Kalop
 • Sop
 • Laya
 • Rion
 • Nop (Tu-Lop, Xre Nop)
 • Tala (To La)
 • Kodu (Co-Don)
 • Pru
 • Lac (Lach, Lat)

Le (2003) covers the Koho varieties of Cil, Lach, Nop, and Sre, and also reconstructs Proto-Koho-Maa.

Maa[edit]

Lê et. al (2014:312) lists the following Mạ subgroups.[5] There are over 16,000 Mạ people living in Lộc Thắng, Lộc Bắc, Lộc Tân, Lộc Lâm, Lộc Ngãi, and Lộc Châu communes in Bảo Lộc District; Đạ Teh, Đạ M’rê, Đạ Huoai, Đồng Nai, and Ma Đa Gui communes in Đạ Huoai District; Đạ Đờn and Phú Sơn communes in Đức Trọng District; Đinh Trang Thượng commune in northern Di Linh District (Lê et. al 2014:310). These districts all belong to Lâm Đồng Province.

Le (2003) covers the Maa varieties of Dagui, Chop, and Tadung.

References[edit]

 1. ^ Kơho at Ethnologue (18th ed., 2015)
  Maa at Ethnologue (18th ed., 2015)
 2. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Koho-Maa". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. 
 3. ^ Lê Bá Thảo, Hoàng Ma, et. al; Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam - Viện dân tộc học. 2014. Các dân tộc ít người ở Việt Nam: các tỉnh phía nam. Ha Noi: Nhà xuất bản khoa học xã hội. ISBN 978-604-90-2436-8
 4. ^ Phâm Côn Sơn. 2005. Non nước Việt Nam: sắc nét trung bộ. Hanoi: Phương Đông Publishers.
 5. ^ Lê Bá Thảo, Hoàng Ma, et. al; Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam - Viện dân tộc học. 2014. Các dân tộc ít người ở Việt Nam: các tỉnh phía nam. Ha Noi: Nhà xuất bản khoa học xã hội. ISBN 978-604-90-2436-8
 • Le, Tan Duong 2003. A phonological comparison of Maa and Koho varieties. Master’s thesis, Payap University.

Sources[edit]