Korybut coat of arms

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Korybut Coat of Arms)
Jump to: navigation, search
Korybut
Korybut
Details
Families
Cities Wiśniowiec

Korybut is a Polish coat of arms. It was used by the Princely House of Wiśniowiecki-Zbaraski and several branches of the House of Nieświcki in the times of the Polish–Lithuanian Commonwealth.

Notable bearers[edit]

Notable bearers of this coat of arms include:

Gallery[edit]

See also[edit]

Bibliography[edit]

  • Bartosz Paprocki: Herby rycerstwa polskiego na pięcioro ksiąg rozdzielone, Kraków, 1584.
  • Tadeusz Gajl: Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów. L&L, 2007. ISBN 978-83-60597-10-1.