Kosovan parliamentary election, 2001

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Parliamentary elections were held in Kosovo in 2001.

Results[edit]

Parties and coalitions Votes % Seats Minority
LDK - Democratic League of Kosovo (Lidhja Demokratike e Kosovës) 359,851 45.65 47 -
PDK - Democratic Party of Kosovo (Partia Demokratike e Kosovës) 202,622 25.7 26 -
Coalition "Return" (Koalicija "Povratak") 89,388 11.34 12 +10
AAK - Alliance for the Future of Kosovo (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës) 61,688 7.83 8 -
Coalition Vakat (Koalicija Vakat) 9,030 1.15 2 +2
National Movement for the Liberation of Kosovo 8,725 1.11 1 -
KDTP - Turkish Democratic Party of Kosovo (Kosova Demokratik Türk Partisi) 7,879 1.00 1 +2
Albanian Democratic Party of Kosovo 7,701 0.98 1 -
Party of Justice - PD (Partia e Drejtësisë) 4,504 0.57 1 -
People's Movement of Kosovo 4,404 0.56 1 -
IRDK (Iniciativa e re Demokrarike e Kosovës) 3,976 0.5 0 +2
PDAK - Democratic Ashkali Party of Kosovo 3,411 0.43 0 +2
SDA - Party of Democratic Action (Stranka Demokratske Akcije) 2,906 0.37 0 +1
United Roma Party of Kosovo (Partia Rome e Bashkuar e Kosovës) 2,717 0.34 0 +1
Total 100.0 100 +20
Source: B92