Kungssången

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Kungssången
Kungssången.jpg
The original music for male chorus by Otto Lindblad.

anthem of Royal standard of Sweden.svg The Swedish Monarch
Lyrics Carl Vilhelm August Strandberg
Music Otto Lindblad
Adopted 1844

Kungssången[1] (English: The King's Song) is the Swedish royal anthem. It is also known by its first line, Ur svenska hjärtans djup en gång (English: Once from the depths of Swedish hearts). Although sung on such occasions as the King's birthday, the annual opening of the Riksdag and the Nobel Prize ceremony, this song is not in fact the Swedish national anthem: that is Du gamla, Du fria.

The lyrics were written by Carl Vilhelm August Strandberg and the music composed for four part male chorus by Otto Lindblad. Kungssången replaced the previous royal anthem, Bevare Gud vår kung, which was sung to the melody of the British royal anthem, God Save the King. It was first performed in Lund on 5 December 1844 at a party arranged by the University to celebrate the accession of King Oscar I, and was officially adopted in 1893.

Only the first and fifth stanzas are normally sung (and only the first if the King is present). The other three are very rarely ever heard.

Melody[edit]

 
{ 
\clef treble \key es \major \tempo 4=100 \set Staff.midiInstrument = "piano" {
   \set Score.tempoHideNote = ##t
   \override Score.BarNumber #'transparent = ##t 
   \time 4/4 
   \transpose c c'
   \relative
   {
   \repeat volta 2 { \partial 4 bes | g4 bes es es | d4. c8 bes4 bes | as' g f es | g4. f8 f4 es | d c bes c8 d | \partial 2. es2 r4 } \break
   \partial 4 bes | d4. es8 f4 bes,4 | g'4. f8 es4 es | d4. d8 es4 c | \acciaccatura c8 bes4. a8 g4 bes | \break d4. es8 f4 bes, | g' f es d | c4. f8 es4 d | es2 r4
   \bar "|."}
  }
 }

Text[edit]

1

Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!

5

Du himlens Herre, med oss var,
som förr du med oss varit har,
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt din ande vila än
utöver nordanland!

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ "Kungssången" (in Swedish). Retrieved 8 January 2012. 

External links[edit]