Kurva Cum Back

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Kurva Cum Back
Cover art for Qarpa's album Kurva Cum Back.jpg
Studio album by Faktychno Sami
Released 2004
Faktychno Sami chronology
Kosmichnyi Vakuum
(2001)Kosmichnyi Vakuum2001
Kurva Cum Back
(2004)
Lo-Fi TRavmy
(2005)Lo-Fi TRavmy2005

Kurva Cum Back is an album by Faktychno Sami (now Qarpa), released in 2004.

Track listing[edit]

 1. "Cyri-yan"
 2. "Lybe Libido"
 3. "Ya Povtoruyu T.B."
 4. "Sashakhuy"
 5. "Lovesong-0-667"
 6. "Faktychno Vyhrayut' Vsikh"
 7. "POPelushka"
 8. "Dr. Pit Boo-Lee"
 9. "Lysty"
 10. "Mayak Kolomyya"
 11. "Pyzdets'ko…Nu"
 12. "Potsilunky 9"
 13. "No Logo"
 14. "Ty Ne Zbudzhuyesh Mene"

External links[edit]