Lê Chân Tông

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Lê Chân Tông (chữ Hán: 黎真宗, 1630–1649) birth name Lê Duy Hựu (黎維祐, 黎維禔), was the seventh king of Vietnamese Lê Dynasty. He reigned from 1643–1649, interrupting the reign of Lê Thần Tông who reigned 1619–1643 and again 1649–1662. He was a figurehead emperor under the power of Trịnh Tráng who ruled 1623–1657.

References[edit]

Preceded by
Lê Thần Tông
Emperor of Đại Việt
1643–1649
Succeeded by
Lê Thần Tông