Lê Chân Tông

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Lê Chân Tông (chữ Hán: 黎真宗, 1630–1649) birth name Lê Duy Hựu (黎維祐, 黎維禔), was the seventh king of Vietnamese Lê Dynasty. He reigned from 1643-1649, interrupting the reign of Lê Thần Tông who reigned 1619–1643 and again 1649-1662. He was a figurehead emperor under the power of Trịnh Tráng who ruled 1623-1657.

References[edit]

Preceded by
Lê Thần Tông
Emperor of Đại Việt
1643-1649
Succeeded by
Lê Thần Tông