Lê Huyền Tông

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Lê Huyền Tông
Emperor of Đại Việt
Emperor of Revival Lê dynasty
Reign1662-1671
PredecessorLê Thần Tông
SuccessorLê Gia Tông
RegentTrịnh Tạc
Born1654
Đông Kinh, Đại Việt
Died1671
Đông Kinh, Đại Việt
Burial
Quả Thịnh Tomb (果盛陵)
Full name
Lê Duy Vũ (黎維禑)
Era name and dates
Cảnh Trị (景治): 1662-1671
Posthumous name
Mục Hoàng đế (穆皇帝)
Temple name
Huyền Tông (玄宗)
HouseRevival Lê dynasty
FatherLê Thần Tông
MotherPhạm Thị Ngọc Hậu

Lê Huyền Tông (黎玄宗, 1654 - 1671) was the Vietnamese eighth emperor of Revival Lê dynasty[1].

Biography[edit]

Lê Huyền Tông has a birth name Lê Duy Vũ[2] (黎維禑) and courtesy name Duy Hi[3] (維禧). He was born in 1654 and reigned from 1662 to 1671. He was a figurehead king under the power of lord Trịnh Tạc who ruled 1657-82[4].

Family[edit]

Consorts and their respective issues :

References[edit]

  1. ^ 《歷朝憲章類誌》卷二十一·禮儀誌·太廟殿奉事各位。
  2. ^ 大越史記全書陳荊和本、西南師範大學出版社標點校勘本和《欽定越史通鑑綱目》均作“䄔”,《大越史記全書》引田利章本作“禑”,恐誤。
  3. ^ 據《清實錄》和《清史稿·越南傳》。
  4. ^ Bruce M. Lockhart & William J. Duiker, The A to Z of Vietnam, p437 "Lê Huyền Tông", 2010.
  • Nguyễn, Phút Tản (1964). A Modern History of Viet-nam (1802-1954). Khai-Trí. pp. 134–135.
  • Tucker, Spencer (1999). Vietnam. Lexington: University Press of Kentucky. ISBN 0-8131-0966-3.
Preceded by
Lê Thần Tông
Emperor of Vietnam
1662–1671
Succeeded by
Lê Gia Tông