Lê Trang Tông

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Lê Trang Tông (chữ Hán: 黎莊宗: born c. 1514, reigned 1533–1548) was the 11th emperor-king of the later Lê dynasty of Vietnam, although under the power of general Mạc Đăng Dung.[1]

References[edit]

  1. ^ Trần Trọng Kim (2005). Việt Nam sử lược (in Vietnamese). Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City General Publishing House. p. 248. 
Preceded by
Lê Cung Hoàng
King of Vietnam
1533-1548
Succeeded by
Lê Trung Tông