Jump to content

LL postcode area

Postcode district boundaries:
From Wikipedia, the free encyclopedia

KML is from Wikidata
Llandudno
LL is located in the United Kingdom
LL
LL
Coordinates: 53°07′44″N 3°43′41″W / 53.129°N 3.728°W / 53.129; -3.728
CountryUnited Kingdom
Postcode area
LL
Postcode area name
Llandudno
Post towns62
Postcode districts67
Postcode sectors150
Postcodes (live)20,121
Postcodes (total)24,296
Statistics as at May 2020[1]

The LL postcode area, also known as the Llandudno postcode area,[2] is a group of 67 postcode districts, within 62 post towns. These cover the majority of north Wales, plus a very small part of west Wales and the English county of Shropshire. The districts start at LL11 so as to avoid confusion with Liverpool postcodes (LL1-9 would resemble L11-19).

Post towns[edit]

The post towns are:

Coverage[edit]

The approximate coverage of the postcode districts:

Postcode district Post town Coverage Local authority area(s)
LL11 WREXHAM Wrexham, Coedpoeth, Llandegla, Minera, Bradley, Gwersyllt, Rhosrobin, Stansty, Brymbo, Bwlchgwyn, Cymau, Ffrith, Llanfynydd, Gwynfryn, Tanyfron, Brynteg Denbighshire,[3] Flintshire,[4] Wrexham[5]
LL12 WREXHAM Wrexham, Caergwrle, Cefn-y-bedd, Cymau, Gresford, Hope, Llay, Marford, Rossett Flintshire,[6] Wrexham[7]
LL13 WREXHAM Wrexham, Abenbury, Bowling Bank, Holt, Llan-y-Pwll, Pentre Maelor, Ridley Wood, Bangor-on-Dee, Gyfelia, Marchwiel, Overton, Penley, Worthenbury, Johnstown Wrexham[8]
LL14 WREXHAM Wrexham, Rhosllanerchrugog, Cefn Mawr, Ponciau, Rhostyllen, Chirk, Ruabon Shropshire,[9] Wrexham[10]
LL15 RUTHIN Ruthin, Bontuchel, Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Gellifor, Graigfechan, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llanelidan, Llanfair Dyffryn Clwyd, Pwllglas, Rhewl Denbighshire
LL16 DENBIGH Denbigh, Bodfari, Llandyrnog, Llanrhaeadr, Bylchau, Groes, Henllan, Llannefydd, Llansannan, Nantglyn, The Green, Trefnant Conwy,[11] Denbighshire
LL17 ST. ASAPH St Asaph, Allt Goch, Rhuallt, Tremeirchion, Waen Conwy,[12] Denbighshire
LL18 RHYL Rhyl, Bodelwyddan, Cwm Dyserth, Kinmel Bay, Dyserth, Gwaenysgor, Rhuddlan, Trelawnyd Conwy,[13] Denbighshire, Flintshire[14]
LL19 PRESTATYN Prestatyn, Gronant Denbighshire, Flintshire[15]
LL20 LLANGOLLEN Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontfadog, Rhewl, Tregeiriog, Trevor, Llangollen, Eglwyseg, Llantysilio Denbighshire, Wrexham[16]
LL21 CORWEN Corwen, Cynwyd, Glan-yr-afon, Glasfryn, Llandrillo, Llangwm, Maerdy, Ty Nant, Betws Gwerfil Goch, Bryneglwys, Carrog, Cerrigydrudion, Clawdd Poncen, Derwen, Glyndyfrdwy, Gwyddelwern, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llidiart-y-Parc, Melin-y-Wig Conwy,[17] Denbighshire, Gwynedd[18]
LL22 ABERGELE Abergele, Towyn, Betws Yn Rhos, Gwytherin, Llanddulas, Llanfairtalhaiarn, Llangernyw, Moelfre, Pandy Tudur, Rhyd-y-Foel, Glascoed, St. George Denbighshire,[19] Conwy
LL23 BALA Bala, Llandderfel, Llanfor, Llanuwchllyn, Sarnau Gwynedd
LL24 BETWS-Y-COED Betws-y-Coed, Capel Curig, Cwm Penmachno, Penmachno, Pentre Du, Pentrefoelas, Ysbyty Ifan Conwy
LL25 DOLWYDDELAN Dolwyddelan Conwy
LL26 LLANRWST Llanrwst, Capel Garmon, Llanddoged, Melin-y-Coed, Maenan Conwy
LL27 TREFRIW Trefriw Conwy
LL28 COLWYN BAY Colwyn Bay, Rhos-on-Sea, Eglwysbach, Glan Conwy, Mochdre, Tal-y-Cafn Conwy
LL29 COLWYN BAY Colwyn Bay, Llanelian, Llysfaen, Old Colwyn Conwy
LL30 LLANDUDNO Llanrhos, Llandudno, Penrhyn Bay Conwy
LL31 LLANDUDNO JUNCTION Glanwydden, Llangwstenin, Llandudno Junction Conwy
CONWY Deganwy
LL32 CONWY Conwy, Dolgarrog, Groesffordd, Henryd, Rowen, Tal-y-Bont, Tyn-y-Groes Conwy
LL33 LLANFAIRFECHAN Abergwyngregyn, Llanfairfechan Conwy, Gwynedd[20]
LL34 PENMAENMAWR Penmaenmawr, Dwygyfylchi Conwy
LL35 ABERDOVEY Aberdyfi Gwynedd
LL36 TYWYN Tywyn, Abergynolwyn, Bryncrug, Llanegryn, Rhoslefain Gwynedd
LL37 LLWYNGWRIL Llwyngwril Gwynedd
LL38 FAIRBOURNE Fairbourne, Friog Gwynedd
LL39 ARTHOG Arthog Gwynedd
LL40 DOLGELLAU Dolgellau, Brithdir, Drws Y Nant, Ganllwyd, Llanelltyd, Llanfachreth, Rhydymain, Tabor Gwynedd
LL41 BLAENAU FFESTINIOG Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd Gwynedd
LL42 BARMOUTH Barmouth, Llanaber Gwynedd
LL43 TALYBONT Talybont Gwynedd
LL44 DYFFRYN ARDUDWY Dyffryn Ardudwy Gwynedd
LL45 LLANBEDR Llanbedr Gwynedd
LL46 HARLECH Harlech, Llanfair Gwynedd
LL47 TALSARNAU Talsarnau, Soar, Ynys Gwynedd
LL48 PENRHYNDEUDRAETH Penrhyndeudraeth, Llanfrothen, Minffordd Gwynedd
LL49 PORTHMADOG Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Penmorfa, Prenteg, Tremadog Gwynedd
LL51 GARNDOLBENMAEN Garndolbenmaen Gwynedd
LL52 CRICCIETH Criccieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan Gwynedd
LL53 PWLLHELI Pwllheli, Efailnewydd, Llannor, Abererch, Chwilog, Llithfaen, Nefyn, Pistyll, Plas Gwyn, Y Ffor, Abersoch, Bwlchtocyn, Llanbedrog, Mynytho, Penrhos, Rhydyclafdy, Aberdaron, Boduan, Botwnnog, Edern, Morfa Nefyn, Sarn, Tudweiliog Gwynedd
LL54 CAERNARFON Caernarfon, Clynnogfawr, Llanaelhaearn, Llandwrog, Pontllyfni, Saron, Trefor, Llanllyfni, Aberdesach, Nantlle, Penygroes, Rhyd Ddu, Talysarn, Bontnewydd, Carmel, Dinas, Groeslon, Rhosgadfan, Rhostryfan Gwynedd
LL55 CAERNARFON Caernarfon, Bethel (Gwynedd), Bontnewydd, Caeathro, Brynrefail, Clwt-y-Bont, Deiniolen, Penisarwaun, Beddgelert, Ceunant, Cwm-y-glo, Llanberis, Llanrug, Nant Gwynant, Nant Peris, Waunfawr Gwynedd
LL56 Y FELINHELI Y Felinheli Gwynedd
LL57 BANGOR Bangor, Llanllechid, Rachub, Talybont, Bethesda, Glasinfryn, Llandygai, Mynydd Llandygai, Rhiwlas, Tregarth Gwynedd
LL58 BEAUMARIS Beaumaris, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Penmon Isle of Anglesey
LL59 MENAI BRIDGE Menai Bridge, Llandegfan, Llansadwrn Isle of Anglesey
LL60 GAERWEN Gaerwen, Llanddaniel, Llangaffo, Star Isle of Anglesey
LL61 LLANFAIRPWLLGWYNGYLL Llanfairpwllgwyngyll, Brynsiencyn, Dwyran, Newborough, Penmynydd Isle of Anglesey
LL62 BODORGAN Bodorgan, Bethel (Anglesey), Hermon, Llangristiolus, Malltraeth, Trefdraeth Isle of Anglesey
LL63 TY CROES Ty Croes, Aberffraw, Llanfaelog Isle of Anglesey
LL64 RHOSNEIGR Rhosneigr Isle of Anglesey
LL65 HOLYHEAD Holyhead, Trearddur Bay, Four Mile Bridge, Rhoscolyn, Bodedern, Bryngwran, Caergeiliog, Llanynghenedl, Trefor, Valley, Gwalchmai, Llanddeusant, Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanfairynghornwy, Llanrhyddlad, Rhydwyn Isle of Anglesey
LL66 RHOSGOCH Rhosgoch Isle of Anglesey
LL67 CEMAES BAY Cemaes Bay, Tregele Isle of Anglesey
LL68 AMLWCH Amlwch, Bull Bay, Carreglefn, Llanfechell, Rhosybol Isle of Anglesey
LL69 PENYSARN Penysarn Isle of Anglesey
LL70 DULAS Dulas Isle of Anglesey
LL71 LLANERCHYMEDD Llanerchymedd Isle of Anglesey
LL72 MOELFRE Moelfre Isle of Anglesey
LL73 MARIANGLAS Marianglas Isle of Anglesey
LL74 TYN-Y-GONGL Tyn-y-Gongl, Benllech Isle of Anglesey
LL75 PENTRAETH Pentraeth, Red Wharf Bay, Rhoscefnhir Isle of Anglesey
LL76 LLANBEDRGOCH Llanbedrgoch Isle of Anglesey
LL77 LLANGEFNI Bodffordd, Rhostrehwfa, Talwrn, Llangefni Isle of Anglesey
LL78 BRYNTEG Brynteg Isle of Anglesey

Map[edit]

KML is from Wikidata
LL postcode area map, showing postcode districts, post towns and neighbouring postcode areas.CH postcode areaL postcode areaSY postcode areaWA postcode areaWA postcode areaWA postcode areaWA postcode area
LL postcode area map, showing postcode districts in red and post towns in grey text, with links to nearby CH and SY postcode areas.
Detailed map of postcode districts and post towns in eastern Anglesey

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ "ONS Postcode Directory Version Notes" (ZIP). National Statistics Postcode Products. Office for National Statistics. May 2020. Table 2. Retrieved 19 June 2020. Coordinates from mean of unit postcode points, "Code-Point Open". OS OpenData. Ordnance Survey. February 2012. Retrieved 21 April 2012.
 2. ^ Royal Mail, Address Management Guide, (2004)
 3. ^ Llandegla
 4. ^ Cymau
 5. ^ Coedpoeth
 6. ^ Caergwrle
 7. ^ Llay
 8. ^ Holt
 9. ^ Chirk Bank
 10. ^ Rhosllanerchrugog
 11. ^ Bylchau; Groes; Llansannan
 12. ^ LL17 0HL at SJ010707
 13. ^ Kinmel Bay
 14. ^ Trelawnym
 15. ^ Gronant
 16. ^ Trevor
 17. ^ Cerrigydrudion
 18. ^ Glanrafon
 19. ^ Glascoed
 20. ^ Abergwyngregyn

External links[edit]