Lewart coat of arms

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Lewart Coat of Arms)
Jump to: navigation, search
Lewart
Herb Lewart.PNG
Details
Battle cry unknown
Alternative names Leopardus, Levardus, Lewrat, Walny
Earliest mention 1320-1417
Towns Novogrudek, Minsk, Krakow, Lublin, Mazovian, Sandomierz and Dukla.
Families 50 names altogether: Lewart, Bakowski, Beski, Bielanski-Firlej, Bielanski, Bochotnicki, Broniewski, Bunski, Dubrowski, Firlej, GorskiI, GorskiII, Haupt, Jakubczyk, Kczewski, Kizewski, Kniazyszcze, Konarski, Krupski, Krwacki-Firlej, Krwacki,Lewandowski, Lewartowicz, Lewartowski, Lewinski, Lwowski, Lakocki, Marcuszowski, Markuszewski, Melgiewski, Motycki, Nejmanowski, Opocki, Puchniowski, Podolenski, Pety, Skwarc, Szlapa, Tokarski, Trecyusz, Tretius, Tulowski, Ujezdzki, Wali-uszy, Walny, Wierzchanowski, Wodopol, Wszelaczytnski, Zakrzewski-Firlej, Zakrzewski.

Lewart is a Polish coat of arms. It was borne by several noble families of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Families that descended from the original medieval clan assumed this coat of arms, as well as those legally adopted into the clan. It is believed to be of German origin.

History[edit]

  • Duke Casimir II the Just (High Duke of Poland from 1177 to 1194) initially established the clan in the 12th century.[1]
  • The coat of arms was bestowed upon its first bearer for a feat of great bravery whilst holding off a superior force in both strength and number. This caused the bestower, King Władysław Łokietek (reigned 1320-1333), to remark that a leopard, if pushed, can defend itself from a lion.
  • Its origins are German (frankońskie). The first known judicial record (Wali-ears) originates from 1417 (Z. Dunin-Kozicki, Inscriptiones clenodiales, p. 35).[2]

Blazon[edit]

The coat of arms is a rampant leopard on either a blue or red background. The leopard is crowned with a silver and gold crown.

Notable bearers[edit]

Notable bearers of this coat of arms include:

Families[edit]

Below are the fifty members of the Lewart Clan. Many are now extinct.[3] Notable members are in bold.

Lewart, Bakowski, Beski, Bielanski-Firlej, Bielanski, Bochotnicki, Broniewski, Bunski, Dubrowski, Firlej, GorskiI, GorskiII, Haupt, Jakubczyk, Kczewski, Kizewski, Kniazyszcze, Konarski, Krupski, Krwacki-Firlej, Krwacki,Lewandowski, Lewartowicz, Lewartowski, Lewinski, Lwowski, Lakocki, Marcuszowski, Markuszewski, Melgiewski, Motycki, Nejmanowski, Opocki, Puchniowski, Podolenski, Pety, Skwarc, Szlapa, Tokarski, Trecyusz, Tretius, Tulowski, Ujezdzki, Wali-uszy, Walny, Wierzchanowski, Wodopol, Wszelaczytnski, Zakrzewski-Firlej, Zakrzewski.

See also[edit]

Bibliography[edit]

  • Bartosz Paprocki, "Herby rycerstwa polskiego", Kraków, 1584 r.;
  • Simon Okolski, "Orbis Polonus", Kraków, 1642 r., T. 1-3;
  • Ks. Kacper Niesiecki, "Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L.", Lwów, 1728 r.;
  • Tadeusz Gajl, "Polish Armorial Middle Ages to 20th Century", Gdańsk, 2007 r.

References[edit]

  1. ^ Лакиер А.Б. § 91, № 138 // Русская геральдика. — 1855.
  2. ^ peoples Mentioned in these documents. Lewart: 1434 Gotard z Dolska, łowczy dobrzański; 1473 Piotr z Dąbrowicy, sędzia ziemski lubelski; 1478 Piotr z Opoki, podsędek ziemski lubelski Known are medieval seals from the coat of arms Lewart: 1434 Gotard with Dolska, łowczy dobrzański, 1473, Peter Dąbrowicy, Judge landowner lubelski; 1478, Peter Rocks, podsędek landowner lubelski (F. Piekosiński Heraldyka polska... s. 92-93; M.Haisig Sfragistyka szlachecka... s.34) (F. Piekosiński Heraldry Polish ... pp 92-93; M. Haisig Sfragistyka szlachecka ... s.34)
  3. ^ http://www.my-coat-of-arms.com/online-reference/polish-clans/common-polish-clans-septs.htm