Line 3, Chongqing Rail Transit

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Line 3, Chongqing Rail Transit
 3 
Chongqing3haoxian.jpg
Overview
Type Straddle-beam monorail
System Chongqing Rail Transit
Status Ltd Operation
Termini Yudong
Jiangbei Airport
Stations 45
Daily ridership 682,800 (2014 Daily Avg.)[1]
1,080,000 (2016 Peak)[2]
Operation
Opened 29 Sept 2011
Operator(s) Chongqing Rail Transit Corp., Ltd
Technical
Line length 66 km (41 mi)
Route map
Yudong
Bus interchange  2 
Jinzhu
Yuhu Rd.
Daojiao Depot
Xuetangwan
Dashancun
Huaxi
Chalukou
Jiugongli
Qilong
Bagongli
Ertang
Liugongli
Wugongli
Sigongli
 0 
Nanping
Bus interchange  10 
Gongmao
Tongyuanju
Lianglukou
Chongqing Railway Station Bus interchange  1 
Niujiaotuo
 2 
Huaxin St.
Guanyinqiao
 9 
Hongqihegou
Bus interchange  6 
Jiazhou Road
 4 
Zhengjiayuanzi
Tangjiayuanzi
Shiziping
S. Square of Chongqing
N. Railway Station
Chongqing North Railway Station  0   10 
Longtousi
Tongjiayuanzi Depot
Tongjiayuanzi
Jinyu
Jintong Rd.
Yuanyang
The Expo Garden
 5 [a]
Cuiyun
Changfu Rd.
Huixing
 9 [a]
Shuanglong
Bijin
Jiangbei Airport
Jiangbei Airport Bus interchange  10 
Down arrow Airport Branch
Shuangfengqiao
Konggang Square
Gaobao Lake
Huancheng North Road Depot
Guanyue Rd.
Lianhua
Jurenba
Notes
  1. ^ a b Virtual interchange: transport card only, re-entry required.
Interior of a Line 3 train showing open gangway design.

CRT Line 3 (and the branch line branded as Airport Line) runs from north to south, linking the districts separated by Chongqing's two main rivers, the Yangtze (Chang Jiang) and Jialing rivers. The first phase of the line began construction on 5 April 2007. The initial segment from Lianglukou to Yuanyang (18 stations, 17.5 km (10.9 mi)) opened on September 29, 2011, with a northern extension from Yuanyang to Jiangbei Airport opening on December 30, 2011[3] and a southern extension from Ertang to terminus Yudong on December 28, 2012.[4] At 55.5 km (34.5 mi), plus 9.97 km (6.20 mi) for the Jurenba branch line opened on December 28, 2016, Line 3 is the longest single monorail in the world by track length.[5][6] Line 3 is also the world's busiest monorail line with a daily ridership of over 675,000 passengers per day.[1]

There are interchange stations in central Yuzhong district for transfer to the Jeifangbei CBD with Line 1 at Lianglukou and with Line 2 at Niujiaotuo.

Opening timeline[edit]

Segment Date opened Length
Lianglukou — Yuanyang 29 September 2011 17.323 km (10.76 mi)
Yuanyang — Changfulu 4.9 km (3.04 mi)
Ertang — Lianglukou 30 September 2011 8.66 km (5.38 mi)
Changfulu — Jiangbei Airport 6.9 km (4.29 mi)
Tongjiayuanzi Infill station
Hongqihegou 1 March 2012 Infill station
Zhengjiayuanzi 1 May 2012 Infill station
Yudong — Ertang 28 December 2012 16.197 km (10.06 mi)
Gongmao, Tongyuanju Infill stations
Jinzhu, Huaxi, Chalukou 31 January 2013 Infill stations
Longtousi 5 February 2013 Infill station
Bijin — Jurenba 28 December 2016 11.0 km (6.84 mi)

Service routes[edit]

Current Stations[edit]

Service
routes
Station
Station name Connections Distance
km
Location
English Chinese
3/1 Yudong 鱼洞  2  0.00 0.00 Ba'nan
3/2 Jinzhu 金竹 1.95 1.95
3/3 Yuhulu 鱼胡路 1.65 3.60
3/4 Xuetangwan 学堂湾 2.25 5.85
3/5 Dashancun 大山村 1.65 7.50
3/6 Huaxi 花溪 2.30 9.80
3/7 Chalukou 岔路口 1.90 11.70
3/8 Jiugongli 九公里 1.20 12.90
3/9 Qilong 麒龙 1.00 13.90
3/10 Bagongli 八公里 1.35 15.25
3/11 Ertang 二塘 1.35 16.60 Nan'an
3/12 Liugongli 六公里 1.05 17.65
3/13 Wugongli 五公里 1.05 18.70
3/14 Sigongli 四公里  0  1.05 19.75
3/15 Nanping 南坪  10  1.30 21.05
3/16 Gongmao 工贸 2.25 23.30
3/17 Tongyuanju 铜元局 1.30 24.60
3/18 Lianglukou 两路口  1  China Railway CQW 1.85 26.45 Yuzhong
3/19 Niujiaotuo 牛角沱  2  1.05 27.50
3/20 Huaxinjie 华新街 0.85 28.35 Jiangbei
3/21 Guanyinqiao 观音桥  9  1.15 29.50
3/22 Hongqihegou 红旗河沟  6  1.50 31.00 Yubei
3/23 Jiazhoulu 嘉州路  4  1.20 32.20
3/24 Zhengjiayuanzi 郑家院子 1.30 33.50
3/25 Tangjiayuanzi 唐家院子 1.00 34.50
3/26 Shiziping 狮子坪 1.05 35.55
3/27 South Square of Chongqingbei Railway Station 重庆北站南广场  0   10  China Railway High-speed CUW 0.60 36.15
3/28 Longtousi 龙头寺 1.15 37.30
3/29 Tongjiayuanzi 童家院子 1.60 38.90
3/30 Jinyu 金渝 1.65 40.55
3/31 Jintonglu 金童路 1.20 41.75
3/32 Yuanyang 鸳鸯 2.25 44.00
3/33 The EXPO Garden 园博园  5  (Garden EXPO Center) 1.55 45.55
3/34 Cuiyun 翠云 1.50 47.05
3/35 Changfulu 长福路 1.70 48.75
3/36 Huixing 回兴  9  1.90 50.65
3/37 Shuanglong 双龙 1.55 52.20
3/38 Bijin 碧津 2.10 54.30
3/39 Jiangbei Airport 江北机场  10  Airport interchange CKG (Terminal 2) 3.40 57.70
3/40 Shuangfengqiao 双凤桥 2.00 59.70 Yubei
3/41 Konggang Square 空港广场 0.90 60.6
3/42 Gaobaohu 高堡湖 2.05 62.65
3/43 Guanyuelu 观月路 2.80 65.45
3/44 Lianhua 莲花 1.20 66.65
3/45 Jurenba 举人坝 1.60 68.25

References[edit]