List of Chinese Grammy Award winners and nominees

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
  • Jiebing Chen nominated for Best World Music Album in 1997 for Tabula Rasa
  • Wu Man nominated for Best World Music Album in 2015 for Our World in Song
  • Guanqun Yu won with LA Opera Orchestra for Best Opera Recording in 2016 [1]
  • 2017 Sing Me Home won by Zhao Jiping, Zhao Lin, Angel Lam, Jia Daqun, He Cui -sheng, Hu Jianbing, Dong-Won Kim -janggo, Ji Hyun Kim -kayagum, You-Young Kim, Li Hui -pipa, Liu Lin, Wu Man, Wu Tong, BettI Xian, Yiang Wei, DaXun Zhang and Gabriela Lena Frank [2]

References[edit]