List of Hebrew place names

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is a list of traditional Hebrew place names. This list includes:

 • Places involved in the history (and beliefs) of Canaanite religion, Abrahamic religion and Hebrew culture and the (pre-Modern or directly associated Modern) Hebrew (and intelligible Canaanite) names given to them.
 • Places whose official names include a (Modern) Hebrew form.
 • Places whose names originate from the Hebrew language.

All names are in the Hebrew alphabet with niqqud, and academically transliterated into Tiberian vocalization (of the Masoretic Text) and Standard Hebrew.

Format[edit]

Names[edit]

א Álef[edit]

 • אֲבַדּוֹן Avaddon, ʼĂḇaddôn. Abaddon; Avaddon.
 • אֱדוֹם Edom, ʼĔḏôm. Edom.
 • אוֹפִיר Ofir, ʼÔp̄îr. Ophir. Ofir.
 • אוּר Ur, ʼÛr. Ur.
 • אוֹשְׁווִיץ Ošviẓ, ʼÔšwîṣ. Oświęcim, Poland; Oshwitz, Auschwitz concentration camp.
 • אִי שְׁפָנִים I Šəfanim, ʼÎ-Šəp̄ānîm. Spain (Canaanite name); I Shfanim.
 • אַיָּלוֹן Ayyalon, ʼAyyālôn. Ajalon; Ayalon.
 • אֵילִיָּה קַפִּיטוֹלִינָה Eliyya Qappitolina, ʼÊliyyāh Qappîṭôlînāh. Aelia Capitolina; Eyliya Qappit'olina.
 • אֵילַת Elat, ʼÊlạṯ. Elath (ancient); Eilat, Israel (adjacent); Aqaba, Jordan (modern). Eylat.
 • אֶפְרַיִם Efráyim, ʼEp̄ráyim. Ephraim; Efraim.
 • אֶפְרַת Efrat, ʼEp̄rạṯ. Ephrath; Efrat, West Bank. 'Efrat.
 • אֲרִיאֵל Ariʼel, ʼĂrîʼēl. Ari'el, West Bank. Àriel
 • אֶרֶךְ Éreḫ, ʼÉreḵ. Erech; Uruk. Erech.
 • אֲרָם Aram, ʼĂrām. Àram.
 • אֶרֶץ Éreẓ, ʼÉreṣ. Earth; Eretz.
 • אֲרָרָט Ararat, ʼĂrārāṭ. Àrarat'
 • אַשְׁדּוֹד Ašdod, ʼAšdôḏ. Ashdod, Israel. Ashdod.
 • אַשּׁוּר Aššur, ʼAššûr. Asshur; Assyria; Asshur.
 • אַשְׁכֲּנַז Aškanaz, ʼAškănaz. Ashkenaz (Rabbinical name for Germany).
 • אַשְׁקְלוֹן Ašqəlon, ʼAšqəlôn. Ashkelon, Israel. Ashqelon.
 • אָשֵׁר Ašer, ʼĀšēr. Asher.

ב Bet[edit]

ג Gímel[edit]

 • גְּבַל Gəval, Gəḇạl. Byblos, Lebanon; Geval; Gval.
 • גִּבְעוֹן Givʻon, Giḇʻôn, Giḇġôn. Gibeon; Giv'on.
 • גִּבְעָתַיִם Givʻatáyim, Giḇʻāṯáyim, Giḇġāṯáyim. Giv'atayim, Israel. Giv'atayim.
 • גָּד Gad, Gāḏ. Gad.
 • גָּדֵר Gader, Gāḏēr. Cádiz, Spain (Canaanite name). Gader.
 • גּוֹלָן Golan, Gôlān. Golan.
 • גִּלְגָּל Gilgal, Gilgāl. Gilgal.
 • גָּלִיל Galil, Gālîl. Galilee. Galil.
 • גִּלְעָד Gilʻad, Gilʻāḏ. Gilead; Gil'ad.
 • גַּן עֵדֶן Gan ʻÉden, Gan-ʻḖḏen. Garden of Eden; Gan 'Eden.
 • גְּרָר Gərar, Gərār. Gerar; Grar.
 • גֹּשֶׁן Góšen, Gṓšen. Goshen. Goshen.
 • גַּת Gat, Gạṯ. Gath. Gat.

ד Dálet[edit]

 • דִּימוֹנָה Dimona, Dîmônāh. Dimona, Israel. Dimona.
 • דַּמֶּשֶׂק Damméseq, Damméśeq. Damascus, Syria; Dammeçeq.
 • דָּן Dan, Dān. Dan.

ה Hé[edit]

 • הֹדּוּ Hoddu, Hōddû. India; Hoddu.
 • הַר הַבַּיִת Har habBáyit, Har-habBáyiṯ. Temple Mount; Har HabBayit.
 • הַר גְּרִזִּים Har Gərizzim, Har-Gərizzîm. Mount Gerizim, West Bank; Har Grizzim.
 • הַר הַזֵּיתִים Har hazZetim, Har-hazZêṯîm. Mount of Olives, West Bank; Har Zeytim.
 • הַר חֶרְמוֹן Har Ḥermon, Har-Ḥermôn. Mount Hermon; Har Hermon; Har Chermon.
 • הַר כַּרְמֵל Har Karmel, Har-Karmēl. Mount Carmel, Israel.
 • הַר נְבוֹ Har Nəvo, Har-Nəḇô. Mount Nebo, Jordan; Har Nvo.
 • הַר פִּסְגָּה Har Pisga, Har-Pisgāh. Mount Pisgah. Har Pisga.
 • הַר הַצּוֹפִים Har haẓẒofim, Har-haṣṢôp̄îm. Mount Scopus, Israel; Har HatTzofim.
 • הֶרְצְלִיָּה Herẓəliyya, Herṣəliyyāh. Herzliya, Israel; Hertzliyya; Hertzlia.

ו Waw[edit]

ז Záyin[edit]

 • זְבוּלֻן Zəvulun, Zəḇûlūn. Zebulun; Zevulun; Zvulun.

ח Ḥet[edit]

 • חֶבְרוֹן Ḥevron, Ḥeḇrôn, Ḫeḇrôn. Hebron, West Bank; Hevron; Chevron.
 • חֲוִילָה Ḥavila, Ḥăwîlāh. Havilah; Havila; Chawila.
 • חֵיפָה Ḥefa, Ḥêp̄āh. Haifa, Israel. Cheyfa
 • חָלָב Ḥalav, Ḥālāḇ. Aleppo, Syria; Halav; Chalav.
 • חֹלוֹן Ḥolon, Ḥōlôn, Ḫōlôn. Holon, Israel; Cholon.
 • חִמְיָר Ḥimyar, Ḥimyār. Himyar; Chimyar.
 • חָרְמָה Ḥorma, Ḥormāh. Hormah; Horma; Chorma.

ט Tet[edit]

 • טְבֶרְיָה Təverya, Ṭəḇeryāh. Tiberias, Israel; Teverya; T'verya.

י Yod[edit]

 • יֵב Yev, Yēḇ. Elephantine, Egypt. Yev.
 • יְבוּס Yəvus, Yəḇûs. Jebus; Yevus.
 • יַבְנֶה Yavne, Yaḇnẹh. Yavne, Israel. Yavne
 • יַבֹּק Yabboq, Yabbōq. Jabbok; Yabboq.
 • יְהוּדָה Yəhuda, Yəhûḏāh. Judah; Judea; Yhuda.
 • יָוָן Yavan, Yāwān. Javan; Greece. Yawan
 • יִזְרָעֵאל Yizraʻel, Yizrāʻêl. Jezreel Valley, Israel; Yizrael.
 • יַם כִּנֶּרֶת Yam Kinnéret, Yam-Kinnéreṯ. Sea of Galilee; Yam Kinneret.
 • יַם הַמֶּלַח Yam-hamMélaḥ. Dead Sea; Yam HamMelach.
 • יָפוֹ Yafo, Yāp̄ô. Japho; Joppa; Jaffa, Israel. Yafo
 • יָקְנְעָם Yoqnəʻam, Yoqnəʻām. Yokne'am, Israel. Yoqne'am
 • יַרְדֵּן Yarden, Yardēn. Jordan. Yarden
 • יְרוּשָׁלַיִם Yərušaláyim, יְרוּשָׁלַםִ Yərûšāláim. Jerusalem; Yrushalayim; Yrushala'im.
 • יְרִיחוֹ Yəriḥo, Yərîḥô, Yərîḫô, יְרֵחוֹ Yəreḥo, Yərēḥô, Yərēḫô. Jericho, West Bank; Yricho.
 • יִשְׂרָאֵל Yisraʼel, Yiśrāʼēl. Israel; Yisrael.
 • יִשָּׂכָר Yissaḫar, Yiśśâḵār. Issachar; Yiççachar.
 • יַתְרִיב Yatriv, Yaṯrîḇ. Yathrib, Arabia. Yatriv.

כ Kaf[edit]

 • כּוּשׁ Kuš, Kûš. Cush; Kush.
 • כְּנַעַן Kənáʻan. Canaan; Phoenicia; Kna'an.
 • כְּפַר עֶצְיוֹן Kəfar ʻEẓyon, Kəp̄ar-ʻEṣyôn, Kəp̄ar-Ġeṣyôn. Kfar Etzion, West Bank. Kfar 'Etzyon.
 • כְּפַר תַּפּוּחַ Kəfar Tappúaḥ, Kəp̄ar-Tappûªḥ. Kfar Tapuach, West Bank. Kfar Tappuach.
 • כֶּשֶׂד Késed, Kéśeḏ. Chaldea. Keçed.

ל Lámed[edit]

 • לְבָנוֹן Ləvanon, Ləḇānôn. Lebanon; Lvanon.
 • לֹד Lod, Lōḏ. Lod, Israel. Lod.
 • לוּב Luv, Lûḇ. Libya. Luv.

מ Mem[edit]

 • מְגִדּוֹ Məgiddo, Məḡiddô. Tel Megiddo; Mgiddo.
 • מֵידְבָא Medəva, Mêḏəḇâ. Medeba, Jordan; Meydva"; Meidva.
 • מִדְיָן Midyan, Miḏyān. Midian. Midyan
 • מוֹאָב Moʼav, Môʼāḇ. Moab; Moav.
 • מְנַשֶּׁה Mənašše, Mənaššẹh. Tribe of Menasheh; Mnasshe.
 • מַעֲלֶה אֲדֻמִּים Maʻale Adummim, Maʻălẹh-ʼĂḏummîm. Ma'ale Adumim, West Bank. Ma'ale Àdummim
 • מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה Məʻarat hamMaḫpela, Məʻārạṯ-hamMaḵpēlāh. Cave of the Patriarchs; M'arat HamMakhpela.
 • מְצָדָה Məẓada, Məṣāḏāh. Masada, Israel; Mtzada.
 • מִצְרַיִם Miẓráyim, Miṣráyim. Mizraim; Egypt; Mitzrayim; Mitzra'im.

נ Nun[edit]

 • נֹב Nov, Nōḇ. Nob. Nov.
 • נֶגֶב Négev, Néḡeḇ. Negev, Israel. Neghev.
 • נַהֲרִיָּה Nahariya, Nahăriyyāh. Nahariya, Israel; Nahariya; Naharia.
 • נְוֵה שָׁלוֹם Nəve Šalom, Nəwēh-Šālôm. Oasis of Peace, Israel; Nve Shalom.
 • נַחַל שֹׂרֶק Náḥal Sóreq, Náḥal-Śṓreq. Brook of Sorek, Israel; Nachal Çoreq.
 • נְיוּ יוֹרְקְ Nəyu Yorq, Nəyû-Yôrq. New York. Nyu Yorq.
 • נִינְוֶה Ninəve, Nînəwẹh. Nineveh; Mosul, Iraq; Ninwe.
 • נִמְרוֹד Nimrod, Nimrôḏ. Nimrod
 • נַפְתָּלִי Naftali, Nap̄tālî. Naphtali. Naftali
 • נָצְרַת Naẓərat, Nāṣərạṯ. Nazareth, Israel; Natzrat.
 • נְתַנְיָה Nətanya, Nəṯanyāh. Netanya, Israel. Ntanya

ס Sámekh[edit]

ע ʻÁyin[edit]

 • עוּץ ʻUẓ, ʻÛṣ. Uz; 'Utz.
 • עַזָּה ʻAzza, ʻAzzāh, Ġazzāh. Gaza; 'Azza; Aza.
 • עֲזֵקָה ʻAzeqa, ʻĂzēqāh. Azekah; 'Àzeqa.
 • עֵין גַּנִּים ʻEn Gannim, ʻÊn-gannîm. Jenin, West Bank; 'Eyn Gannim.
 • עַכּוֹ ʻAkko, ʻAkkô. Accho; Acre, Israel; 'Akko; Ako.
 • עַמּוֹן ʻAmmon, ʻAmmôn. Ammon; Ammon.
 • עֲמָלֵק ʻAmaleq, ʻĂmālēq. Amalek. 'Àmaleq.
 • עֲמוֹרָה ʻAmora, ʻĂmôrāh, Ġəmôrāh. Gomorrah; 'Àmora.
 • עֶצְיוֹן ʻEẓyon Géver, ʻEṣyôn-Géḇer, Ġeṣyôn-Géḇer. Ezion-Geber; 'Etzyon Gver.
 • עֶקְרוֹן ʻEqron, ʻEqrôn. Ekron. 'Eqron.
 • עָרָב ʻArav, ʻĀrāḇ. Arabia; Arav.
 • עֲרָבָה ʻArava, ʻĂrāḇāh. Arabah; 'Àrava.
 • עֲרָד ʻArad, ʻĂrāḏ. Arad, Israel. 'Àrad.

פ Pe[edit]

 • פְּלֶשֶׁת Pəléšet, Pəléšeṯ. Philistia; Peleshet; Pleshet.
 • פָּלֶשְׂתִּינָה Palestina, Pāleśtînāh. British Mandate of Palestine. Paleçtina.
 • פָּרָס Paras, Pārās. Persia. Paras.
 • פֶּתַח תִּקְוָה Pétaḥ Tiqva, Péṯaḥ Tiqwāh. Petah Tikva, Israel; Petach Tiqwa; Petach Tikva.

צ Ẓadi[edit]

ק Qof[edit]

 • קַאיְפֶנְגְּ Qayfeng, Qậyp̄eng. Kaifeng, China. Qa-yfeng
 • קָדֵשׁ Qadeš, Qāḏēš. Kadesh. Qadesh
 • קֵיסַרְיָה Qesarya, Qêsaryāh. Caesarea; Qeysarya.
 • קַפְרִיסִין Qafrisin, Qap̄rîsîn. Cyprus; Qafrisin.
 • הַקְּרָיוֹת HaqQərayot, HaqQərāyôṯ. HaQerayot, Israel; HaqQrayot; HaKrayot.
 • קִרְיַת אַרְבַּע Qiryat Arbaʻ, Qiryaṯ-ʼArbaʻ. Kirjath-arba; Qiryat Arba, West Bank; Qiryat Arba'.
 • קִרְיַת אַתָּא Qiryat Atta, Qiryaṯ-ʼAttâ. Qiryat Atta, Israel; Qiryat Ata".
 • קִרְיַת בְּיַאלִיק Qiryat Bəyaliq, Qiryaṯ-Bəyậlîq. Qiryat Bialik, Israel; Qiryat Bya'liq, Kiryat Byalik.
 • קִרְיַת גַּת Qiryat Gat, Qiryaṯ-Gaṯ. Qiryat Gat, Israel; Qiryat Gat.
 • קִרְיַת חַיִּים Qiryat Ḥayyim, Qiryaṯ-Ḥayyîm. Qiryat Chaim, Israel; Qiryat Chayim.
 • קִרְיַת מַלְאָכִי Qiryat Malʼaḫi, Qiryaṯ-Malʼāḵî. Qiryat Mal'akhi, Israel; Qiryat Mal''akhi.
 • קִרְיַת מוֹצְקִין Qiryat Moẓqin, Qiryaṯ-Môṣqîn. Qiryat Motzkin, Israel; Qiryat Motzqin.
 • קְרָקוֹב Qəraqov, Qərāqôḇ. Kraków, Poland; Qraqov.
 • קֶרֶת חֲדֶשֶׁת Qéret Ḥadéšet, Qéreṯ-Ḥăḏéšeṯ. Carthage (Canaanite name); Qeret Chàdeshet; Keret Hadeshet.

ר Reš[edit]

 • רְאוּבֵן Rəʼuven, Rəʼûḇēn. Reuben; Rèuven.
 • רִאשׁוֹן לְצִיּוֹן Rišon LəẒiyyon, Rîšôn-LəṢiyyôn. Rishon LeZion, Israel; Rishon LeTziyon; Rishon L'Tzion.
 • רַבַּת עמּוֹן Rabbat ʻAmmon, Rabbaṯ-ʻAmmôn. Rabbath Ammon; Amman, Jordan; Rabat 'Ammon.
 • רוֹמָה Roma, Rômāh. Rome. Roma
 • רְחוֹבוֹת Rəḥovot, Rəḥôḇôṯ. Rehoboth; Rehovot, Israel; Rchovot.
 • רַמְלָה Ramla, Ramlāh. Ramla, Israel. Ramla.
 • רַעֲנָנָה Raʻanana, Raʻănānāh. Ra'anana, Israel. Ra'anana.

ש Šin, Sin[edit]

 • שַׁנְחַאי Šanḥay, Šạnḥậy. Shanghai, China. Shanchay.
 • שְׁבָא Šəva, Šəḇâ. Sheba; Shva.
 • שְׂדֵרוֹת Səderot, Śəḏērôṯ. Sderot, Israel Çderot.
 • שְׁכֶם Šəḫem, Šəḵẹm. Shechem; Nablus, West Bank; Shchem.
 • שִׁלֹה Šilo, Šīlōh. Shiloh, West Bank; Shilo.
 • שָׁמַיִם Šamáyim, Šāmáyim. Heaven; Shamayim; Shama'im.
 • שִׁמְעוֹן Šimʻon, Šimʻôn. Simeon; Shim'on.
 • שֹׁמְרוֹן Šoməron, Šōmərôn. Samaria; Shomron.
 • שְׁפֵלָה Šəfela, Šəp̄ēlāh. Shephelah; Shfela.
 • שָׁרוֹן Šaron, Šārôn. Sharon. Sharon.

ת Tav[edit]

See also[edit]