List of Japanese sexploitation films

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is a chronological listing of notable Japanese sexploitation films. The list includes film genres which employ sex and nudity as a main focus, such as pink film, Nikkatsu Roman Porno films, and Toei pinky violence. This list also includes articles on Japanese AVs (adult videos).

1960s[edit]

Release date Title Director Cast Studio(s)
1962
February 27, 1962 Flesh Market Satoru Kobayashi Tamaki Katori Ōkura (later OP Eiga)
1963
May 15, 1963 Women... Oh, Women! Tetsuji Takechi Sano Art Productions
Shochiku
1964
June 21, 1964 Daydream Tetsuji Takechi Kanako Michi
Akira Ishihama
Chojuro Hanakawa
Shochiku
1966
July 1966 The Embryo Hunts in Secret Kōji Wakamatsu Hatsuo Yamatani
Miharu Shima
Wakamatsu Productions
August 1966 The Bite Kan Mukai Senjo Ichiriki
Michiko Shiroyami
Kokuei
Tōkyō Geijutsu Pro
1967
1967 Bed Dance Toshio Okuwaki Setsu Shimizu
Naomi Tani
Machiko Sakyō
World Eiga
1967 Memoirs of Modern Love: Curious Age Shin'ya Yamamoto Naomi Tani
Yumiko Matsumoto
Miki Hayashi
Watanabe Pro
Tōkyō Kōei
February 21, 1967 Birth Control Revolution Masao Adachi Mikio Terajima
Kozue Kashima
Wakamatsu Productions
Nihon Cinema
July 2, 1967 Sexy Partners Kan Mukai Michiko Sakyō
Jōji Ohara
Mutsukuni Eiga
July 11, 1967 Slave Widow Mamoru Watanabe Noriko Tatsumi
Mari Iwai
Naomi Tani
Mutsukuni Eiga
Chuo Eiga
October 3, 1967 Inflatable Sex Doll of the Wastelands Atsushi Yamatoya Noriko Tatsumi
Yūichi Minato
Kokuei
October 28, 1967 Cruel Map of Women's Bodies Masanao Sakao Naomi Tani Ōkura Eiga
December 26, 1967 Perverted Criminal Kōji Seki Setsu Shimizu
Shūhei Mutō
Shin Nihon Eiga Kenkyūsha
Nihon Cinema
1968
March 1968 Blue Film: Estimation Kan Mukai Mari Nagisa
Kemi Ichiboshi
Norihiro Ōtani
Mukai Productions
Nihon Geijutsu Kyokai
Wakamatsu Productions
Kantō Movies
April 1968 Absolutely Secret: Girl Torture Kiyoshi Komori Naomi Tani Kōei
Shintōhō Eiga
April 13, 1968 Front Row Life Tatsumi Kumashiro Hatsue Tonooka Nikkatsu
September 1968 Love Hotel Shin'ya Yamamoto Mieko Tanabe
Kako Tachibana
Akiko Kozuki
Tōkyō Kōei
Shintōhō Eiga
September 7, 1968 Ukiyo-e Cruel Story Tetsuji Takechi Tamawa Karina
Noriko Tatsumi
Ryuji Inazuma
Takechi Productions
Daiei
September 28, 1968 Shogun's Joys of Torture Teruo Ishii Yuki Kagawa
Asao Koike
Toei
October 1968 Modern Female Ninja: Flesh Hell Kan Mukai Kozue Katori
Mari Nagisa
Mukai Productions
Kantō Movies
1969
1969 Go, Go, Second Time Virgin Kōji Wakamatsu Michio Akiyama
Mimi Kozakura
Wakamatsu Productions
January 1969 Blue Film Woman Kan Mukai Mitsugu Fujii Kokuei

1970s[edit]

Release date Title Director Cast Studio(s)
1970
May 2, 1970 Alleycat Rock: Female Boss Yasuharu Hasebe Akiko Wada
Meiko Kaji
Nikkatsu
1971
November 20, 1971 Apartment Wife: Affair In the Afternoon Shōgorō Nishimura Kazuko Shirakawa Nikkatsu
November 20, 1971 Castle Orgies Isao Hayashi Setsuko Ogawa
Yoichi Nishikawa
Nikkatsu
December 1, 1971 Coed Report: Yuko's White Breasts Yukihiko Kondo Yūko Katagiri Nikkatsu
1972
1972-1973 Terrifying Girls' High School Norifumi Suzuki
Masahiro Shimura
Reiko Ike
Miki Sugimoto
Toei
4-film series
January 18, 1972 Love Hunter Seiichirō Yamaguchi Hidemi Hara
Mari Tanaka
Sumiko Minami
Nikkatsu
February 9, 1972 Beads from a Petal Noboru Tanaka Rie Nakagawa
Keiko Maki
Nikkatsu
March 31, 1972 Ecstasy of the Angels Kōji Wakamatsu Ken Yoshizawa
Rie Yokoyama
Yuki Arasa
Wakamatsu Productions
July 19, 1972 Woman on the Night Train Noboru Tanaka Mari Tanaka
Keiko Tsuzuki
Tomoko Katsura
Nikkatsu
August 12, 1972 Girl Boss Guerilla Norifumi Suzuki Miki Sugimoto
Reiko Ike
Toei
August 25, 1972 Female Convict 701: Scorpion Shunya Itō Meiko Kaji
Rie Yokoyama
Toei
October 7, 1972 Ichijo's Wet Desire Tatsumi Kumashiro Sayuri Ichijō
Hiroko Isayama
Kazuko Shirakawa
Nikkatsu
November 29, 1972 Lusty Sisters Chūsei Sone Keiko Tsuzuki
Akemi Nijō
Nikkatsu
December 27, 1972 Naked Seven Yasuharu Hasebe Mari Tanaka Nikkatsu
December 30, 1972 Female Prisoner Scorpion: Jailhouse 41 Shunya Itō Meiko Kaji
Fumio Watanabe
Toei
1973
February 17, 1973 Sex & Fury Norifumi Suzuki Reiko Ike
Christina Lindberg
Akemi Negishi
Toei
March 31, 1973 Terrifying Girls' High School: Lynch Law Classroom Norifumi Suzuki Reiko Ike
Miki Sugimoto
Toei
March 24, 1973 Lovers Are Wet Tatsumi Kumashiro Rie Nakagawa
Toru Ōe
Nikkatsu
June 23, 1973 Retreat Through the Wet Wasteland Yukihiro Sawada Yuri Yamashina
Takeo Chii
Nikkatsu
July 29, 1973 Female Prisoner Scorpion: Beast Stable Shunya Itō Meiko Kaji
Mikio Narita
Toei
November 3, 1973 The World of Geisha Tatsumi Kumashiro Junko Miyashita
Naomi Oka
Nikkatsu
December 29, 1973 Female Convict Scorpion: Grudge Song Yasuharu Hasebe Meiko Kaji
Masakazu Tamura
Toei
1974
February 16, 1974 School of the Holy Beast Norifumi Suzuki Yumi Takigawa
Fumio Watanabe
Emiko Yamauchi
Toei
June 22, 1974 Flower and Snake Masaru Konuma Naomi Tani
Nagatoshi Sakamoto
Nikkatsu
August 3, 1974 Female Ninja Magic: 100 Trampled Flowers Chūsei Sone Junko Miyashita Nikkatsu
October 26, 1974 Wife to Be Sacrificed Masaru Konuma Naomi Tani
Nagatoshi Sakamoto
Terumi Azuma
Nikkatsu
1975
February 8, 1975 A Woman Called Sada Abe Noboru Tanaka Junko Miyashita
Hideaki Esumi
Nikkatsu
April 26, 1975 Cruelty: Black Rose Torture Katsuhiko Fujii Naomi Tani
Terumi Azuma
Nikkatsu
June 18, 1975 Oryu's Passion: Bondage Skin Katsuhiko Fujii Naomi Tani
Terumi Azuma
Nikkatsu
July 1, 1975 Tokyo Emmanuelle Akira Katō Kumi Taguchi Nikkatsu
November 22, 1975 Banned Book: Flesh Futon Nobuaki Shirai Hajime Tanimoto
Terumi Azuma
Nikkatsu
December 6, 1975 Deep Throat in Tokyo Kan Mukai Kumi Taguchi Toei
December 6, 1975 Newlywed Hell Akira Katō Naomi Tani
Terumi Azuma
Nikkatsu
1976
January 8, 1976 Cloistered Nun: Runa's Confession Masaru Konuma Runa Takamura
Kumi Taguchi
Nikkatsu
June 12, 1976 Watcher in the Attic Noboru Tanaka Junko Miyashita Nikkatsu
July 7, 1976 Assault! Jack the Ripper Yasuharu Hasebe Tamaki Katsura
Yutaka Hayashi
Nikkatsu
September 25, 1976 Tattooed Flower Vase Masaru Konuma Naomi Tani
Takako Kitagawa
Nikkatsu
December 8, 1976 Lady Moonflower Katsuhiko Fujii Naomi Tani Nikkatsu
1977
February 22, 1977 Rape! 13th Hour Yasuharu Hasebe Akira Takahashi
Yuri Yamashina
Yūdai Ishiyama
Nikkatsu
February 22, 1977 Erotic Diary of an Office Lady Masaru Konuma Asami Ogawa
Michio Hino
Nikkatsu
February 23, 1977 Beauty's Exotic Dance: Torture! Noboru Tanaka Junko Miyashita
Hatsuo Yamaya
Maya Kudō
Nikkatsu
June 4, 1977 Fairy in a Cage Kōyū Ohara Naomi Tani Nikkatsu
August 6, 1977 Female Convict 101: Suck Kōyū Ohara Naomi Tani Nikkatsu
August 20, 1977 Lady Chatterley In Tokyo Katsuhiko Fujii Izumi Shima Nikkatsu
October 1, 1977 Fascination: Portrait of a Lady Kōyū Ohara Naomi Tani Nikkatsu
1978
1978–1994 Angel Guts Chūsei Sone
Noboru Tanaka
Toshiharu Ikeda
Hiroyuki Nasu
Junichi Suzuki
Takashi Ishii
Nikkatsu
9-film series
February 4, 1978 Attacked!! Yasuharu Hasebe Asami Ogawa
Yōko Azusa
Nikkatsu
April 1, 1978 Lady Black Rose Shōgorō Nishimura Naomi Tani Nikkatsu
April 29, 1978 Pink Tush Girl Kōyū Ohara Kaori Takeda
Ako
Yūko Katagiri
Nikkatsu
June 24, 1978 Rope Hell Kōyū Ohara Naomi Tani Nikkatsu
December 2, 1978 Rope Cosmetology Shōgorō Nishimura Naomi Tani Nikkatsu
December 23, 1978 Invisible Man: Rape! Isao Hayashi Izumi Shima Nikkatsu
1979
February 17, 1979 Woman with Red Hair Tatsumi Kumashiro Junko Miyashita
Renji Ishibashi
Nikkatsu
April 28, 1979 Pink Tush Girl: Love Attack Kōyū Ohara Kahori Takeda
Ako
Nikkatsu
June 1979 Virgin Rope Makeover Mamoru Watanabe Mayuko Hino
Naomi Oka
Shintōhō Eiga
July 21, 1979 Rope and Skin Shōgorō Nishimura Naomi Tani Nikkatsu
September 8, 1979 Zoom Up: Rape Site Kōyū Ohara Erina Miyai Nikkatsu
September 22, 1979 Wet Weekend Kichitaro Negishi Junko Miyashita Nikkatsu

1980s[edit]

Release date Title Director Cast Studio(s)
1980
March 15, 1980 Zoom In: Rape Apartments Naosuke Kurosawa Yoko Azusa
Erina Miyai
Nikkatsu
October 1980 Girl Mistress Banmei Takahashi Cecile Gōda
Satoshi Miyata
Shirō Shimomoto
Kokuei
Takahashi Productions
Shintōhō Eiga
1981
January 9, 1981 Woman Who Exposes Herself Masaru Konuma Maiko Kazama
Izumi Shima
Nikkatsu
January 23, 1981 Office Lady Rope Slave Katsuhiko Fujii Junko Mabuki Nikkatsu
March 1981 Scarlet Prostitute: Stabbing Genji Nakamura Yuka Asagiri
Atsushi Imaizumi
Maria Satsuki
Million Film
April 24, 1981 Crazy Fruit Kichitaro Negishi Yuki Ninagawa
Yūji Honma
Nikkatsu
September 12, 1981 Daydream Tetsuji Takechi Kyōko Aizome
1982
September 1982 Raped with Eyes: Daydream Toshiyuki Mizutani Kazuhiro Yamaji
Shinobu Nami
Makoto Yoshino
Shintōhō Eiga
1983
January 7, 1983 Rope and Breasts Masaru Konuma Nami Satsuma Nikkatsu
August, 1983 Kandagawa Pervert Wars Kiyoshi Kurosawa Usagi Asō Million Film
December 23, 1983 Female Cats Shingo Yamashiro Ai Saotome Nikkatsu
1984
February 17, 1984 Kōichirō Uno's Wet and Swinging Shūsuke Kaneko Natsuko Yamamoto
Arisa Hayashi
Nikkatsu
1985
August 3, 1985 Love Hotel Shinji Sōmai Noriko Hayami
Minori Terada
Nikkatsu
1986
February 1986 S&M Hunter Shūji Kataoka Shirō Shimomoto
Hiromi Saotome
Yutaka Ikejima
Shintōhō Eiga
May 31, 1986 Entrails of a Virgin Kazuo Komizu Saiko Kizuki
Naomi Hagio
Nikkatsu
Rokugatsu
June 1986 Sexy Battle Girls Mototsugu Watanabe Kyōko Hashimoto
Yukijiro Hotaru
Yutaka Ikejima
Shintōhō Eiga
December 20, 1986 Time Escapade: 5 Seconds Til Climax Yōjirō Takita Kozue Tanaka Nikkatsu
1987
April 18, 1987 Lesbian Harem Tomoaki Hosoyama Reika Kano
Yuriko Kyōtoku
Shintōhō Eiga
August 8, 1987 Itoshino Half Moon Yōjirō Takita Maiko Itō Nikkatsu
1989
May 7, 1988 Subway Serial Rape: Lover Hunting Shūji Kataoka Kanako Kishi
Megumi Takahashi
Sayaka Hitomi
Shishi Productions
Nikkatsu
1989
October 13, 1989 Abnormal Excitement: Nao Saejima Masahiro Kasai Nao Saejima
Tōru Nakane
Cinema Ark
Xces
November 24, 1989 Molester's Train: Get On From The Back! Masahiro Kasai Yuka Ishihara
Mariko Akiyama
Kyōko Hashimoto
Cinema Ark
Xces

1990s[edit]

Release date Title Director Cast Studio(s)
1990
February 1990 Serial Rape: Perverted Experiment Hisayasu Satō Rokuzō
Asuka Morimura
Shishi Productions
Xces Films
May 1990 Horse and Woman and Dog Hisayasu Satō Kanako Kishi Media Top
Shintōhō Eiga
1991
April 26, 1991 Widow's Perverted Hell Hisayasu Satō Yuri Hime
Shōichiro Sakata
Kiyomi Itō
Yutaka Ikejima
Shishi Productions
Xces Films
1991
December 25, 1992 Hard Lesbian: Genuine Tongue Technique Yutaka Ikejima Chisato Ariga
Mako
Satomi Shinozaki
1993
November 26, 1993 Molester's Train: Nasty Behavior Hisayasu Satō Yumika Hayashi
Kiyomi Itō
Kokuei
Shintōhō Eiga
1994
March 4, 1994 Keep on Masturbating: Non-Stop Pleasure Toshiya Ueno Takeshi Itō
Hitomi Aikawa
Kokuei
April 1, 1994 Molester's Train Housewife: Madam is a Pervert
a.k.a. Tandem
Toshiki Satō Daikei Shimizu
Mineo Sugiura
Shintōhō Eiga
April 19, 1994 I Like You, I Like You Very Much Hiroyuki Oki Chano ENK
1995
February 10, 1995 Blissful Genuine Sex: Penetration! Toshiki Satō Hotaru Hazuki Kokuei
Shintōhō Eiga
November 23, 1995 Sexual Desires in the Ladies' Restroom: Dripping! Yutaka Ikejima Kimitake Hiraoka
Kaoru Yuzu
Cement Match
XCes
1996
July 5, 1996 Adultery Diary: One More Time While I'm Still Wet Toshiki Satō Hotaru Hazuki Kokuei
Shintōhō Eiga
August 23, 1996 SM Teacher: Tied Up by Students Yutaka Ikejima Runa Hayama
Kazuhiro Sano
Cement Match
Office Burroughs
Xces
October 10, 1996 Women at a Secret Meeting: From Wives to Coeds Sachio Kitazawa Yūki Morishita
Shun'ichi Yajima
Kyōsuke Sasaki
Izumi Production
Xces Film
November 22, 1996 The Wart Shinji Imaoka Yōta Kawase
Maako Mizuno
Kokuei
Shintōhō Eiga
1997
January 3, 1997 I Thought About You Yukio Kitazawa Yōta Kawase Iizumi Productions
ENK
1998
February 27, 1998 Moon Light Dinner Yutaka Ikejima Kanae Mizuhara
Yumi Yoshiyuki
Kokuei
Shintōhō Eiga
1999
February 26, 1999 Office Lady Love Juice Yūji Tajiri Azumi Kubota
Mikio Satō
Yumika Hayashi
Kokuei
Shintōhō Eiga
April 23, 1999 Anarchy in Japansuke Takahisa Zeze Kazuhiro Sano
Yumeka Sasaki
Kokuei
Shintōhō Eiga
September 24, 1999 The Lustful Sister-in-Law 2: Erotic Games Toshiya Ueno Hotaru Hazuki
Yōko Satomi
Kokuei
Shintōhō Eiga
October 29, 1999 Sopping Wet Married Teacher: Doing It in Uniform
a.k.a. Despite All That
Shinji Imaoka Mitsuyo Suwa
Atsuko Suzuki
Kokuei
Shintōhō Eiga

2000s[edit]

Release date Title Director Cast Studio(s)
2000
January 28, 2000 Apartment Wife: Adulterous Passion Toshiki Satō Yumika Hayashi Kokuei
Shintōhō Eiga
April 28, 2000 Lecherous Older Sister Toshiya Ueno Mikio Satō
Yōta Kawase
Kokuei
Shintōhō Eiga
May 13, 2000 Sex Guy's Inn: Women's Wiggling Asses Yutaka Ikejima Mayuko Sasaki
Shiori Kawamura
OP Eiga
June 22, 2000 Sad and Painful Search: Office Lady Essay Tarō Araki Emi Kawana
Yumi Yoshiyuki
OP Eiga
December 29, 2000 Pink Salon Hospital 3: No-Pants Exam Room
a.k.a. Whore Angels
Mototsugu Watanabe Shiori Kuroda
Nao Nishifuji
Shōko Kudō
Shintōhō Eiga
2001
May 4, 2001 I.K.U. Shu Lea Cheang Ayumu Tokito
Zachery Nataf
Uplink Co.
June 1, 2001 Apartment Wife: Moans from Next Door Toshiki Satō Mao Nakagawa
Tsukasa Saitō
Kokuei
Shintōhō Eiga
July 3, 2001 Sister-in-Law's Wet Thighs Tarō Araki Ayumi Tokitō
Moe Sakura
Sachiko Maeno
Taro Pro
OP Eiga
September 28, 2001 Mourning Wife Daisuke Gotō Mayuko Sasaki
Koharu Yamasaki
Shintōhō Eiga
September 28, 2001 Office Lady Sisters: I Want to Sleep with You Yūji Tajiri Etsuko Kanai
Mao Nakagawa
Kokuei
Shintōhō Eiga
November 30, 2001 New * Desired Sister-in-Law: Immoral Relations Toshiya Ueno Hiromi Miyagawa
Yumeka Sasaki
Kokuei
Shintōhō Eiga
2002
February 2, 2002 Office Lady's Sexual Confession: Burning Love Affair Yutaka Ikejima Mayuko Sasaki
Shiori Kawamura
Kanae Mizuhara
Cement Match
Shintōhō Eiga
March 1, 2002 Shameful Family: Pin Down Technique Mitsuru Meike Kazuhiro Sano
Junki Konno
Yoshimi Kinuta
Kokuei
Shintōhō Eiga
July 1, 2002 A Saloon Wet with Beautiful Women Tatsurō Kashihara Koharu Yamasaki OP Eiga
September 19, 2002 Delivery Health Girl: The Moisture of Silken Skin Yutaka Ikejima Noriko Masaki
Kyōko Hashimoto
Cement Match
OP Eiga
November 11, 2002 Adulterous Wife: Dizzy Yūji Tajiri Yumeka Sasaki
Kazuhiro Sano
Kokuei
Shintōhō Eiga
2003
March 7, 2003 Married Women Who Want a Taste Hideo Jōjō Kaori Iizumi Productions
Xces
April 8, 2003 A Lonely Cow Weeps at Dawn Daisuke Gotō Ryōko Asagi
Horyu Nakamura
Yumeka Sasaki
Shintōhō Eiga
September 29, 2003 Adulterous Wife's Dirty Afternoon Yutaka Ikejima Motoko Sasaki Cement Match
OP Eiga
October 10, 2003 Irresistable Angel: Suck It All Up Minoru Kunizawa Ruri Tachibana Freak Out
OP Eiga
October 14, 2003 The Glamorous Life of Sachiko Hanai Mitsuru Meike Emi Kuroda
Takeshi Ito
Shintōhō Eiga
December 9, 2003 Ambiguous Toshiya Ueno Hidehisa Ebata
Noriko Murayama
2004
February 10, 2004 Aspiring Home Tutor: Soiled Pure Whiteness Yumi Yoshiyuki Mai Satsuki
Yumika Hayashi
Yumi Yoshiyuki
Office Yoshiyuki
OP Eiga
March 1, 2004 Housekeeper with Beautiful Skin: Made Wet with Finger Torture Tarō Araki Mayu Asada
Yoshi Konno
Moe Sakura
Tarō Pro
OP Eiga
March 9, 2004 Lunch Box Shinji Imaoka Yumika Hayashi Kokuei
March 30, 2004 Widow * Second Wife: Real Sucking Engulfing a Rare Utensil Shigeo Moriyama Mio Kamijima
Mayuko Sasaki
Kanae Mizuhara
Kazuhiro Sano
Cement Match
OP Eiga
July 27, 2004 Tsumugi Hidekazu Takahara Sora Aoi
Takashi Naha
Shigeru Nakano
Shintōhō Eiga
August 27, 2004 Twitch – You Are My Toy Yūji Tajiri Yumeka Sasaki Kokuei
Shintōhō Eiga
September 29, 2004 Wife Taxi: Crowded with Big Tits Yutaka Ikejima Satsuki Mochida
Mayuko Sasaki
Lemon Hanazawa
Cement Match
OP Eiga
October 28, 2004 Bitter Sweet
a.k.a. Concentrated Adultery: Taken Woman
Mitsuru Meike Konatsu
Yumika Hayashi
Kin Ishikawa
Kazuhiro Sano
Kokuei
Shintōhō Eiga
December 20, 2004 Picture Book of a Beautiful Young Girl: Soaked Uniform Tetsuya Takehora Akiho Yoshizawa OP Eiga
2005
February 25, 2005 Hard Lesbian: Quick and Deep Osamu Satō Kyōko Natsume Shintōhō Eiga
March 30, 2005 Older Office Lady: Using Her Seductive Tongue Yumi Yoshiyuki Aya Tanikawa
Lemon Hanazawa
Arisu Kagamino
Shin'ya Sekimoto
Office Yoshiyuki
OP Eiga
June 10, 2005 Frog Song Shinji Imaoka Konatsu
Rinako Hirasawa
Kokuei
Shintōhō Eiga
August 12, 2005 Blind Love Daisuke Gotō Konatsu
Yōta Kawase
Kokuei
Shintōhō Eiga
September 23, 2005 Miss Peach: Peachy Sweetness Huge Breasts Yumi Yoshiyuki Yumika Hayashi
Sakurako Kaoru
Office Yoshiyuki
OP Eiga
November 22, 2005 Lustful Hitchhiker: Sought Wife Tetsuya Takehora Kyōko Natsume
Lemon Hanazawa
Hotaru Hazuki
OP Eiga
November 29, 2005 Chikan Densha: Suggestive Indecent Hips Naoyuki Tomomatsu Sayaka Kitagawa
Katsuharu Takeda
Emi Kitagawa
Lemon Hanazawa
Shintōhō Eiga
2006
January 31, 2006 Miss Hotel Call Girl: Healing Induction Tetsuya Takehora Erina Aoyama
Yua Konno
Riri Kōda
OP Eiga
March 31, 2006 Three Naked Sisters: Lewdness Yasufumi Tanaka Mayu Asada
Sakurako Kaoru
Komari Awashima
Haikyū
Shintōhō Eiga
April 8, 2006 Shōwa Erotic Romance: The Virgin's Bashfulness Yutaka Ikejima Itsuka Harusaki
Kozue Ikeda
Yuria Hidaka
Atsushi Tsuda
Seiji Nakamitsu
Cement Match
OP Eiga
May 1, 2006 Naked Continent Sakkun Natural High
Soft On Demand
Adult Video
May 4, 2006 500 Person Sex Yukitsugu Tsuchiya SOD Create
Soft On Demand
AV
May 12, 2006 Uncle's Paradise Shinji Imaoka Shirō Shimomoto
Minami Aoyama
Kokuei
Shintōhō Eiga
June 9, 2006 Mature Woman: Wife-Hunting Yutaka Ikejima Yuki Mikami Cement Match
Shintōhō Eiga
July 12, 2006 Beautiful Lesbian Sisters: On the Day of Mourning... Daisuke Yamanouchi Yuria Hidaka
Riri Kouda
Shinobu Terasawa
Film House
Xces
October 13, 2006 Hostess Madness: Unparched Nectar Yutaka Ikejima Yuria Hidaka Cement Match
OP Eiga
December 15, 2006 Fascinating Young Hostess: Sexy Thighs Tetsuya Takehora Akiho Yoshizawa OP Eiga
December 26, 2006 Aching Wives: Continuous Adultery Akira Fukuhara Tomohiro Okada
Mayuko Sasaki
Yōko Satomi
Haikyū
Shintōhō Eiga
2007
2007 Kage no Hikari Vincent Guilbert Maki Tomoda
Tohjiro
French/Japanese documentary on AV actress Maki Tomoda
March 9, 2007 New Tokyo Decadence – The Slave Osamu Satō Rinako Hirasawa
Kikujiro Honda
Shintōhō Eiga
August 3, 2007 Fascinating Woman: The Temptation of Creampie Yutaka Ikejima Rina Yūki
Itsuka Harusaki
Yūka Ōsawa
OP Eiga
August 10, 2007 Molester's Train: Sensitive Fingers Yoshikazu Katō Miki Arakawa
Seiji Nakamitsu
OP Eiga
December 7, 2007 Temptation: Eating Me Osamu Satō Akiho Yoshizawa Shintōhō Eiga
2008
March 28, 2008 Nakagawa Jun Kyōju no Inbina Hibi Kunihiko Matsuoka Rinako Hirasawa
Minami Aoyama
Matsuoka Productions
Xces
May 23, 2008 Impure Uniform: Writhing Thighs Tetsuya Takehora Aya
Erina Aoyama
Mayuko Tanaka
Blue Forest Film
OP Eiga
August 8, 2008 Molester's Train: Melody of Wriggling Fingers Tetsuya Takehora Aya
Rina Yūki
Myū
Blue Forest Film
OP Eiga
September 19, 2008 Female Prisoner Aya.k.a. Tormenting and Breaking in a Bitch Naoyuki Tomomatsu Asami
Mari Yamaguchi
Hiroaki Yanagi
Gensō Haikyū-sha
OP Eiga
2009
January 30, 2009 Maid-Droid Naoyuki Tomomatsu Akiho Yoshizawa
Anri Suzuki
Mari Yamaguchi
Yōko Satomi
Gensō Haikyūsha
Xces
May 15, 2009 Cousin White Paper: Aching Mature Lewdness Tetsuya Takehora Ryō Akanishi
Kaho Kasumi
Riri Kōda
Blue Forest Film
OP Eiga
2010
May 15, 2010 Big Tits Zombie Takao Nakano Sora Aoi
Risa Kasumi
Mari Sakurai
TMC (Total Media Corporation)

References[edit]