List of Oromo subgroups and clans

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Oromo people of East Africa are divided into two major branches: the Borana Oromo and Barentu Oromo. These two major groups are in turn subdivided into an assortment of clan families. From West to East and North to South, these subgroups are listed in the sections below.

Borana Oromo subgroups[edit]

The Borana include:

Other subdivisions.

Barentu Oromo subgroups[edit]

The Barentu include:

 • Karrayyu
  • Libaan
  • Wallo(Wollo)
   • Warra Ilu
   • Warra Himanu
   • Warra Qallu
   • Warra Qobo
   • Warra Rayya
   • Warra Wayyu
   • Warra Yejju (Yejju Oromo)
  • Jille
  • Obo
  • Suba
  • Bala
 • Marawa
  • Ittu
   • Galaan Ittu
    • Warra Alga
    • Warra Babbu
    • Warra Gaduulaa
    • Warra Gaammoo
   • Kurraa Ittu
    • Warra Addayyoo
    • Warra Arojji
    • Warra Bayye
    • Warra Wacallee
    • Warra Wayye
    • Warra Qallu
 • Arsi (Arse)
  • Mandoo Arsi
   • Warra Bulla
   • Warra Wacallee
   • Warra Waajii
   • Warra Ilaan
   • Warra Hawaxa
   • Warra Utaa
   • Warra Jawwii
  • Sikko Arsi
   • Warra Wayyu
   • Warra Harawa
   • Warra Biltu
   • Warra Kajawa
   • Warra Rayya
 • Humbanna
  • Aniyaa
   • Saddacha
    • Warra Babbu
    • Warra Dambi
    • Warra Malka
   • Kudhelle
    • Warra Aanaa
    • Warra Biddu
    • Warra Koyye
    • Warra Maccaa
  • Afran Qallo which refers to the 4 decedents of Qallo, who are:
   • Ala
    • Warra Abbaddo
    • Warra Abbayi
    • Warra Arroji
    • Warra Babbu
    • Warra Diramu
    • Warra Erer
    • Warra Galaan
    • Warra Goollo
    • Warra Gutayyu
    • Warra Kako
    • Warra Metta
    • Warra Nunnu
   • Babille
    • Gundibi
     • Warra Aade
     • Warra Agaay
    • Hawiyya
     • Warra Doobiro
     • Warra Girii
    • Jille
     • Warra Olid
     • Warra Waaed
   • Dagga
    • Huumee
     • Warra Bursuug
     • Warra Hiyyo
    • Jaarso
     • Warra Walaabu
     • Warra Sayyo
     • Warra Ogaa
     • Warra Ugadhiho
     • Warra Dawaro
     • Warra Dhanka
    • Noole
     • Haleele Noole
     • Mucaa Noole
      • Warra Abbayi
      • Warra Babbu
      • Warra Guyyee
     • Oromo Noole
      • Warra Bukee
      • Warra Eegu
      • Warra Jidda
      • Warra Maaru
      • Warra Naya’a
      • Warra Wacalle
     • Abuu Noole
      • Warra Jarte
      • Warra Dhanqa
      • Warra Usmaan
      • Warra Omaar
      • Warra Mahammad
      • Warra Garrir
      • Warra Gatu
   • Obborra
    • Akichu
     • Warra Assabo
     • Warra Bitu
     • Warra Doyyo
     • Warra Ittu
     • Warra Obo
     • Warra Kayyo
     • Warra ijo
     • Warra Miyyo
    • Billi
    • Dagga
     • Warra Dadaroo
     • Warra Guttu
     • Warra Nunnu
    • Dorani
 • Dhumuga
  • Warra Heela
  • Warra Akkiyaa
  • Warra Kajaammo
  • Warra Heebaana
  • Warra Asallaa

Additional subdivisions[edit]

There are additional subdivisions:

References[edit]