List of Polish titled nobility

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This article lists the Polish titled families.

This list is not complete because in the 19th century Poland was a divided kingdom, between the Russian, the Austrian and the German Empires.

Princes[edit]

See: Princely Houses of Poland

Marquesses[edit]

See: Polish noble families with the title of Marquess

Counts[edit]

See: Polish noble families with the title of Count

Barons[edit]

See: Polish noble families with the title of Baron

Medieval magnates (możnowładcy)[edit]

Knights[edit]

 • Augustowski,
 • Baldowski,
 • Bałdowski,
 • Basowicz,
 • Bednarowski,
 • Bednarski
 • Braniecki,
 • Broszniowski, h. Sas, Sulima, Rawicz,
 • Chledowski, h. Boncza i Gryf
 • Chormański,
 • Cikowski,
 • Dobrosielski,
 • Dostojowski,
 • Furck
 • Frystacki,
 • Głuchowski,
 • Grodecki,
 • Hussakowski, h. Sas, Sulima
 • Iwaszkiewicz,
 • Janiszewski,
 • Jakacki,
 • Janowicz,
 • Jeziorkowski,
 • Judycki,
 • Kaminski,
 • Karmański,
 • Karski,
 • Kempfi,
 • Konarzewski,
 • Kowalewski,
 • Krukowski,
 • Leszczyński,
 • Lichtfus
 • Łodziński,
 • Łukawski,
 • Magnuszewski,
 • Mioduski,
 • Nadarzyński,
 • Niegoszowski,
 • Okęcki,
 • Oleszyński,
 • Orzłowski
 • Ossowski
 • Oziębłowski,
 • Pakosławski,
 • Pakoszewski,
 • Pełka,
 • Przypkowski,
 • Radwański,
 • Radziszewski,
 • Rakowski,
 • Rudgiesz,
 • Rusiecki,
 • Rybiński,
 • Ryński, h. Korczak
 • Sapieszko,
 • Sczepański,
 • Sierakowski,
 • Składkowski,
 • Składowski,
 • Solecki,h Ostoya, Pomian, Solecki
 • Uchański,
 • Ussakowski, h. Sas, Sulima
 • Wierzbicki,
 • Wołodkiewicz,
 • Wyżycki,
 • Zaćwilichowski,
 • Zebrzydowski,
 • Zembocki

See also[edit]

References[edit]

 • Konarski S., 1958, Armorial de la noblesse polonaise titrée, Paris.
 • Kowalski M., 2007, Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Instytut Geografii AŚ, PTG, Kielce, 2007, s. 177-186.
 • Leitgeber S., 1993, Nowy Almanach Błękitny, Oficyna Wydawnicza „Audiutor”, Poznań-Warszawa.
 • Olszewski H., 1969, Ustrój polityczny Rzeczpospolitej (w:) Tazbir J. (red.), Polska XVII wieku – państwo, społeczeństwo, kultura. Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 52-83.
 • Peter Frank zu Döfering, Adelslexikon des Österreichischen Kaisertums 1804-1918. Verzeichnis der Gnadenakte, Standeserhebungen, Adelsanerkennungen und -bestätigungen im Österreichischen Staatsarchiv in Wien, Wien 1989.
 • Der Adel von Galizien, Lodomerien und der Bukowina. J. Siebmacher's großes Wappenbuch, Band 32, Nürnberg 1905, s. 67-99.
 • Tomasz Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. I, Warszawa 1997.
 • Spiski licam titułowannym rossijskoj imperii, St. Petersburg 1892.
 • Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003

External links[edit]