List of Polish titled nobility

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This article lists the Polish titled families.

This list is not complete because in the 19th century Poland was a divided kingdom, between the Russian, the Austrian and the German Empires.

Princes[edit]

See: Princely Houses of Poland

Marquesses[edit]

See: Polish noble families with the title of Marquess

Counts[edit]

See: Polish noble families with the title of Count

Barons[edit]

See: Polish noble families with the title of Baron

Medieval magnates (możnowładcy)[edit]

See also[edit]

References[edit]

  • Konarski S., 1958, Armorial de la noblesse polonaise titrée, Paris.
  • Kowalski M., 2007, Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Instytut Geografii AŚ, PTG, Kielce, 2007, s. 177-186.
  • Leitgeber S., 1993, Nowy Almanach Błękitny, Oficyna Wydawnicza „Audiutor”, Poznań-Warszawa.
  • Olszewski H., 1969, Ustrój polityczny Rzeczpospolitej (w:) Tazbir J. (red.), Polska XVII wieku – państwo, społeczeństwo, kultura. Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 52-83.
  • Peter Frank zu Döfering, Adelslexikon des Österreichischen Kaisertums 1804-1918. Verzeichnis der Gnadenakte, Standeserhebungen, Adelsanerkennungen und -bestätigungen im Österreichischen Staatsarchiv in Wien, Wien 1989.
  • Der Adel von Galizien, Lodomerien und der Bukowina. J. Siebmacher's großes Wappenbuch, Band 32, Nürnberg 1905, s. 67-99.
  • Tomasz Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. I, Warszawa 1997.
  • Spiski licam titułowannym rossijskoj imperii, St. Petersburg 1892.
  • Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003

External links[edit]