List of Sahitya Akademi Award winners for Nepali

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Sahitya Akademi Award is given each year by the Sahitya Akademi (India's National Academy of Letters) to writers and their works for their outstanding contribution to the upliftment of Indian literature, Nepali literature being one of them.[1]

Sahitya Akademi Award winners in Nepali and their works[edit]

Year Author Work Type of Work
1977 Indra Bahadur Rai Nepali Upanyas Ka Adharharu Literary criticism
1978 Shiva Kumar Rai Khaharey Short stories
1979 Guman Singh Chamling Maulo Essays
1980 Okima Gwyn Sunakhari Novel
1981 Asit Rai Naya Kshitij Ko Khoj Novel
1982 M.M. Gurung Binsiyako Sanskriti Essays
1983 Indra Sundas Niyati Novel
1984 Ramchandra Giri Samaj Darpan Epic
1985 Matsyendra Pradhan Nilkanth Novel
1986 Sharad Chhetri Chakrabyuha Short stories
1987 Lil Bahadur Chettri Brahmaputraka Chheu-Chhau Novel
1988 Pushpalal Upadhyaya Usha Manjari Poetry
1989 Tulsi Bahadur Chhetri Karna-Kunti Epic
1990 Tulsiram Sharma Kashyap Aama Poetry
1991 Girmee Sherpa Hypocret Champ-Gurans Ra Anya Kavita Poetry
1992 R.P. Lama Indra Dhanush Essays
1993 Gadul Singh Lama aka Sanu Lama Mrigatrishna Short stories
1994 Jiwan Namdung Paryavekshan Essays
1995 Nagendramani Pradhan Dr. Parasmani Ko Jiwan Yatra Biography
1996 Mohan Thakuri Nihsabda Poetry
1997 Mani Prasad Rai Veer Jatiko Amar Kahani Biographical essays
1998 Man Prasad Subba Adim Busty Poetry
1999 Bikram Bir Thapa Bishaun Shatabdi Ki Monalisa Short stories
2000 Ramlal Adhikari Nisansmaran Essays
2001 Lakhi Devi Sundas Aahat Anubhuti Short stories
2002 Prem Pradhan Udasin Rukhharu Novel
2003 Bindya Subba Athah Novel
2004 Jas Yonjan ‘Pyasi’ Shaanti Sandeha Poetry
2005 Krishna Singh Moktan Jeevan Goreto Ma Novel
2006 Bhim Dahal Droha Novel
2007 Lakshman Srimal Curfew Plays
2008 Haiman Das Rai ‘Kirat’ Kehi Namileka Rekhaharu Short stories
2009 Samiran Chhetri ‘Priyadarshi’ Gairigaonki Chameli Short stories
2010 Gopi Narayan Pradhan Aakashlay Pani Thawan Khoji Rahechha Poetry
2011 Not awarded
2012 Uday Thulung Ekantavas Short stories
2013 Man Bahadur Pradhan Manka Lahar Ra Raharharu Travelogues
2014 Nanda Hangkhim Satta Grahan Short stories
2015 Gupta Pradhan Samayaka Prativimbaharu Short stories
2016 Gita Upadhyay Janmabhumi Mero Swadesh Novel

References[edit]

  1. ^ "Akademi Awards (1955-2015)". Sahitya Akademi. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 4 March 2016.