List of World War II aces from China

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is a list of fighter aces in World War II from China. For other countries see List of World War II aces by country

C[edit]

H[edit]

 • Huang Shing-Yui
 • Hwang Pei-yang

K[edit]

 • Kao Chi-Hang
 • Kao Yu-hsin (Kao Yau-Hain)
 • Kuan (Kun, Kan) Tan (USAAF)
 • Kwang Hsin-Jui

L[edit]

 • Le Yi-Chin
 • Li Kwei-Tan (12)
 • Liu Chi-Sheng
 • Liu Chui-Kang
 • Liu Chung-Wu
 • Lo Chu (Chi)
 • Lu Ji-Chun

M[edit]

 • Mao Yin-Chu

T[edit]

 • Tsang Tsi-Lan (USAAF)

W[edit]

 • Wang Kuang-Fu (USAAF)
 • Wong Pan-Yang (Hwang Pung-Yung)
 • Wong Sun-Shui

Y[edit]

 • Yuan Pao-Kang

Z[edit]

 • Zhu Jia-Xun

See also[edit]