List of administrative divisions of Liaoning

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Liaoning Province
Province
Capital: Shenyang
Prefectural level divisions
Sub-provincial cities 2
Prefectural cities 12
County level divisions
County cities 17
Counties 19
Autonomous counties 8
Districts 56
Township level divisions
Towns 585
Townships 313
Ethnic townships / towns* 78
Subdistricts 526

Liaoning, a province of the People's Republic of China, is made up of the following three levels of administrative division.

Administrative divisions[edit]

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Liaoning.

Prefecture level County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin
Shenyang City
沈阳市
Shěnyáng Shì
(Capital)
Shenhe District 沈河区 Shěnhé Qū
Heping District 和平区 Hépíng Qū
Dadong District 大东区 Dàdōng Qū
Huanggu District 皇姑区 Huánggū Qū
Tiexi District 铁西区 Tiěxī Qū
Sujiatun District 苏家屯区 Sūjiātún Qū
Hunnan District 东陵区 Húnnán Qū
Shenbei New Area 沈北新区 Shěnběi Xīn Qū
Yuhong District 于洪区 Yúhóng Qū
Xinmin City 新民市 Xīnmín Shì   
Liaozhong County 辽中县 Liáozhōng Xiàn
Kangping County 康平县 Kāngpíng Xiàn
Faku County 法库县 Fǎkù Xiàn
Chaoyang City
朝阳市
Cháoyáng Shì
Shuangta District 双塔区 Shuāngtǎ Qū
Longcheng District 龙城区 Lóngchéng Qū
Beipiao City 北票市 Běipiào Shì
Lingyuan City 凌源市 Língyuán Shì
Chaoyang County 朝阳县 Cháoyáng Xiàn
Jianping County 建平县 Jiànpíng Xiàn
Harqin Left Mongol
Autonomous County
喀喇沁左翼
蒙古族自治县
Kālāqìn Zuǒyì
Měnggǔzú Zìzhìxiàn
Fuxin City
阜新市
Fùxīn Shì
Haizhou District 海州区 Hǎizhōu Qū
Xinqiu District 新邱区 Xīnqiū Qū
Taiping District 太平区 Tàipíng Qū
Qinghemen District 清河门区 Qīnghémén Qū
Xihe District 细河区 Xìhé Qū
Zhangwu County 彰武县 Zhāngwǔ Xiàn
Fuxin Mongol
Autonomous County
阜新蒙古族自治县 Fùxīn Měnggǔzú Zìzhìxiàn
Tieling City
铁岭市
Tiělǐng Shì
Yinzhou District 银州区 Yínzhōu Qū
Qinghe District 清河区 Qīnghé Qū
Diaobingshan City 调兵山市 Diàobīngshān Shì
Kaiyuan City 开原市 Kāiyuán Shì
Tieling County 铁岭县 Tiělǐng Xiàn
Xifeng County 西丰县 Xīfēng Xiàn
Changtu County 昌图县 Chāngtú Xiàn
Fushun City
抚顺市
Fǔshùn Shì
Shuncheng District 顺城区 Shùnchéng Qū
Xinfu District 新抚区 Xīnfǔ Qū
Dongzhou District 东洲区 Dōngzhōu Qū
Wanghua District 望花区 Wànghuā Qū
Fushun County 抚顺县 Fǔshùn Xiàn
Xinbin Manchu
Autonomous County
新宾满族自治县 Xīnbīn Mǎnzú Zìzhìxiàn
Qingyuan Manchu
Autonomous County
清原满族自治县 Qīngyuán Mǎnzú Zìzhìxiàn
Benxi City
本溪市
Běnxī Shì
Pingshan District 平山区 Píngshān Qū
Xihu District 溪湖区 Xīhú Qū
Mingshan District 明山区 Míngshān Qū
Nanfen District 南芬区 Nánfēn Qū
Benxi Manchu
Autonomous County
本溪满族自治县 Běnxī Mǎnzú Zìzhìxiàn
Huanren Manchu
Autonomous County
桓仁满族自治县 Huánrén Mǎnzú Zìzhìxiàn
Liaoyang City
辽阳市
Liáoyáng Shì
Baita District 白塔区 Báitǎ Qū
Wensheng District 文圣区 Wénshèng Qū
Hongwei District 宏伟区 Hóngwěi Qū
Gongchangling District 弓长岭区 Gōngchánglǐng Qū
Taizihe District 太子河区 Tàizǐhé Qū
Dengta City 灯塔市 Dēngtǎ Shì
Liaoyang County 辽阳县 Liáoyáng Xiàn
Anshan City
鞍山市
Ānshān Shì
Tiedong District 铁东区 Tiědōng Qū
Tiexi District 铁西区 Tiěxī Qū
Lishan District 立山区 Lìshān Qū
Qianshan District 千山区 Qiānshān Qū
Haicheng City 海城市 Hǎichéng Shì
Tai'an County 台安县 Tái'ān Xiàn
Xiuyan Manchu
Autonomous County
岫岩满族自治县 Xiùyán Mǎnzú Zìzhìxiàn   
Dandong City
丹东市
Dāndōng Shì
Zhenxing District 振兴区 Zhènxīng Qū
Yuanbao District 元宝区 Yuánbǎo Qū
Zhen'an District 振安区 Zhèn'ān Qū
Fengcheng City 凤城市 Fèngchéng Shì
Donggang City 东港市 Dōnggǎng Shì
Kuandian Manchu
Autonomous County
宽甸满族自治县 Kuāndiàn Mǎnzú Zìzhìxiàn
Dalian City
大连市
Dàlián Shì
Xigang District 西岗区 Xīgǎng Qū
Zhongshan District 中山区 Zhōngshān Qū
Shahekou District 沙河口区 Shākékǒu Qū
Ganjingzi District 甘井子区 Gānjǐngzi Qū
Lushunkou District 旅顺口区 Lǚshùnkǒu Qū
Jinzhou District 金州区 Jīnzhōu Qū
Wafangdian City 瓦房店市 Wǎfángdiàn Shì
Pulandian City 普兰店市 Pǔlándiàn Shì
Zhuanghe City 庄河市 Zhuānghé Shì
Changhai County 长海县 Chánghǎi Xiàn 
Yingkou City
营口市
Yíngkǒu Shì
Zhanqian District 站前区 Zhànqián Qū
Xishi District 西市区 Xīshì Qū
Bayuquan District 鲅鱼圈区 Bàyúquān Qū
Laobian District 老边区 Lǎobiān Qū
Dashiqiao City 大石桥市 Dàshíqiáo Shì
Gaizhou City 盖州市 Gàizhōu Shì
Panjin City
盘锦市
Pánjǐn Shì
Xinglongtai District 兴隆台区 Xīnglóngtái Qū
Shuangtaizi District 双台子区 Shuāngtáizi Qū
Dawa County 大洼县 Dàwā Xiàn
Panshan County 盘山县 Pánshān Xiàn
Jinzhou City
锦州市
Jǐnzhōu Shì
Taihe District 太和区 Tàihé Qū
Guta District 古塔区 Gǔtǎ Qū
Linghe District 凌河区 Línghé Qū
Linghai City 凌海市 Línghǎi Shì
Beizhen City 北镇市 Běizhèn Shì
Heishan County 黑山县 Hēishān Xiàn
Yi County 义县 Yìxiàn
Huludao City
葫芦岛市
Húludǎo Shì
Longgang District 龙港区 Lónggǎng Qū
Lianshan District 连山区 Liánshān Qū
Nanpiao District 南票区 Nánpiào Qū
Xingcheng City 兴城市 Xīngchéng Shì
Suizhong County 绥中县 Suízhōng Xiàn
Jianchang County 建昌县 Jiànchāng Xiàn 

Recent changes in administrative divisions[edit]

Date Before After Note
1999-06-16 Lutian District Dongzhou District renamed
2002-02-20 Tiefa (county-level city) Diaobingshan (county-level city) renamed
2006-02-08 Beining (county-level city) Beizhen (county-level city) renamed
2006-09-26 Xinchengzi District Shenbei District renamed
2014-06-17 Dongling District Hunnan District renamed

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Shenyang 8,106,171 7,203,717
Dalian 6,690,432 5,893,692
Anshan 3,645,884 3,584,039
Benxi 1,709,538 1,567,408
Chaoyang 3,044,641 3,194,828
Dandong 2,444,697 2,390,524
Fushun 2,220,545
Fuxin 1,819,339 1,889,774
Huludao 2,623,541 2,580,685
Jinzhou 3,126,463 3,076,735
Liaoyang 1,858,768 1,801,207
Panjin 1,392,493 1,261,753
Tieling 2,717,732 2,823,220
Yingkou 2,428,534 2,296,540

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Heping Shenyang 638,959
Shenhe Shenyang 719,033
Dadong Shenyang 696,711
Huanggu Shenyang 809,100
Tiexi Shenyang 878,261
Sujiatun Shenyang 429,143
Dongling Shenyang 301,832
Shenbei Shenyang 318,895
Yuhong Shenyang 408,798
Liaozhong Shenyang 538,220
Kangping Shenyang 351,188
Faku Shenyang 446,223
Xinmin Shenyang 696,895
Zhongshan Dalian 357,091
Xigang Dalian 307,850
Shahekou Dalian 653,762
Ganjingzi Dalian 722,559
Lushunkou Dalian 212,752
Jinzhou Dalian 729,100
Changhai Dalian 74,010
Wafangdian Dalian 1,026,160
Pulandian Dalian 827,585
Zhuanghe Dalian 922,876
Haizhou Fuxin 277,902
Xinqiu Fuxin 91,376
Taiping Fuxin 171,625
Qinghemen Fuxin 73,923
Xihe Fuxin 165,525
Zhangwu Fuxin 417,724
Fuxin Fuxin 732,630
Pingshan Benxi 349,130
Xihu Benxi 252,671
Mingshan Benxi 409,576
Nanfen Benxi 82,917
Benxi Benxi 296,218
Huanren Benxi 319,026
Yuanbao Dandong 191,200
Zhenxing Dandong 372,400
Zhen'an Dandong 173,800
Kuandian Dandong 434,900
Donggang Dandong 664,000
Fengcheng Dandong 587,900
Baita Liaoyang 210,317
Wensheng Liaoyang 184,129
Hongwei Liaoyang 117,776
Gongchangling Liaoyang 89,441
Taizihe Liaoyang 123,415
Dengta Liaoyang 513,538
Liaoyang Liaoyang 595,189
Shuangtaizi Panjin 195,486
Xinglongtai Panjin 398,919
Dawa Panjin 393,318
Panshan Panjin 294,646
Yinzhou Tieling 346,613
Qinghe Tieling 98,421
Tieling Tieling 389,494
Xifeng Tieling 349,187
Changtu Tieling 1,038,848
Diaobingshan Tieling 241,028
Kaiyuan Tieling 590,888
Shuangta Chaoyang 315,437
Longcheng Chaoyang 188,434
Beipiao Chaoyang 617,236
Lingyuan Chaoyang 644,630
Chaoyang Chaoyang 628,066
Jianping Chaoyang 583,307
Harqin Chaoyang 424,546
Xinfu Fushun 276,518
Dongzhou Fushun 335,779
Wanghua Fushun 371,592
Shuncheng Fushun 416,856
Fushun Fushun 190,528
Xinbin Fushun 306,018
Qingyuan Fushun 339,969
Tiedong Anshan 491,707
Tiexi Anshan 294,585
Lishan Anshan 427,434
Qianshan Anshan 259,819
Tai'an Anshan 377,706
Xiuyan Anshan 517,152
Haicheng Anshan 1,134,065
Zhanqian Yingkou 383,241
Xishi Yingkou 204,105
Bayuquan Yingkou 431,329
Laobian Yingkou 165,047
Gaizhou Yingkou 723,218
Dashiqiao Yingkou 721,363
Guta Jinzhou 250,577
Taihe Jinzhou 454,883
Linghe Jinzhou 212,030
Heishan Jinzhou 630,472
Yi(xian) Jinzhou 439,377
Linghai Jinzhou 576,143
Beizhen Jinzhou 530,645
Lianshan Huludao 626,573
Longgang Huludao 202,306
Nanpiao Huludao 147,047
Suizhong Huludao 636,858
Jianchang Huludao 622,068
Xingcheng Huludao 552,180