List of administrative divisions of Shanxi

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Shanxi Province
Province
Capital: Taiyuan
Prefectural level divisions
Prefectural cities 11
County level divisions
County cities 11
Counties 85
Districts 23
Township level divisions
Towns 568
Townships 628
Subdistricts 195

Shanxi, a province of the People's Republic of China, is made up of prefecture-level divisions, which are divided into county-level divisions, which are then divided into township-level divisions.

Administrative divisions[edit]

These administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. The following table lists only the prefecture-level and county-level divisions of Shanxi.

Prefecture level County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin
Taiyuan City
太原市
Tàiyuán Shì
(Capital)
Xinghualing District 杏花岭区 Xìnghuālǐng Qū
Xiaodian District 小店区 Xiǎodiàn Qū
Yingze District 迎泽区 Yíngzé Qū
Jiancaoping District 尖草坪区 Jiāncǎopíng Qū
Wanbailin District 万柏林区 Wànbǎilín Qū
Jinyuan District 晋源区 Jìnyuán Qū
Gujiao City 古交市 Gǔjiāo Shì
Qingxu County 清徐县 Qīngxú Xiàn
Yangqu County 阳曲县 Yángqǔ Xiàn
Loufan County 娄烦县 Lóufán Xiàn
Datong City
大同市
Dàtóng Shì
Cheng District 城区 Chéngqū
Kuang District 矿区 Kuàngqū
Nanjiao District 南郊区 Nánjiāo Qū
Xinrong District 新荣区 Xīnróng Qū
Yanggao County 阳高县 Yánggāo Xiàn
Tianzhen County 天镇县 Tiānzhèn Xiàn
Guangling County 广灵县 Guǎnglíng Xiàn
Lingqiu County 灵丘县 Língqiū Xiàn
Hunyuan County 浑源县 Húnyuán Xiàn
Zuoyun County 左云县 Zuǒyún Xiàn
Datong County 大同县 Dàtóng Xiàn
Shuozhou City
朔州市
Shuòzhōu Shì
Shuocheng District 朔城区 Shuòchéng Qū
Pinglu District 平鲁区 Pínglǔ Qū
Shanyin County 山阴县 Shānyīn Xiàn
Ying County 应县 Yìngxiàn
Youyu County 右玉县 Yòuyù Xiàn
Huairen County 怀仁县 Huáirén Xiàn
Yangquan City
阳泉市
Yángquán Shì
Cheng District 城区 Chéngqū
Kuang District 矿区 Kuàngqū
Jiao District 郊区 Jiāoqū
Pingding County 平定县 Píngdìng Xiàn
Yu County 盂县 Yùxiàn
Changzhi City
长治市
Chángzhì Shì
Cheng District 城区 Chéngqū
Jiao District 郊区 Jiāoqū
Lucheng City 潞城市 Lùchéng Shì
Changzhi County 长治县 Chángzhì Xiàn
Xiangyuan County 襄垣县 Xiāngyuán Xiàn
Tunliu County 屯留县 Túnliú Xiàn
Pingshun County 平顺县 Píngshùn Xiàn
Licheng County 黎城县 Líchéng Xiàn
Huguan County 壶关县 Húguān Xiàn
Zhangzi County 长子县 Zhǎngzǐ Xiàn (not Chángzǐ)
Wuxiang County 武乡县 Wǔxiāng Xiàn
Qin County 沁县 Qìnxiàn
Qinyuan County 沁源县 Qìnyuán Xiàn
Jincheng City
晋城市
Jìnchéng Shì
Cheng District 城区 Chéngqū
Gaoping City 高平市 Gāopíng Shì
Zezhou County 泽州县 Zézhōu Xiàn
Qinshui County 沁水县 Qìnshuǐ Xiàn
Yangcheng County 阳城县 Yángchéng Xiàn
Lingchuan County 陵川县 Língchuān Xiàn
Xinzhou City
忻州市
Xīnzhōu Shì
Xinfu District 忻府区 Xīnfǔ Qū
Yuanping City 原平市 Yuánpíng Shì
Dingxiang County 定襄县 Dìngxiāng Xiàn
Wutai County 五台县 Wǔtái Xiàn
Dai County 代县 Dàixiàn
Fanshi County 繁峙县 Fánshì Xiàn (not Fánzhì)
Ningwu County 宁武县 Níngwǔ Xiàn
Jingle County 静乐县 Jìnglè Xiàn
Shenchi County 神池县 Shénchí Xiàn
Wuzhai County 五寨县 Wǔzhài Xiàn
Kelan County 岢岚县 Kělán Xiàn
Hequ County 河曲县 Héqǔ Xiàn
Baode County 保德县 Bǎodé Xiàn
Pianguan County 偏关县 Piānguān Xiàn
Jinzhong City
晋中市
Jìnzhōng shì
Yuci District 榆次区 Yúcì Qū
Jiexiu City 介休市 Jièxiū Shì
Yushe County 榆社县 Yúshè Xiàn
Zuoquan County 左权县 Zuǒquán Xiàn
Heshun County 和顺县 Héshùn Xiàn
Xiyang County 昔阳县 Xīyáng Xiàn
Shouyang County 寿阳县 Shòuyáng Xiàn
Taigu County 太谷县 Tàigǔ Xiàn
Qi County 祁县 Qíxiàn
Pingyao County 平遥县 Píngyáo Xiàn
Lingshi County 灵石县 Língshí Xiàn
Linfen City
临汾市
Línfén Shì
Yaodu District 尧都区 Yáodū Qū
Houma City 侯马市 Hóumǎ Shì (not Hòumǎ)
Huozhou City 霍州市 Huòzhōu Shì
Quwo County 曲沃县 Qǔwò Xiàn
Yicheng County 翼城县 Yìchéng Xiàn
Xiangfen County 襄汾县 Xiāngfén Xiàn
Hongtong County 洪洞县 Hóngtóng Xiàn (not Hóngdòng)
Gu County 古县 Gǔxiàn
Anze County 安泽县 Ānzé Xiàn
Fushan County 浮山县 Fúshān Xiàn
Ji County 吉县 Jíxiàn
Xiangning County 乡宁县 Xiāngníng Xiàn
Pu Ccounty 蒲县 Púxiàn
Daning County 大宁县 Dàníng Xiàn
Yonghe County 永和县 Yǒnghé Xiàn
Xi County 隰县 Xíxiàn
Fenxi County 汾西县 Fénxī Xiàn
Yuncheng City
运城市
Yùnchéng Shì
Yanhu District 盐湖区 Yánhú Qū
Yongji City 永济市 Yǒngjì Shì
Hejin City 河津市 Héjīn Shì
Ruicheng County 芮城县 Ruìchéng Xiàn
Linyi County 临猗县 Línyī Xiàn
Wanrong County 万荣县 Wànróng Xiàn
Xinjiang County 新绛县 Xīnjiàng Xiàn
Jishan County 稷山县 Jìshān Xiàn
Wenxi County 闻喜县 Wénxǐ Xiàn
Xia County 夏县 Xiàxiàn
Jiang County 绛县 Jiàngxiàn
Pinglu County 平陆县 Pínglù Xiàn
Yuanqu County 垣曲县 Yuánqǔ Xiàn
Lüliang City
吕梁市
Lǚlíang Shì
Lishi District 离石区 Líshí Qū
Xiaoyi City 孝义市 Xiàoyì Shì
Fenyang City 汾阳市 Fényáng Shì
Wenshui County 文水县 Wénshuǐ Xiàn
Zhongyang County 中阳县 Zhōngyáng Xiàn
Xing County 兴县 Xīngxiàn
Lin County 临县 Línxiàn
Fangshan County 方山县 Fāngshān Xiàn
Liulin County 柳林县 Liǔlín Xiàn
Lan County 岚县 Lánxiàn
Jiaokou County 交口县 Jiāokǒu Xiàn
Jiaocheng County 交城县 Jiāochéng Xiàn
Shilou County 石楼县 Shílóu Xiàn

Recent changes in administrative divisions[edit]

Date Before After Note
1999-09-24 Jinzhong Prefecture Jinzhong (prefecture-level city) upgraded
Yuci (county-level city) Yuci District upgraded
2000-06-14 Yuncheng Prefecture Yuncheng (prefecture-level city) upgraded
Yuncheng (county-level city) Yanhu District upgraded
Xinzhou Prefecture Xinzhou (prefecture-level city) upgraded
Xinzhou (county-level city) Xinfu District upgraded
2000-06-23 Linfen Prefecture Linfen (prefecture-level city) upgraded
Linfen (county-level city) Yaodu District upgraded
2003-10-23 Lüliang Prefecture Lüliang (prefecture-level city) upgraded
Lishi (county-level city) Lishi District upgraded

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Taiyuan 4,201,591 3,344,392
Changzhi 3,334,564 3,138,991
Datong 3,318,057 3,001,508
Jincheng 2,279,151 2,160,984
Jinzhong 3,249,425 3,016,536
Linfen 4,316,612 3,950,845
Lüliang 3,727,057 3,381,630
Shuozhou 1,714,857 1,451,875
Xinzhou 3,067,501 2,938,344
Yangquan 1,368,502 1,273,116
Yuncheng 5,134,794 4,812,361

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Xiaodian Taiyuan 804,537
Yingze Taiyuan 601,112
Xinghualing Taiyuan 634,482
Jiancaoping Taiyuan 415,705
Wanbailin Taiyuan 749,255
Jinyuan Taiyuan 221,431
Qingxu Taiyuan 343,861
Yangqu Taiyuan 120,228
Loufan Taiyuan 105,841
Gujiao Taiyuan 205,139
Cheng(qu) Datong 723,013
Kuang(qu) Datong 500,158
Nanjiao Datong 405,864
Xinrong Datong 108,482
Yanggao Datong 272,488
Tianzhen Datong 206,009
Guangling Datong 182,613
Lingqiu Datong 234,004
Hunyuan Datong 343,486
Zuoyun Datong 156,163
Datong Datong 185,777
Cheng(qu) Yangquan 193,106
Kuang(qu) Yangquan 242,994
Jiao(qu) Yangquan 286,055
Pingding Yangquan 335,265
Yu(xian) Yangquan 311,082
Cheng(qu) Changzhi 483,628
Jiao(qu) Changzhi 281,213
Changzhi Changzhi 340,963
Xiangyuan Changzhi 270,216
Tunliu Changzhi 263,844
Pingshun Changzhi 150,955
Licheng Changzhi 158,541
Huguan Changzhi 291,609
Zhangzi Changzhi 353,266
Wuxiang Changzhi 182,548
Qin(xian) Changzhi 172,205
Qinyuan Changzhi 158,702
Lucheng Changzhi 226,874
Cheng(qu) Jincheng 476,945
Qinshui Jincheng 213,022
Yangcheng Jincheng 388,788
Lingchuan Jincheng 231,360
Zezhou Jincheng 484,174
Gaoping Jincheng 484,862
Shuocheng Shuozhou 505,294
Pinglu Shuozhou 203,793
Shanyin Shuozhou 238,885
Ying(xian) Shuozhou 327,973
Youyu Shuozhou 112,063
Huairen Shuozhou 326,849
Yuci Jinzhong 635651
Yushe Jinzhong 134648
Zuoquan Jinzhong 161314
Heshun Jinzhong 144178
Xiyang Jinzhong 227896
Shouyang Jinzhong 211014
Taigu Jinzhong 298783
Qi(xian) Jinzhong 265310
Pingyao Jinzhong 502712
Lingshi Jinzhong 261402
Jiexiu Jinzhong 406517
Yanhu Yuncheng 680,043
Linyi Yuncheng 57,251
Wanrong Yuncheng 439,364
Wenxi Yuncheng 404,146
Jishan Yuncheng 347,425
Xinjiang Yuncheng 332,473
Jiang(xian) Yuncheng 281,644
Yuanqu Yuncheng 231,018
Xia(xian) Yuncheng 352,821
Pinglu Yuncheng 258,241
Ruicheng Yuncheng 394,854
Yongji Yuncheng 444,724
Hejin Yuncheng 395,531
Xinfu Xinzhou 544,682
Dingxiang Xinzhou 217,468
Wutai Xinzhou 299,390
Dai(xian) Xinzhou 214,091
Fanshi Xinzhou 266,800
Ningwu Xinzhou 161,165
Jingle Xinzhou 156,846
Shenchi Xinzhou 106,538
Wuzhai Xinzhou 107,632
Kelan Xinzhou 84,395
Hequ Xinzhou 145,136
Baode Xinzhou 160,035
Pianguan Xinzhou 112,111
Yuanping Xinzhou 491,213
Yaodu Linfen 944,050
Quwo Linfen 237,033
Yicheng Linfen 311,471
Xiangfen Linfen 442,614
Hongdong Linfen 733,421
Gu(xian) Linfen 91,798
Anze Linfen 82,012
Fushan Linfen 127,831
Ji(xian) Linfen 106,407
Xiangning Linfen 233,162
Pu(xian) Linfen 107,339
Daning Linfen 64,501
Yonghe Linfen 63,649
Xi(xian) Linfen 103,617
Fenxi Linfen 144,795
Houma Linfen 240,005
Huozhou Linfen 282,907
Lishi Lüliang 320,142
Wenshui Lüliang 421,200
Jiaocheng Lüliang 230,522
Xing(xian) Lüliang 279,369
Lin(xian) Lüliang 579,069
Liulin Lüliang 320,681
Shilou Lüliang 111,814
Lan(xian) Lüliang 174,180
Fangshan Lüliang 143,809
Zhongyang Lüliang 141,374
Jiaokou Lüliang 119,919
Xiaoyi Lüliang 468,766
Fenyang Lüliang 416,212