List of compositions by Karol Szymanowski

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Below is a sortable list of compositions by Karol Szymanowski. The works are categorized by genre, Michałowski catalogue[1] number, opus number, date of composition, titles and scoring.

Genre M Opus Date Polish title (Original title) English title Scoring Notes
Piano M1 1 1899–1900 Dziewięć preludiów
 1. Andante ma non troppo
 2. Andante con moto
 3. Andantino
 4. Andantino con moto
 5. Allegro molto, impetuoso
 6. Lento, mesto
 7. Moderato
 8. Andante ma non troppo
 9. Lento, mesto
9 Preludes
 1. B minor
 2. D minor
 3. D major
 4. B minor
 5. D minor
 6. A minor
 7. C minor
 8. E minor
 9. B minor
for piano
Vocal M2 2 1900–1902 Sześć pieśni
 1. Daleko został cały świat
 2. Tyś nie umarła
 3. We mgłach
 4. Czasem, gdy długo, na pół sennie marzę
 5. Słyszałem ciebie
 6. Pielgrzym
6 Songs for voice and piano words by Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Piano M5 3 1901–1903 Wariacje fortepianowe b-moll Variations in B minor for piano theme and 12 variations; dedicated to Artur Rubinstein
Piano M3 4 1900–1902 Cztery etiudy
 1. Allegro moderato
 2. Allegro molto
 3. Andante in modo d'una canzona
 4. Allegro (ma non troppo)
4 Études (4 Studies)
 1. E minor
 2. G major
 3. B minor
 4. C major
for piano
Vocal M4 5 1902 Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza
 1. Święty Boże
 2. Jestem i płaczę
 3. Błogosławioną niech będzie ta chwila
3 Fragments from Poems by Jan Kasprowicz
 1. Holy God
 2. Blessed Be That Moment
 3. I Am and Cry
for voice and piano words by Jan Kasprowicz
Vocal M6 6 1904, 1912 Salome Salome for soprano and orchestra lost; words by Jan Kasprowicz
Vocal M7 7 1904 Łabędź The Swan for voice and piano words by Wacław Berent
Piano M8 8 1903–1904 Sonata fortepianowa nr. 1 c-moll Sonata No. 1 in C minor for piano dedicated to Stanisław Ignacy Witkiewicz
Chamber music M9 9 1904 Sonata skrzypcowa d-moll Sonata in D minor for violin and piano dedicated to Bronisław Gromadzki
Piano M10 10 1900–1904 Wariacje na polski temat ludowy h-moll Variations on a Polish Folk Theme in B minor for piano dedicated to Zygmunt Noskowski
Vocal M11 11 1904–1905 Cztery pieśni
 1. Tak jestem smętny
 2. W zaczarowanym lesie
 3. Nademną leci w szafir morza
 4. Rycz burzo...
4 Songs for voice and piano words by Tadeusz Miciński
Orchestral M12 12 1904–1905 Uwertura koncertowa E-dur Concert Overture in E major for orchestra
Vocal M14 13 1905–1907 Pięć pieśni
 1. Głos w mroku
 2. Kołysanka Dzieciątka Jezus
 3. Na morzu
 4. Zulejka
 5. Czarna lutnia
5 Songs for voice and piano words by German poets in translation by Stanisław Barącz
1. words by Richard Dehmel
2. words by Clemens Brentano and Ludwig Achim von Arnim
3. words by Richard Dehmel
4. words by Friedrich von Bodenstedt
5. words by Otto Julius Bierbaum
Piano M13 14 1905 Fantazja C-dur Fantasy in C major for piano
Piano M19 1905, 1909 Preludium i fuga cis-moll Prelude and Fugue in C minor for piano
Orchestral M15 15 1906–1907 Symfonia nr. 1 f-moll Symphony No. 1 in F minor for orchestra
Chamber music 16 1907 Trio na fortepian, skrzypce i wiolonczelę Piano Trio for violin, cello and piano withdrawn/destroyed by the composer
Vocal M17 17 1907 Dwanaście pieśni
 1. Wczesnym rankiem
 2. Tajemnica
 3. Zaloty
 4. Nocą
 5. Refleksya
 6. Zwiastowanie
 7. Po burzy
 8. Zawód
 9. Kołysanka
 10. Dusza
 11. Fragment ("Płomienny")
 12. Noc miłosńa
12 Songs for voice and piano words by German poets in translation by Stanisław Barącz
1.~8. words by Richard Dehmel
9. words by Alfred Mombert
10. words by Gustav Falke
11. words by Alfred Mombert
12. words by Martin Greif
Vocal M18 18 1908, 1912 Penthezilea Penthesilea for soprano and orchestra words by Stanisław Wyspiański
Stage 1908–1909 Loteria na mężów, czyli Narzeczony nr. 69 Lottery for Husbands or Fiancé No. 69 Operetta in 3 acts; libretto by Julian Krzewiński-Maszyński; premiered in 2007
Orchestral M24 19 1909–1910 Symfonia nr. 2 B-dur Symphony No. 2 in B major for orchestra
Vocal M20 20 1909 Sześć pieśni
 1. Na księżycu czarnym
 2. Święty Franciszek mówi
 3. Pachną mi dziwnie twoje złote włosy
 4. W mem sercu
 5. Z maurytańskich śpiewnych sak
 6. Na pustej trzcinie
6 Songs for voice and piano words by Tadeusz Miciński
Piano M25 21 1910–1911 Sonata fortepianowa nr. 2 A-dur Sonata No. 2 in A major for piano
Vocal M22 22 1910 Barwne pieśni (Bunte Lieder)
 1. Pustelnik (Einsiedel)
 2. Pieśń dziewczęcia u okna (Lied des Mädchens am Fenster)
 3. Dla małych dziewczynek (An kleine Mädchen)
 4. Nocy letniej srebrny cud (Das hat die Sommernacht getan)
 5. Przeznaczenie (Bestimmung)
Colourful Songs for voice and piano words by German poets in translation by Stanisław Barącz
1. words by Karl Bulcke
2. words by Alfons Paquet
3. words by Emil Faktor
4. words by Anna Ritter
5. words by Ricarda Huch
Chamber music M23 23 1910 Romans D-dur Romance in D major for violin and piano dedicated to violinist Paweł Kochański
Vocal M26 24 1911 Pieśni miłosne Hafiza
 1. Życzenie
 2. Jedyne lekarstwo
 3. Płonące tulipany
 4. Taniec
 5. Zakochany wiatr
 6. Smutna wiosna
Love Songs of Hafiz, 6 Songs
 1. Desires
 2. The Only Medicine
 3. Flaming Tulips
 4. Dance
 5. The Infatuated East Wind
 6. Sad Spring
for voice and piano words by Hafez in translation by Hans Bethge
nos. 1, 4 and 5 orchestrated and incorporated into Op. 26
Stage 25 1912–1913 Hagith Hagith Opera in 1 act; libretto by Felix Dörmann [de]
Vocal M28 26 1911, 1914 Pieśni miłosne Hafiza
 1. Grób Hafiza
 2. Serca mego perły
 3. Głos twój
 4. Wieczna młodość
 5. Pieśń pijacka
 6. Życzenie
 7. Zakochany wiatr
 8. Taniec
Love Songs of Hafiz, 8 Songs for voice and orchestra words by Hafez in translation by Hans Bethge
2. also for voice and piano
6.~8. orchestrations from Op. 24
Choral M36 27 1914–1916 Symfonia nr. 3 "Pieśń o nocy" Symphony No. 3 "Song of the Night" for tenor (or soprano), mixed chorus and orchestra words by Jalāl ad-Dīn Muḥammad Rūmī in translation by Tadeusz Miciński
Chamber music M30 28 1915 Nokturn i tarantela Nocturne and Tarantella for violin and piano dedicated to Monsieur Auguste Iwański
Piano M31 29 1915 Metopy, Trzy poematy
 1. Wyspa syren
 2. Kalipso
 3. Nauzykaa
Métopes, 3 Poèms
 1. L'île des Sirènes (The Island of Sirens)
 2. Calypso
 3. Nausicaa
for piano
Chamber music M29 30 1915 Mity
 1. Źródło Aretuzy
 2. Narcyz
 3. Driady i Pan
Mythes (Myths)
 1. La Fontaine d'Aréthuse (The Fountain of Arethusa)
 2. Narcisse (Narcissus)
 3. Dryades et Pan (Dryads and Pan)
for violin and piano
Vocal M32 31 1915 Pieśni księżniczki
 1. Samotny księżyc
 2. Słowik
 3. Złote trzewiczki
 4. Taniec
 5. Pieśń o fali
 6. Uczta
Songs of a Fairy-Tale Princess for voice and piano (or orchestra) words by Zofia Szymanowska; nos. 1, 2 and 4 orchestrated in 1933
Vocal M33 32 1915 Trzy pieśni do słów Dymitra Dawidowa
 1. Wschód słońca (Kaк тoлькo вocтoк)
 2. Bezgwiezdne niebo (Heбo бeз звëзд)
 3. Jesienne słońce (Oceнee coлнцe)
3 Songs on Words by Dmitri Davydov for voice and piano words by Dmitri Pavlovich Davydov – Дмитрий Павлович Давыдов (1811–1888) in translation by Jarosław Iwaszkiewicz
Piano M34 33 1916 Dwanaście etiud
 1. Presto
 2. Andantino soave
 3. Vivace assai (agitato)
 4. Presto. Delicatamente
 5. Andante espressivo
 6. Vivace (Agitato e marcato. Vigoroso)
 7. Allegro molto (Con brio. Burlesco)
 8. Lento assai mesto (espressivo)
 9. Animato (Capriccioso e fantastico)
 10. Presto (molto agitato). Tempestoso
 11. Andante soave (rubato)
 12. Presto (Energico)
12 Études (12 Studies) for piano
Piano M35 34 1915–1916 Maski
 1. Szecherezada
 2. Błazen Tantris
 3. Serenada Don Juana
Masques (Masks), 3 Pieces
 1. Shéhérazade (Scheherazade)
 2. Tantris le bouffon (Tantris the Fool)
 3. Sérénade de Don Juan (The Serenade of Don Juan)
for piano
Concertante M37 35 1916 Koncert skrzypcowy nr. 1 Concerto No. 1 for violin and orchestra in 1 movement; dedicated to violinist Paweł Kochański
Piano M38 36 1917 Sonata fortepianowa nr. 3 Sonata No. 3 for piano
Chamber music M41 37 1917 Kwartet smyczkowy nr. 1 C-dur String Quartet No. 1 in C major for 2 violins, viola and cello
Choral M39 37b 1917 Demeter Demeter, Cantata for alto, female chorus and orchestra words by Zofia Szymanowska
Choral 38 1917 Agawe Agave, Cantata for soprano, mixed chorus and orchestra words by Zofia Szymanowska after The Bacchae by Euripides
39
Chamber music M42 40 1918 Trzy kaprysy Paganiniego 3 Caprices de Paganini (3 Paganini Caprices) for violin and piano transcription of Caprices Nos. 20, 21 and 24 by Niccolò Paganini; dedicated to Paweł Kochański and Józef Ozimiński
Vocal 41 1918 Cztery pieśni do słów Rabindranatha Tagore
 1. Moje serca
 2. Młody królewicz I
 3. Młody królewicz II
 4. Ostatnia pieśń
4 Songs to Lyrics by Rabindranath Tagore
 1. My Heart
 2. The Young Prince (I)
 3. The Young Prince (II)
 4. The Last Song
for voice and piano words from The Gardener by Rabindranath Tagore in translation by Jarosław Iwaszkiewicz
Vocal M44 42 1918 Pieśni muezina szalonego
 1. Allah, Allah, Akbar...
 2. O, ukochana ma...
 3. Ledwie blask słońca...
 4. W południe miasto białe od gorąca...
 5. O tej godzinie, w której miasto śpi...
 6. Odeszłaś na pustynię zachodnią...
Songs of the Infatuated Muezzin
 1. Allah, Allah, Akbar...
 2. Oh, my beloved...
 3. Barely the sun glistens on the tower's roof...
 4. At noon the city is white from the heat...
 5. At the hour when the city sleeps...
 6. You departed into the western desert...
for soprano and piano or orchestra orchestrated in 1934
Stage M45 43 1920 Mandragora Mandragora for orchestra Pantomime in 3 scenes; scenario by Ryszard Bolesławski and Leon Schiller
Orchestral 1920 Marsz 3. Pułku Ułanów March of the Third Regiment of Uhlans for wind orchestra lost
Orchestral 1920 Marsz uroczysty Ceremonial March for orchestra
Vocal 44 1920 Dwie pieśni baskijskie
 1. Piękny księżyc
 2. Ukochana złote włosy
2 Basque Songs for voice and piano lost
Vocal
M48
M49
M50
1920 Trzy piosenki (Piosenki żołnierskie)
 1. Do dziewczyny, Mazurek
 2. O zwiedzionym żołnierzu
 3. Wyszywała raz Hanka...
3 Songs (3 Soldier's Songs)
 1. To the Sweetheart, Mazurka
 2. About a Deceived Soldier
 3. Hanka Was Once Embroidering...
for voice and piano
1.~2. words by Kornel Makuszyński
3. words by Kazimierz Andrzej Czyżowski
Vocal 1920 Wiedzie nas Haller Haller Is Leading Us for voice and piano
45
Stage M55 46 1918–1924 Król Roger King Roger Opera in 3 act; libretto by Jarosław Iwaszkiewicz in collaboration with the composer
Vocal M51 46b 1921 Słopiewnie
 1. Słowisień
 2. Zielone słowa
 3. Święty Franciszek
 4. Kalinowe dwory
 5. Wanda
Słopiewnie, 5 Songs for voice and piano or chamber orchestra words by Julian Tuwim; orchestrated in 1923–1924
Chamber music 1921–1922 Berceuse Berceuse for violin and piano co-composed with violinist Paweł Kochański
Chamber music 1921–1922 Dance sauvage Dance sauvage for violin and piano co-composed with violinist Paweł Kochański
47
Vocal M52 48 1922 Trzy kołysanki
 1. Pochyl się cicho nad kołyską
 2. Śpiewam morzu
 3. Biały krąg księżyca
3 Lullabies for voice and piano words by Jarosław Iwaszkiewicz
Vocal M53 49 1922–1923 Rymy dziecięce
 1. Przed zasnieciem
 2. Jak się najlepiej opędzać od szerszenia?
 3. Mieszkanie
 4. Prosię
 5. Gwaizdka
 6. Ślub królewny
 7. Trzmiel i żuk
 8. Święta Krystyna
 9. Wiosna
 10. Kolysanka Lalek
 11. Gil i sroka
 12. Smutek
 13. Wizyta u krowy
 14. Kołysanka Krysi
 15. Kot
 16. Kołysanka Lalki
 17. Myszy
 18. Zły Lejba
 19. Kołysanka gniadego konia
 20. Nikczemny szpak
Children's Rhymes, 20 Children's Songs
 1. Before Falling Asleep
 2. How Best to Get Rid of a Hornet
 3. Home
 4. Piglet
 5. Little Star
 6. Princess's Wedding
 7. Bumblebee and Beetle
 8. Saint Christina
 9. Spring
 10. Duckling's Lullaby
 11. Bullfinch and Magpie
 12. Sadness
 13. A Visit to Mrs. Crow
 14. Tina's Lullaby
 15. Wise Cat
 16. Duckling's Lullaby
 17. Mice
 18. Crafty Leiba
 19. Bay Horse's Lullaby
 20. Villainous Starling
for voice and piano words by Kazimiera Iłłakowiczówna
Piano M56 50 1924–1925 Dwadzieścia mazurków
 1. Sostenuto
 2. Allegramente
 3. Moderato
 4. Allegramente, risoluto
 5. Moderato
 6. Vivace
 7. Poco vivace
 8. Moderato (non troppo)
 9. Tempo moderato
 10. Allegramente. Vivace. Con brio
 11. Allegretto
 12. Allegro moderato
 13. Moderato
 14. Animato
 15. Allegretto dolce
 16. Allegramente. Vigoroso
 17. Moderato
 18. Vivace. Agitato
 19. Poco vivace
 20. Allegramente – Con brio
20 Mazurkas for piano
Stage 51 1925 Kniaź Patiomkin Prince Potemkin for orchestra Incidental music to act 5 of the 1906 play by Tadeusz Miciński
Chamber music M58 52 1925 Kołysanka Lullaby (La berceuse d'Aitacho Enia) for violin and piano
Choral M60 53 1925–1926 Stabat Mater Stabat Mater for soprano, alto, baritone, mixed chorus and orchestra Oratorio
Vocal M63 54 1926 Siedem pieśni do słów Jamesa Joyce'a
 1. Droga moja
 2. Zaśnij
 3. Złocisty włos
 4. Turkawko moja
 5. Struny ziemi
 6. Po deszczu
 7. Majowe wiatry
7 Songs on Words by James Joyce
 1. Gentle Lady, Do Not Sing
 2. Sleep Now
 3. Lean Out of the Window
 4. My Dove, My Beautiful One
 5. Strings in the Earth
 6. Winds of May
 7. Rain Has Fallen
for voice and piano words by James Joyce in translation by Jarosław Iwaszkiewicz; nos. 5~7 left incomplete, completed by Adam Neuer
Stage M68 55 1923–1931 Harnasie Harnasie for tenor, mixed chorus and orchestra Ballet-Pantomime in 2 acts, 3 scenes with prologue and epilogue; scenario by Jerzy Mieczysław Rytard in collaboration with the composer
Vocal 1924 Idom se siuhaje dołu, śpiewajęcy... (Pieśń siuhajów) Siuhaje Are Coming Down Singing... (Song of Siuhaje) for voice and piano Highlander Song from Harnasie, Op. 55
Chamber music 1925 L'aube L'aube for violin and piano co-composed with violinist Paweł Kochański
Piano M59a 1925 Walc romantyczny Romantic Waltz (Valse romantique) for piano
Vocal 1925–1926 Dziewięć pieśni polskich
 1. Idzie żołnierz borem, lasem
 2. Tam na błoniu błyszczy kwiecie
 3. Jak to na wojence ładnie
 4. Leci liście z drzewa
 5. Hej, strzelcy, wraz
 6. Ułani, ułani, malowane dzieci
 7. O mój rozmarynie
 8. I zabujały siwe łabędzie
 9. Gdzież to jedziesz, Jasiu
9 Polish Songs for voice and piano
Piano M60 1926 Cztery tańce polskie
 1. Mazurek
 2. Krakowiak
 3. Oberek
 4. Polonez
4 Polish Dances
 1. Mazurka
 2. Krakowiak
 3. Oberek
 4. Polonaise
for piano
Chamber music M64 56 1927 Kwartet smyczkowy nr. 2 String Quartet No. 2 for 2 violins, viola and cello
Vocal M65 1928 Vocalise-Étude Vocalise-Étude for voice and piano
Choral 1928–1929 Sześć pieśni kurpiowskich
 1. Hej, wółki moje
 2. A chtóz tam puka
 3. Niech Jezus Chrystus
 4. Bzicem kunia
 5. Wyrzundzaj się, dziwce moje
 6. Panie muzykancie, prosim zagrać walca
6 Songs from Kurpie for mixed chorus a cappella
Choral M67 57 1930 Veni Creator Veni Creator for soprano, mixed chorus, organ and orchestra words by Stanisław Wyspiański
Vocal M69 58 1930–1932 Pieśni kurpiowskie
 1. Lecioły zurazie
 2. Wysła burzycka
 3. Uwoz, mamo
 4. U jeziorecka
 5. A pod borem
 6. Bzicem kunia
 7. Sciani dumbek
 8. Leć, głosie, po rosie
 9. Zarżyjzę kuniu
 10. Ciamna nocka
 11. Wysły rybki
 12. Wsycy przyjechali
12 Songs from Kurpie for voice and piano No. 9 Zarzyjze kuniu also for violin and piano (1931)
Choral M72 59 1930–1933 Litania do Marii Panny
 1. Dwunastodźwięczna cytaro...
 2. Jak krzew skarlały
Litany to the Virgin Mary, 2 Fragments
 1. Twelve-toned cithara...
 2. Like a Dwarf Bush
for soprano, female chorus and orchestra words by Jerzy Liebert
Chamber music 1931 Pieśń Roksany Roxana's Song (Chant de Roxane) for violin and piano transcription by the composer and Paweł Kochański from act II of King Roger, Op. 46; adapted for viola and piano by Lionel Tertis and published in 1953
Chamber music 1931 Taniec z "Harnasiów" Dance from "Harnasie" for violin and piano transcription by the composer and Paweł Kochański from Harnasie, Op. 55
Chamber music 1931 Zarżyjzę kuniu Zarżyjzę kuniu for violin and piano transcription by the composer and Paweł Kochański of No. 9 from 12 Songs from Kurpie, Op. 58
Concertante M70 60 1932 Symfonia nr. 4 (Symphonie concertante) Symphony No. 4 (Symphonie Concertante) for piano and orchestra dedicated to Arthur Rubinstein
Concertante M71 61 1932–1933 Koncert skrzypcowy nr. 2 Concerto No. 2 for violin and orchestra
Piano M73 62 1933–1934 Dwa mazurki
 1. Allegretto grazioso
 2. Moderato
2 Mazurkas for piano

Sources[edit]

 • Gołubiew, Zofia; Chrzanowska-Kluczewska (translator), Elżbieta (1997), Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem (Przewodnik) (Guide to Karol Szymanowski's Museum in the Chalet "Atma" in Zakopane), Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie (The National Museum of Cracow), pp. 26–29
 • Michałowski, Kornel. Karol Szymanowski, 1882–1937. Katalog tematyczny dzieł i bibliografia (Karol Szymanowski, 1882–1937. Thematic Catalogue of Works and Bibliography). Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967.

References[edit]

 1. ^ Michałowski, Kornel (1967). Karol Szymanowski, 1882–1937. Katalog tematyczny dzieł i bibliografia. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.