List of members of the Parliament of Finland, 2007–11

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is a list of the members of the 35th Finnish Parliament, following the 2007 election.

Election results[edit]

e • d Summary of the 18 March 2007 Parliament of Finland election results
Parties Votes % Seats
Centre Party (Suomen Keskusta, Centern i Finland) 640,428 23.1 51
National Coalition Party (Kansallinen Kokoomus, Samlingspartiet) 616,841 22.3 50
Social Democratic Party of Finland (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Finlands socialdemokratiska parti) 594,194 21.4 45
Left Alliance (Vasemmistoliitto, Vänsterförbundet) 244,296 8.8 17
Green League (Vihreä liitto, Gröna förbundet) 234,429 8.5 15
Christian Democrats (Kristillisdemokraatit, Kristdemokraterna) 134,790 4.9 7
Swedish People's Party (Svenska Folkpartiet, Ruotsalainen kansanpuolue) 126,520 4.5 9
True Finns (Perussuomalaiset, Sannfinländarna) 112,256 4.1 5
Communist Party of Finland (Suomen Kommunistinen Puolue, Finlands kommunistiska parti) 18,277 0.7 0
Seniors' Party of Finland (Suomen Senioripuolue, Finlands Seniorparti) 16,715 0.6 0
Bourgeois Alliance (Borgerlig Allians, Åland) 9,561 0.3 1
Total (turnout 67.9 %)     200
Source: Finnish Ministry of Justice

Lists[edit]

By party[edit]

Social Democratic Party (45)[edit]

Name Constituency
Pauliina Viitamies Southern Savonia
Eero Heinäluoma Helsinki
Rakel Hiltunen Helsinki
Päivi Lipponen Helsinki
Jacob Söderman Helsinki
Erkki Tuomioja Helsinki
Tarja Filatov Tavastia
Johannes Koskinen Tavastia
Jouko Skinnari Tavastia
Satu Taiveaho Tavastia
Susanna Huovinen Central Finland
Reijo Laitinen Central Finland
Tuula Peltonen Central Finland
Sinikka Hurskainen Kymi
Anneli Kiljunen Kymi
Valto Koski Kymi
Sirpa Paatero Kymi
Johanna Ojala-Niemelä Lapland

Left Alliance (17)[edit]

Name Constituency
Claes Andersson (resigned) Uusimaa
Paavo Arhinmäki Helsinki
Matti Kangas Central Finland
Matti Kauppila Tavastia
Martti Korhonen Oulu
Mikko Kuoppa Pirkanmaa
Merja Kyllönen Oulu
Jaakko Laakso Uusimaa
Annika Lapintie Finland Proper
Markus Mustajärvi Lapland
Veijo Puhjo Satakunta
Minna Sirnö Pirkaanmaa
Esko-Juhani Tennilä Lapland
Pentti Tiusanen Kymi
Unto Valpas Oulu
Erkki Virtanen Northern Savonia
Jyrki Yrttiaho Finland Proper

Green League (15)[edit]

Name Constituency
Outi Alanko-Kahiluoto Helsinki
Janina Andersson Finland Proper
Tuija Brax Helsinki
Merikukka Forsius [1] Uusimaa
Pekka Haavisto Helsinki
Heidi Hautala Uusimaa
Heli Järvinen Southern Savonia
Johanna Karimäki Uusimaa
Jyrki Kasvi Uusimaa
Ville Niinistö Finland Proper
Kirsi Ojansuu Tavastia
Erkki Pulliainen Oulu
Anni Sinnemäki Helsinki
Johanna Sumuvuori Helsinki
Oras Tynkkynen Pirkanmaa

Swedish People's Party (9)[edit]

Name Constituency
Thomas Blomqvist Uusimaa
Christina Gestrin Uusimaa
Anna-Maja Henriksson Vaasa
Elisabeth Nauclér Åland
Håkan Nordman Vaasa
Mikaela Nylander Uusimaa
Mats Nylund Vaasa
Astrid Thors Helsinki
Stefan Wallin Finland Proper
Ulla-Maj Wideroos Vaasa

Christian Democrats (7)[edit]

Name Constituency
Bjarne Kallis Vaasa
Toimi Kankaanniemi Central Finland
Kari Kärkkäinen Northern Savonia
Sari Palm Kymi
Leena Rauhala Pirkanmaa
Päivi Räsänen Tavastia
Tarja Tallqvist Uusimaa

Centre Party (51)[edit]

Name Constituency
Esko Ahonen Vaasa
Mikko Alatalo Pirkanmaa
Sirkka-Liisa Anttila Tavastia
Risto Autio Tavastia
Susanna Haapoja Vaasa
Lasse Hautala Vaasa
Hannakaisa Heikkinen Northern Savonia
Hannu Hoskonen Northern Savonia
Liisa Hyssälä Finland Proper
Tuomo Hänninen Oulu
Antti Kaikkonen Uusimaa
Timo Kalli Satakunta
Anne Kalmari Central Finland
Oiva Kaltiokumpu Satakunta
Kyösti Karjula Oulu
Tanja Karpela Uusimaa
Elsi Katainen Northern Savonia
Timo Kaunisto Finland Proper
Inkeri Kerola Oulu
Mari Kiviniemi Helsinki
Esko Kiviranta Finland Proper
Katri Komi Southern Savonia
Timo Korhonen Oulu
Juha Korkeaoja Satakunta
Seppo Kääriäinen Northern Savonia
Markku Laukkanen Kymi
Paula Lehtomäki Oulu
Jari Leppä Southern Savonia
Mika Lintilä Vaasa
Hannes Manninen Lapland
Juha Mieto Vaasa
Lauri Oinonen Central Finland
Markku Pakkanen Kymi
Aila Paloniemi Central Finland
Mauri Pekkarinen Central Finland
Tuomo Puumala Vaasa
Antti Rantakangas Oulu
Juha Rehula Tavastia
Eero Reijonen Northern Savonia
Markku Rossi Northern Savonia
Pertti Salovaara Pirkanmaa
Janne Seurujärvi Lapland
Paula Sihto Vaasa
Seppo Särkiniemi Uusimaa
Kimmo Tiilikainen Kymi
Tapani Tölli Oulu
Markku Uusipaavalniemi Uusimaa
Matti Vanhanen Uusimaa
Mirja Vehkaperä Oulu
Anu Vehviläinen Northern Savonia
Pekka Vilkuna Oulu
Paavo Väyrynen Lapland
Klaus Pentti Pirkanmaa

True Finns (5)[edit]

Name Constituency
Pentti Oinonen Northern Savonia
Pirkko Ruohonen-Lerner Uusimaa
Timo Soini Uusimaa
Pertti Virtanen Pirkanmaa
Raimo Vistbacka Vaasa

National Coalition Party (50)[edit]

Name Constituency
Eero Akaan-Penttilä Uusimaa
Sirpa Asko-Seljavaara Helsinki
Merikukka Forsius[2] Uusimaa
Juha Hakola Helsinki
Leena Harkimo Helsinki
Timo Heinonen Tavastia
Pertti Hemmilä Finland Proper
Hanna-Leena Hemming Uusimaa
Anne Holmlund Satakunta
Jyri Häkämies Kymi
Harri Jaskari Pirkanmaa
Kalle Jokinen Tavastia
Ilkka Kanerva Finland Proper
Arja Karhuvaara Helsinki
Ulla Karvo Lapland
Jyrki Katainen Northern Savonia
Sampsa Kataja Satakunta
Jari Koskinen Tavastia
Jari Larikka Kymi
Sanna Lauslahti Uusimaa
Jouko Laxell Finland Proper
Eero Lehti Uusimaa
Suvi Lindén Oulu
Marjo Matikainen-Kallström Uusimaa
Jukka Mäkelä Uusimaa
Outi Mäkelä Uusimaa
Tapani Mäkinen Uusimaa
Olli Nepponen Southern Savonia
Sauli Niinistö Uusimaa
Tuija Nurmi Tavastia
Heikki A. Ollila Pirkanmaa
Petteri Orpo Finland Proper
Reijo Paajanen Kymi
Sanna Perkiö Helsinki
Petri Pihlajaniemi Vaasa
Lyly Rajala Oulu
Pekka Ravi Northern Savonia
Paula Risikko Vaasa
Pertti Salolainen Helsinki
Petri Salo Vaasa
Sari Sarkomaa Helsinki
Kimmo Sasi Pirkanmaa
Arto Satonen Pirkanmaa
Marja Tiura Pirkanmaa
Lenita Toivakka Southern Savonia
Tuulikki Ukkola Oulu
Raija Vahasalo Northern Savonia
Jan Vapaavuori Helsinki
Ilkka Viljanen Tavastia
Henna Virkkunen Central Finland
Anne-Mari Virolainen Finland Proper
Ben Zyskowicz Helsinki

Changes during the legislation[edit]

Representatives who resigned[edit]

Name Party Constituency Date of resignation Replacement Notes
Tuula Haatainen Social Democratic Party Helsinki 11 September 2007 Jacob Söderman was elected as Deputy Mayor of Helsinki
Claes Andersson Left Alliance Uusimaa 9 September 2008 Kari Uotila Health reasons

Representatives who changed parties[edit]

Name Constituency Old party New party Date of resignation
Merikukka Forsius Helsinki Green League National Coalition Party 14 February 2008

References[edit]

  1. ^ Became a member of the| National Coalition Party on 14 February 2008.
  2. ^ left the Green League on 14 February 2008.