List of museums in Slovenia

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This is a list of all museums, galleries, and museum collections in Slovenia that are open to the public, and in which, professional care is taken of the material. They are recognized by "Slovenian Museums Association" and published in their Guide to Slovenian Museums and Galleries. The most recent version of this guide was published in 2008. All changes made afterward are noted in the table below.

Museums and galleries recognized by "Slovenian Museums Association"[edit]

Slovenian name English name Location Est. Web Collections
Muzej za arhitekturo in oblikovanje Museum of architecture and design Ljubljana 1972 www.mao.si
Belokranjski muzej Metlika White Carniola Museum in Metlika Metlika 1951 www.belokranjski-muzej.si
Dolenjski muzej Novo mesto Lower Carniola Museum in Novo Mesto Novo Mesto 1950 https://www.dolenjskimuzej.si/si/
Farmacevtsko-medicinska zbirka Bohuslava Lavičke Bohuslav Lavička Pharmaceutical and Medical Collection Ljubljana 1986 www.lek.si --
Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki Božidar Jakac Gallery, Kostanjevica na Krki Kostanjevica na Krki 1974 www.galerija-bj.si
Galerija Murska Sobota Murska Sobota Gallery Murska Sobota www.galerija-ms.si --
Galerija-Muzej Lendava (Galéria-Múzeum Lendva) Lendava Gallery-Museum Lendava 1973 www.gml.si
Galerija Velenje Velenje Gallery Velenje 1976 www.galerijavelenje.si
Gorenjski muzej Kranj Gorenjska Museum Kranj 1963 www.gorenjski-muzej.si
Goriški muzej Gorica Museum Kromberk 1952 www.goriskimuzej.si
Gornjesavski muzej Jesenice Upper Sava Museum in Jesenice Jesenice 1954 www.gornjesavskimuzej.si
Javni zavod za kulturo Litja, OE Muzej The museum of the Litija Public Institute of Culture Litija 2006 www.jzk.si --
Kobariški muzej Kobarid Museum Kobarid 1990 www.kobariski-muzej.si --
Koroška galerija likovnih umetnosti Carinthian Gallery of Fine Arts Slovenj Gradec 1957 www.glu-sg.si
Koroški pokrajinski muzej Carinthian Regional Museum Slovenj Gradec 1951 www.kpm.si
Kozjanski park Kozjansko Park Podsreda kozjanski-park.si
Loški muzej Škofja Loka Loka Museum in Škofja Loka Škofja Loka 1939 www.loski-muzej.si
Mednarodni grafični likovni center International Center of Graphic Arts Ljubljana 1986 www.mglc-lj.si --
Medobčinski muzej Kamnik Kamnik Intermunicipal Museum Kamnik 1961 www.muzej-kamnik-on.net
Mestna galerija Ljubljana Ljubljana City Art Museum Ljubljana 1963 https://mgml.si/sl/mestna-galerija/
Mestni muzej Idrija (muzej za Idrijsko in Cerkljansko) Idrija Municipal Museum Idrija 1953 www.muzej-idrija-cerkno.si
Mestni muzej Ljubljana City Museum of Ljubljana Ljubljana 1935 www.mestnimuzej.si
Mestni muzej Mengeš Mengeš Town Museum Mengeš 1995 www.muzej-menges.si
Moderna galerija Museum of Modern Art Ljubljana 1947 www.mg-lj.si
Muzej krščanstva na Slovenskem Slovenian Museum of Christianity Stična (Ivančna Gorica municipality) 1991 www.mks-sticna.si --
Miklova Hiša - muzej, galerija Mikl House - Museum, Gallery Ribnica 1961 www.miklovahisa.si/muzej
www.miklovahisa.si/galerija
Muzej na prostem Rogatec Rogatec Open-Air Museum Rogatec 1981 www.muzej-rogatec.si/ --
Muzej narodne osvoboditve Maribor Maribor National Liberation Museum Maribor 1958 www.muzejno-mb.si
Muzej novejše zgodovine Celje Celje Museum of Recent History Celje 1951 www.muzej-nz-ce.si
Muzej novejše zgodovine Slovenije National Museum of Contemporary History Ljubljana 1951 www.muzej-nz.si
Muzej premogovništva Slovenije Coal Mining Museum of Slovenia Velenje 1957 muzej.rlv.si --
Muzej slovenske policije Slovenian Police Museum Tacen 1947 www.policija.si
Muzej športa, Ljubljana Sports Museum Ljubljana 2000 muzejsporta.si --
Muzej Velenje Velenje Museum Velenje 1957 www.muzej-velenje.si
Muzej Vrbovec (Muzej gozdarstva in lesarstva) Vrbovec Museum (Museum of Forestry and Timber Industry) Nazarje 2001 www.muzej-vrbovec.si --
Muzej Železniki Železniki Museum Železniki 1969 www.zelezniki.si --
Muzeji radovljiške občine Radovljica Municipality Museums Radovljica 1974 www.muzeji-radovljica.si
Narodna galerija National Gallery of Slovenia Ljubljana 1918 www.ng-slo.si --
Narodni muzej Slovenije National Museum of Slovenia Ljubljana 1921 www.nms.si
Notranjski muzej Postojna Inner Carniola Museum, Postojna Postojna 1947 www.notranjski-muzej.si
Obalne galerije Piran Piran Coastal Galleries Piran 1976 www.obalne-galerije.si
Pilonova galerija Ajdovščina Pilon Gallery Ajdovščina Ajdovščina 1973 www.venopilon.com --
Podzemlje Pece (rudnik svinca in cinka Mežica kot turistični rudnik in muzej) Peca Underground (Mežica Lead and Zinc Mine as Tourist Mine and Museum) Mežica 1995 www.podzemljepece.com --
Pokrajinski muzej Celje Celje Regional Museum Celje 1882 www.pokmuz-ce.si

Pokrajinski muzej Kočevje Kočevje Regional Museum Kočevje 1953 www.pmk-kocevje.si
Pokrajinski muzej Koper Koper Regional Museum Koper 1911 www.pmk-kp.si
Pokrajinski muzej Maribor Maribor Regional Museum Maribor 1903 www.pmuzej-mb.si --
Pokrajinski muzej Murska Sobota Murska Sobota Regional Museum Murska Sobota 1955 www.pok-muzej-ms.si
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož (changed name since 2009) Ptuj Ormož Regional Museum Ptuj 1963 www.muzej-ptuj-ormoz.si
Pomorski muzej Sergej Mašera Piran (Museo del mare Sergej Mašera Pirano) Sergej Mašera Maritime Museum Piran Piran 1954 www2.arnes.si/~kppomm
Posavski muzej Brežice Lower Sava Valley Museum in Brežice Brežice 1949 www.posavski-muzej.si --
Prirodoslovni muzej Slovenije Slovenian Museum of Natural History Ljubljana 1821 www2.pms-lj.si
Slovenska kinoteka Slovenian Cinematheque Ljubljana 1996 www.kinoteka.si
Slovenski etnografski muzej Slovenian Ethnographic Museum Ljubljana 1923 www.etno-muzej.si --
Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča Branko Božič Slovenian Firefighter's Museum Metlika 1969 www.metlika.si --
Slovenski gledališki muzej Slovenian National Theatre Museum Ljubljana 1952 www.gledaliski-muzej.si --
Slovenski šolski muzej Slovenian School Museum Ljubljana 1898 www.ssolski-muzej.si --
Splošna knjižnica Ljutomer - OE Muzej Ljutomer General Library - Museum Ljutomer 1981 www.knjiznica-ljutomer.si --
Tehniški muzej Slovenije Slovenian Technical Museum Bistra 1951 www.tms.si
Tolminski muzej Tolmin Museum Tolmin 1950 www.tol-muzej.si
Tržiški muzej Tržič Museum Tržič 1952 www.trziski-muzej.si
Umetnostna galerija Maribor Maribor Art Gallery Maribor 1954 www.umetnostnagalerija.si
Vojaški muzej Slovenske vojske Military Museum of Slovenian Armed Forces Maribor 2004 www.vojaskimuzej.si
Zasavski muzej Trbovlje Central Sava Valley Museum Trbovlje 1986 www.zasavskimuzejtrbovlje.si
Zavod Celeia Celje - Center sodobnih umetnosti Celeia Institute - Centre for Contemporary Arts Celje www.celeia.info
Zemljepisni muzej Slovenije GIAM ZRC SAZU Slovene Geographical Museum GIAM ZRC SAZU Ljubljana 1946 giam.zrc-sazu.si --
Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani University of Ljubljana Historical Archives and Museum Ljubljana www.uni-lj.si --
Železniški muzej Slovenskih železnic Slovenian Railway Museum Ljubljana www.burger.si and www.slo-zeleznice.si --

Other museums and galleries[edit]

Slovenian name English name Location Est. Web
Čebelarski muzej Krapje Apiculture Museum Krapje Krapje 1997 www.cebelarski-muzej.si
Galerija Avgusta Černigoja Avgust Černigoj Gallery Lipica www.lipica.org
Baragov dom Baraga House Knežja vas at Dobrnič
Rojstna hiša Huga Wolfa Birthplace of Hugo Wolf Slovenj Gradec www.slovenj-gradec.si
Rojstna hiša Janeza Jalna Birthplace of Janez Jalen Rodine www.zirovnica.eu
Rojstna hiša Matije Čopa Birthplace of Matija Čop Žirovnica www.zirovnica.eu
Kovaški muzej, Razkrižje Blacksmith Museum, Razkrižje Razkrižje 1997 www.jeruzalem.si
Pivovarski muzej Brewery Museum Ljubljana 1986 www.pivo-union.si[permanent dead link]
Časarov mlin Časar Mill Prosenjakovci 1999 www.casarov-mlin.com
Železna jama in zbirka v jamarskem domu Cave Železna jama and Caving Collection Gorjuša 1963 www.burger.si
Galerija DLUM DLUM Gallery Maribor
Dominkova domačija Dominko Farm Gorišnica 1998 www.dedi.si
Spominska soba dr Frana Miklošiča Fran Miklošič Memorial Room Radomerščak
Etnološka zbirka kmečkega orodja Ethnological Collection of Agricultural Implements Sveti Jurij ob Ščavnici www.td-svetijurij.si
Mestna galerija Franc Riemer Franc Riemer Municipal Gallery Slovenske Konjice 1994
Plinarniški muzej Gasworks Museum Ljubljana 1996 www.jh-lj.si
Grubelnikova zbirka Grubelnik Collection Ribnica na Pohorju 1987
Domačija Miška Kranjca Miško Kranjec Farm Velika Polana 1964 www.velika-polana.si
Homogea (Stalna zbirka Lovci na mamute) Homogea (Permanent collection Mammoth Hunters) Tržič
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije Eco-Museum of Hop-Growing and Brewing Industry in Slovenia Žalec 2009 www.ekomuzej-hmelj.si
Splavarski muzej Javnik Javnik Wood Rafting Museum Javnik 2001 www.dravski-splavarji.com
Sadnikarjeva muzejska zbirka Josip Nikolaj Sadnikar Collection Kamnik 1893 www.kks-kamnik.si/sadnikar
Spominska soba Jožeta Lacka Jože Lacko Memorial Room Ptuj
Muzej Jezerski hram Lake Shed Museum Cerknica 1992 www.jezerski-hram.si
Muzej Laško Laško Museum Laško 1907 www.stik-lasko.si
Levstikov dom (Spominski sobi Frana Levstika in Josipa Stritarja) Levstik House (Memorial Rooms of Fran Levstik and Josip Stritar) Velike Lašče 1986 www.trubarjevi-kraji.si
Muzejska zbirka LGL - Lutkovna zapuščina Milana Klemenčiča Ljubljana Puppet Theatre Museum Collection Ljubljana 1990 www.lgl.si
Galerija Lojzeta Spacala Lojze Spacal Gallery and the Karst House Štanjel 1988 www.goriskimuzej.si/stanjel.html
Kraška hiša Karst House Štanjel www.goriskimuzej.si/stanjel.html
Etnografska zbirka Marije Sušnik Marija Sušnik Ethnographic Collection Bizeljsko 1997 www.bizeljsko.com
Spominska soba generala Rudolfa Maistra Memorial Room of General Rudolf Maister, a.k.a. Vojanov Zavrh 1984
Muzej medicine v okviru Inštituta za zgodovino medicine, Univerza v Ljubljana Museum of Medicine, Institute for the History of Medicine Ljubljana 1945 www.mf.uni-lj.si
Kovaški in gasilski muzej Muta Forge Museum Muta 1973 www.kpm.si
Domačija Petra Dajnka Peter Dajnko Farm Črešnjevci 2003 www.tic-radgona.si
Muzej na prostem Kartuzija Pleterje Pleterje Charterhouse Open Air Museum Drča www.sentjernej.si
Pleteršnikova domačija Pleteršnik Farm Pišece 1994
Pocarjeva domačija Pocar Farm Zgornja Radovna 1999 www.tnp.si
Kovaški muzej Podgoršek Podgoršek Blacksmith's Museum Pišece 1993
Predjamski grad Predjama Castle Postojna www.turizem-kras.si
Muzej Ralo Ralo Museum Ljutomer 1998 www.jeruzalem.si
Čevljarski muzej Shoemaker's Museum Turnišče 1979 www.turnisce.si
Škrabčeva domačija Škrabec Farm Hrovača 2002 www.skrabceva-domacija.com
Slomškova soba Slomšek Room Vuzenica 1999 www.vuzenica.eu
Grad Slovenska Bistrica Slovenska Bistrica Castle Slovenska Bistrica www.zavod-ksb.si/ANG/castle.html
Sokličev muzej Soklič Museum Slovenj Gradec 1937 www.kpm.si
Etnološko-zgodovinska zbirka Stražna krajina Stražna Krajina Ethnological and Historical Collection Krplivnik 1997
Vojaški muzej Tabor Tabor Military Museum Lokev 1995 www.kras-carso.com/muzej/tabor
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Trebnje Gallery of Naïve Artists Trebnje 1967 www.ciktrebnje.si/si/galerija
Dom Trenta Trenta Lodge TNP Information Centre and Museum Trenta 1953 www.tnp.si
Trubarjeva domačija Trubar Farm Velike Lašce 1986 www.trubarjevi-kraji.si
Galerija ZDSLU Union of Slovene Fine Arts Associations (ZDSLU) Gallery Ljubljana www.dlul-drustvo.si
Spominski dom na Vaneči Vaneča Memorial Room Vaneča 1984
Foto muzej Vlastja Vlastja Photographic Museum Gorenja vas 1991
Muzej motociklov Vransko Vransko Motorcycle Museum Vransko 1997 www.muzej-motociklov.com
Vojni muzej War Museum Logatec 1998 logatec.si
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec Žalec Institution for Culture, Sport and Tourism Žalec 1992 www.zkst-zalec.si/kultura[permanent dead link]
Muzej Žiri Žiri Museum Žiri 1970 www.lto-blegos.si[permanent dead link]
Dvorec Strmol Strmol Mansion Rogatec
Grad Ravne Ravne Castle Ravne na Koroškem
Sinagoga Maribor Maribor Synagogue Maribor 2001 www.pmuzej-mb.si
Sinagoga Lendava Lendava Synagogue Maribor 1994
Muzej na prostem Račji dvor Račji Dvor Open-Air Museum Maribor

Sources[edit]

  • Jana Šubic Prislan; Elizabeta Petruša-Štrukelj; Metka Fujs (2008). Guide to Slovenian Museums and Galleries. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije. ISBN 978-961-91125-3-3.
  • Jana Šubic Prislan; Elizabeta Petruša-Štrukelj; Metka Fujs (2008). Vodnik po Slovenskih muzejih in galerijah (in Slovenian). Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije. ISBN 978-961-91125-2-6.
  • "Slovenia Cultural Profile (Museums in Slovenia)". the Ministry of Culture of Slovenia and the British Council Slovenia in co-operation with the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia and the Government Communication Office of Slovenia. Retrieved 29 November 2010.

External links[edit]