List of political parties in the Maldives

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Emblem of Maldives.svg
This article is part of a series on the
politics and government of
the Maldives
Flag of Maldives.svg Maldives portal

Political parties in the Maldives were legalized when the Maldivian parliament voted unanimously for the creation of a multi-party system on June 2, 2005. This came after decades of authoritarian rule. Prior to this ruling, political parties had not been not allowed under the Maldivian legal system.

Current list[edit]

Parliamentary[edit]

Party   Members in Political Position
Abbr. Name W Leader Established in Majlis (Ideology)
PPM Progressive Party of Maldives
ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
[1] Yameen Abdul Gayyoom 2011 34 Right-wing, Islamism, Nationalism
MDP Maldivian Democratic Party
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
[2] Mohamed Nasheed 2005 24 Centre-right , liberal conservatism
JP Jumhooree Party
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
[3] Qasim Ibrahim 2008 16 Centre-right, Economic liberalism, Social conservatism, Islamic democracy, Nationalism
MDA Maldives Development Alliance
މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް
[4] Ahmed Shiyam 2012 5 Centre-right/Right-wing, Economic liberalism, Islamism
AP Adhaalath Party
ޢަދާލަތު ޕާޓީ
[5] Sheikh Imran Abdulla 2005 1 Right-wing, Religious conservatism, Islamism, Islamic democracy

Extra-parliamentary[edit]

Party   Political Position
Abbr. Name W Leader Established in (Ideology)
DRP Dhivehi Rayyithunge Party
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ
[6] Mohamed "Colonel" Nasheed 2005 Centre-right/Right-wing, Conservatism, Populism, Islamic democracy

Dissolved parties[edit]

Political Party Bill[edit]

On March 12, 2013, President Waheed ratified a new 'Political Party Bill',[1] replacing the guidelines established in 2005, when a multi-party system was created in the country. The bill saw the raising of the minimum number of members required to register a political party from 3000 to 10,000. With the ratification of the bill, all political parties which did not have 10,000 members registered were dissolved. From the 11 dissolved parties, Gaumee Itthihaad and Maldives Development Alliance presented the Elections Commission with the needed documents and retained their legitimacy.

The following is a list of parties dissolved under the new law:

Party   Political Position
Abbr. Name W Leader (at time of dissolution) Established in (Ideology)
PA People's Alliance
ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް
[7] Ahmed Nazim 2008
DQP Dhivehi Qaumee Party
ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީ
[8] Hassan Saeed 2009
GIP Gaumee Itthihaad
ޤައުމީ އިއްތިޚާދު
[9] Mohamed Waheed Hassan 2008 Centre-left, Social democracy
IDP Islamic Democratic Party
އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
[10] Hassan Zareer 2005 Islamism, Islamic democracy
MSDP Maldives Social Democratic Party
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
Reeko Ibrahim Manik 2006
PP People's Party
ޕީޕަލްސް ޕާޓީ
Ahmed Riyaz 2007
MNC Maldives National Congress
މޯލްޑިވިއަން ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް
Ali Amjad (Deputy) 2007
SLP Social Liberal Party
ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ
Mazlaan Rasheed 2007 Centre-left, Social liberalism
MLP Maldivian Labour Party
މޯލްޑިވިއަން ލޭބަރ ޕާޓީ
Ahmed Moosa (Deputy) 2008 Socialism
MRM Maldives Reform Movement
މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް
[11] Mohamed Munavvar 2011

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ http://www.haveeru.com.mv/news/47913# Archived March 16, 2013, at the Wayback Machine HaveeruOnline news article

External links[edit]