List of post-nominal letters (Pahang)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search


The post-nominal letters of the Sultanate of Pahang are :

Grades [1][2] Post-nominal Title Wive's title Ribbon
The Most Illustrious Royal Family Order of Pahang - Darjah Kerabat Yang Maha Mulia Utama Kerabat di-Raja Pahang
Member or Ahli Darjah Kerabat Pahang DKP -- -- MY-PAH Royal Family Order of Pahang - DKP.svg
The Most Esteemed Family Order of the Crown of Indra of Pahang - Darjah Kerabat Sri Indra Mahkota Pahang Yang Amat di-Hormati
Member 1st class Darjah Kerabat Sri Indra Mahkota Pahang Yang Amat di-Hormati DK I -- -- MY-PAH Family Order of the Crown of Indra of Pahang - DK I.svg
Member 2nd class Darjah Kebesaran Mahkota Pahang Yang Amat di-Hormati DK II -- -- MY-PAH Family Order of the Crown of Indra of Pahang - DK II.svg
The Grand Royal Order of Sultan Ahmad Shah of Pahang - Darjah Sri Diraja Sultan Ahmad Shah Pahang
Grand Royal Knight Dato’ Sri di-Raja Sultan Ahmad Shah of Pahang SDSA Dato’ Sri Datin Sri MY-PAH Grand Royal Order of Sultan Ahmad Shah of Pahang - SDSA.svg
The Most Illustrious Order of Sultan Ahmad Shah of Pahang - Darjah Kebesaran Sri Sultan Ahmad Shah Pahang Yang Amat Mulia
Grand Knight Seri Sultan Ahmad Shah Pahang SSAP Datuk Sri Datin Sri MY-PAH Order of Sultan Ahmad Shah of Pahang - Grand Knight - SSAP.svg
Knight Companion Darjah Sultan Ahmad Shah Pahang DSAP Datuk Datin MY-PAH Order of Sultan Ahmad Shah of Pahang - Knight Companion - DSAP.svg
Companion Setia Ahmad Shah Pahang SAP -- -- MY-PAH Order of Sultan Ahmad Shah of Pahang - Companion - SAP.svg
Member Ahli Ahmad Shah Pahang AAP -- -- MY-PAH Order of Sultan Ahmad Shah of Pahang - Member - AAP.svg
The Esteemed Order of the Crown of Pahang - Darjah Kebesaran Mahkota Pahang Yang di-Hormati
Grand Knight Seri Indera Mahkota Pahang SIMP Datuk Sri Datin Sri MY-PAH Order of the Crown of Pahang - Grand Knight - SIMP.svg
Knight Companion Darjah Indera Mahkota Pahang DIMP Datuk Datin MY-PAH Order of the Crown of Pahang - Knight Companion - DIMP.svg
Companion Setia Mahkota Pahang SMP -- -- MY-PAH Order of the Crown of Pahang - Companion - SMP.svg
Member Ahli Mahkota Pahang AMP -- -- MY-PAH Order of the Crown of Pahang - Member - AMP.svg
The Distinguished Service Medal - Pingat Khidmat Cemerlang
Silver medal Pingat Khidmat Cemerlang PKC -- --
The Gallantry Medal - Pingat Gagah Pewira
Silver medal Pingat Gagah Pewira PGP -- --
Justice of Peace Decoration - Jaksa Pendamai
Jaksa Pendamai JP -- --
The Distinguished Conduct Medal - Pingat Kelakuan Terpuji
Bronze medal Pingat Kelakuan Terpuji PKT -- --
The Meritorious Service Medal - Pingat Jasa Kebaktian
Bronze medal Pingat Jasa Kebaktian PJK -- --
Exceptional Service Medal - Pingat Perkhidmatan Luar Biasa
Pingat Perkhidmatan Luar Biasa PPB -- --
Silver Jubilee Medal - Pingat Jubilee Perak Pahang
Silver medal Pingat Jubilee Perak Pahang PJP -- --


Precedence: [1]

1. Darjah Kerabat Yang Maha Mulia Utama Kerabat di-Raja Pahang DKP Left shoulder
2. Darjah Kerabat Sri Indra Mahkota Pahang Yang Amat di-Hormati DK I Left shoulder
3. Darjah Kebesaran Mahkota Pahang Yang Amat di-Hormati DK II
4. Darjah Sri Diraja Sultan Ahmad Shah Pahang SDSA Dato’ Sri
5. Seri Sultan Ahmad Shah Pahang SSAP Datuk Sri
6. Seri Indera Mahkota Pahang SIMP Datuk Sri
7. Darjah Sultan Ahmad Shah Pahang DSAP Datuk
8. Darjah Indera Mahkota Pahang DIMP Datuk
9. Setia Ahmad Shah Pahang SAP
10. Setia Mahkota Pahang SMP
11. Ahli Ahmad Shah Pahang AAP
12. Ahli Mahkota Pahang AMP
13. Pingat Khidmat Cemerlang PKC
14. Pingat Gagah Pewira PGP
15. Jaksa Pendamai JP
16. Pingat Kelakuan Terpuji PKT
17. Pingat Jasa Kebaktian PJK
18. Pingat Perkhidmatan Luar Biasa PPB

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ a b Colecciones Militares, Ribbons of Pahang
  2. ^ Royal Ark, Decorations of Pahang