List of schools in Gwynedd

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This is a list of schools in Gwynedd in Wales.

Primary schools[edit]

*Ysgol Abercaseg (Babanod)
 • Ysgol Abersoch
 • Ysgol Babanod Coedmawr
 • Ysgol Babanod Morfa Nefyn
 • Ysgol Baladeulyn
 • Ysgol Beddgelert
 • Ysgol Bethel
 • Ysgol Beuno Sant
 • Ysgol Bodfeurig
 • Ysgol Bontnewydd
 • Ysgol Brithdir
 • Ysgol Bro Cynfal
 • Ysgol Bro Hedd Wyn
 • Ysgol Bro Lleu
 • Ysgol Bro Llifon
 • Ysgol Bro Plenydd
 • Ysgol Bro Tegid
 • Ysgol Bro Tryweryn
 • Ysgol Brynaerau
 • Ysgol Cae Top
 • Ysgol Cefn Coch
 • Ysgol Craig y Deryn
 • Ysgol Crud-Y-Werin
 • Ysgol Cwm Y Glo
 • Ysgol Cymerau
 • Ysgol Dinas Mawddwy
 • Ysgol Dolbadarn
 • Ysgol Edmwnd Prys
 • Ysgol Eifion Wyn
 • Ysgol Ein Harglwyddes
 • Ysgol Felinwnda
 • Ysgol Ffridd Y Llyn
 • Ysgol Foel Gron
 • Ysgol Friog
 • Ysgol Ganllwyd
 • Ysgol Glanadda
 • Ysgol Glancegin
 • Ysgol Gwaun Gyfni
 • Ysgol Gymraeg Y Garnedd
 • Ysgol Gymuned Penisarwaun
 • Ysgol Gynradd Abererch
 • Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest
 • Ysgol Gynradd Chwilog
 • Ysgol Gynradd Dolgellau
 • Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy
 • Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas
 • Ysgol Gynradd Edern
 • Ysgol Gynradd Garndolbenmaen
 • Ysgol Gynradd Llanaelhaearn
 • Ysgol Gynradd Llanbedr
 • Ysgol Gynradd Llanbedrog
 • Ysgol Gynradd Llandwrog
 • Ysgol Gynradd Llangybi
 • Ysgol Gynradd Llanllyfni
 • Ysgol Gynradd Llanystumdwy
 • Ysgol Gynradd Maesincla
 • Ysgol Gynradd Nebo
 • Ysgol Gynradd Nefyn
 • Ysgol Gynradd Pennal
 • Ysgol Gynradd Pentreuchaf
 • Ysgol Gynradd Penybryn
 • Ysgol Gynradd Rhosgadfan
 • Ysgol Gynradd Rhostryfan
 • Ysgol Gynradd Talysarn
 • Ysgol Gynradd Tanygrisiau
 • Ysgol Gynradd Tudweiliog
 • Ysgol Hirael
 • Ysgol Ieuan Gwynedd
 • Ysgol Llandygai
 • Ysgol Llanelltyd
 • Ysgol Llanllechid
 • Ysgol Llanrug
 • Ysgol Machreth
 • Ysgol Maenofferen
 • Ysgol Manod
 • Ysgol O M Edwards
 • Ysgol Penybryn
 • Ysgol Pont Y Gof
 • Ysgol Rhiwlas
 • Ysgol Santes Helen
 • Ysgol Sarn Bach
 • Ysgol Talsarnau
 • Ysgol Tanycastell
 • Ysgol Treferthyr
 • Ysgol Tregarth
 • Ysgol Waunfawr
 • Ysgol Y Faenol
 • Ysgol Y Felinheli
 • Ysgol Y Garreg
 • Ysgol Y Gelli
 • Ysgol Y Gorlan
 • Ysgol y Traeth
 • Ysgol Yr Eifl
 • Ysgol Yr Hendre

Secondary schools[edit]

All-through schools[edit]

Special schools[edit]

 • Ysgol Hafod Lon
 • Ysgol Pendalar

Further education colleges[edit]