List of Sotho-Tswana clans

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from List of sotho-Tswana Clans)
Jump to: navigation, search
Clan Name Language Country Totem Totem(English) split from
Babirwa Setswana Botswana Nare Buffalo
Batabe Setswana Botswana Tshipi Iron
Bafokeng Sesotho, Setswana Lesotho, South Africa (North West, Free State) Mmutla, Kwena Hare/Crocodile
Bafula Sesotho Lesotho, South Africa Free State Kolobe Wild Hog
Bagananwa Sesotho sa Lebowa South Africa Limpopo Tshwene Baboon Bahurutshe
Bahlakwana Sesotho Lesotho, South Africa Free State kwena but not really kwena Pholo Crocodile Bakwena
Bahurutshe Setswana Botswana, South Africa North West Tshwene Baboon
Bakgaga Sesotho sa Lebowa South Africa Limpopo Kwena Crocodile Bakwena
Bakgalagadi Setswana Botswana
Bakgalagadi - Baboalongwe Setswana Botswana
Bakgalagadi - Bangologa Setswana Botswana, Namibia
Bakgalagadi - Baphaleng Setswana Botswana
Bakgalagadi - Bashaga Setswana Botswana Bakgalagadi - Batlhaping

Setswana Botswana South Africa Taung Tlhapi

Bakgatla Sesotho, Setswana Lesotho, Botswana, South Africa Kgabo, Eagle Monkey Bahurutshe
Bakhurutshe Setswana Botswana Tshwene/Phofu Baboon/Elands Bahurutshe
Bakone Sesotho ba Lebowa South Africa Limpopo hlagahlagane (tlhantlhagane) Scaly feathered finch
Bakubung Setswana Kubu hippopotamus Barolong
Bakwena Sesotho, Setswana, Sesotho sa Lebowa Kwena Crocodile
Bamalete Setswana Botswana Nare Buffalo
Banareng Sesotho, Setswana Nare buffalo
Bangwaketse Setswana Botswana Kwena Crocodile Bakwena
Bangwato Setswana Botswana Phuti duiker
Bapai Sesotho ba Lebowa South Africa Limpopo
Bapedi Sesotho sa Lebowa Noko Porcupine Bakgatla
Baphalane Sesotho Kwena Crocodile Bakwena
Baphiri Setswana Phiri Hyenna
Baphuting Sesotho Phuti Duiker
Bapo Setswana Kwena Crocodile Bakwena
Barokologadi Setswana Noko Porcupine
Barolong Setswana Tholo Wildebest
Basia Sesotho katse Wild Cat Bakgatla
Batau Sesotho ba Lebowa South Africa Limpopo Tau Lion
Bataung Sesotho, Setswana, Sesotho sa Lebowa South Africa Tau Lion Bahurutshe
Batawana Batswana Botswana Tholo Kudu Bangwato
Batlhako Setswana South Africa Tlou Elephant
Batlhaping Setswana South Africa, Namibia Tholo ba nina Tlhapi Kudu/Fish Barolong
Batlharo Setswana Tshwene Baboon
Batlhware Setswana Tshwene Baboon
Batlokwa Sesotho, Setswana, Sesotho sa Lebowa Noko, Nkwe, Thakadu Wild Cat Bakgatla
Batloung Setswana Tlou Elephant
Batsatsing Letsatsi Sun
Batshweneng Sesotho, Setswana, Sesotho sa Lebowa Tshwene Baboon Bahurutshe
Batswapong Setswana Botswana hare or kgope
Makgolokwe Sesotho phuthi small buck
Makgwakgwa Sesotho
Makololo Zambia Kwena Crocodile Bafokeng
Mapulana Sesotho ba Lebowa South Africa Limpopo Tau Lion
Bakopa Sesotho ba Lebowa South Africa Limpopo
Bakutswe Sesotho ba Lebowa South Africa Limpopo
Baroka Sesotho ba Lebowa tlou
Bakwena Ba MaThebe(also known as Bantwane) Setswana South Africa Kwena, Tholo & Kgabo Crocodile Bammangwato, Barolong & Bakgatla