List of the busiest airports in Greece

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This is a list of Greece's busiest airports per year by passenger traffic.


See source Wikidata query and sources.


2020[edit]

Data taken from Hellenic Civil Aviation Authority (CAA) [1]

Rank Airport Total
Passengers
Annual
change
Rank
change
1 Athens 8,026,940
2 Heraklion 2,398,264
3 Thessaloniki 2,302,616
4 Rhodes 1,521,327
5 Corfu 949.853
6 Kos 779,770
7 Chania 696,548
8 Santorini 563.383
9 Zakynthos 421,565
10 Mykonos 396,066
11 Mytilene 200,014
12 Cephalonia 184.489
13 Aktion / Preveza 154,325
14 Samos 136,442
15 Alexandroupolis 128,949
16 Chios 122,742
17 Paros 98,991
18 Kalamata 87,283
19 Skiathos 85,729
20 Kavala 70,665
21 Lemnos 56,906
22 Naxos 52,594
23 Karpathos 51,315
24 Ioannina 36.856
25 Milos 36,534
26 Araxos/Patras 28,348
27 Ikaria 23,763
28 Kithira 13,618
29 Leros 11,994
30 Sitia 11,134
31 Nea Anchialos / Volos 10,372
32 Astypalaia 9,811
33 Skyros 8,768
34 Syros 7,395
35 Kalymnos 5,556
36 Kastellorizo 2,696
37 Kastoria 1,588
38 Kozani 1,561
39 Kasos 1,110

2019[edit]

Data taken from Hellenic Civil Aviation Authority (CAA) [1] and from the official websites of the airports [2][3]

Rank Airport Total
Passengers
Annual
change
Rank
change
1 Athens 25,574,030 Increase6.0% Steady
2 Heraklion 7,933,558 Decrease2.0% Steady
3 Thessaloniki 6,897,057 Increase3.1% Steady
4 Rhodes 5,542,567 Decrease0.5% Steady
5 Corfu 3,275,897 Decrease2.6% Steady
6 Chania 2,983,542 Decrease0.8% Steady
7 Kos 2,676,644 Increase0.4% Steady
8 Santorini 2,300,408 Increase2.0% Steady
9 Zakynthos 1,810,427 Increase0.5% Steady
10 Mykonos 1,520,145 Increase8.9% Steady
11 Cephalonia 774,170 Increase1.6% Steady
12 Aktion / Preveza 625,790 Increase7.2% Steady
13 Mytilene 496,577 Increase4.1% Steady
14 Samos 467,395 Increase3.9% Steady
15 Skiathos 446,219 Increase1.9% Steady
16 Kalamata 331,961 Increase15.2% Increase1
17 Kavala 323,310 Decrease20.6% Decrease1
18 Karpathos 259,517 Increase2.2% Increase2
19 Chios 242,815 Increase5.0% Decrease1
20 Alexandroupolis 237,939 Increase13.1% Decrease1
21 Paros 226,124 Increase10.5% Steady
22 Araxos/Patras 165,424 Decrease9.0% Steady
23 Ioannina 133,568 Increase22.6% Steady

2018[edit]

Data taken from Hellenic Civil Aviation Authority (CAA) [1] and from the official websites of the airports [2][3]

Rank Airport Total
Passengers
Annual
change
Rank
change
1 Athens 24,135,736 Increase11.0% Steady
2 Heraklion 8,098,465 Increase10.4% Steady
3 Thessaloniki 6,689,193 Increase7.1% Steady
4 Rhodes 5,567,748 Increase5.0% Steady
5 Corfu 3,364,115 Increase15.1% Increase1
6 Chania 3,008,687 Decrease1.1% Decrease1
7 Kos 2,666,307 Increase14.9% Steady
8 Santorini 2,254,926 Increase16.8% Steady
9 Zakynthos 1,800,457 Increase8.5% Steady
10 Mykonos 1,395,787 Increase15.6% Steady
11 Cephalonia 761,647 Increase21% Steady
12 Aktion / Preveza 583,666 Increase2.6% Steady
13 Mytilene 465,057 Increase6.6% Steady
14 Samos 462,749 Increase12.8% Increase1
15 Skiathos 437,916 Increase3.3% Decrease1
16 Kavala 406,949 Increase20.4% Steady
17 Kalamata 278,961 Increase0.9% Steady
18 Karpathos 253,987 Increase10.4% Steady
19 Chios 231,340 Increase5.7% Steady
20 Alexandroupolis 210,383 Increase24.6% Steady
21 Paros 204,924 Increase25.3% Steady
22 Araxos/Patras 180,129 Increase17.9% Steady
23 Ioannina 109,830 Increase14.9% Steady
24 Lemnos 94,227 Increase8.7% Steady
25 Naxos 86,210 Increase52.2% Steady
26 Milos 77,501 Increase66.4% Steady
27 Sitia 61,877 Increase93.3% Increase2
28 Ikaria 44,203 Increase6.4% Decrease1
29 Nea Anchialos / Volos 41,357 Increase35.3% Increase1
30 Kithira 37,031 Increase18.3% Decrease1
31 Leros 24,048 Decrease12.8% Steady
32 Skyros 18,103 Decrease15.0% Steady
33 Syros 18,047 Increase3.8% Steady
34 Astypalaia 14,029 Increase15.2% Steady
35 Kalymnos 10,234 Decrease14.5% Steady
36 Kastellorizo 5,485 Decrease0.2% Steady
37 Kozani 4,310 Increase13.0% Increase1
38 Kastoria 4,279 Decrease15.9% Decrease1
39 Kasos 2,840 Decrease7.0% Steady
TOTAL Increase63,728,596 Increase10.1%

2017[edit]

Data taken from Hellenic Civil Aviation Authority (CAA) [1] and from the official websites of the airports [2][3]

Rank Airport Total
Passengers
Annual
change
Rank
change
1 Athens 21,737,787 Increase8.6% Steady
2 Heraklion 7,480,408 Increase9.0% Steady
3 Thessaloniki 6,395,523 Increase11.5% Steady
4 Rhodes 5,301,517 Increase6.6% Steady
5 Chania 3,042,903 Increase2.6% Steady
6 Corfu 2,918,434 Increase5.1% Steady
7 Kos 2,320,590 Increase20.7% Steady
8 Santorini 1,928,295 Increase13.0% Steady
9 Zakynthos 1,659,646 Increase16.9% Steady
10 Mykonos 1,207,061 Increase18.6% Steady
11 Cephalonia 629,671 Increase15.1% Steady
12 Aktion / Preveza 569,241 Increase17.9% Steady
13 Mytilene 436,105 Increase3.8% Steady
14 Skiathos 425,287 Increase5.2% Steady
15 Samos 410,331 Increase12.9% Steady
16 Kavala 337,963 Increase22.8% Steady
17 Kalamata 278,063 Increase20.8% Steady
18 Karpathos 223,847 Increase1.3% Steady
19 Chios 216,903 Increase12.1% Steady
20 Alexandroupolis 169,806 Increase5,1% Steady
21 Paros 163,368 Increase119.9% Increase3
22 Araxos/Patras 153,496 Increase18.3% Decrease1
23 Ioannina 96,350 Decrease0.8% Decrease1
24 Lemnos 86,153 Decrease2.6% Decrease1
25 Naxos 56,430 Increase59.9% Increase2
26 Milos 45,209 Decrease0.1% Decrease1
27 Ikaria 41,553 Increase0.8% Decrease1
28 Kithira 31,905 Increase0.1% Steady
29 Sitia 31,856 Increase52.4% Increase3
30 Nea Anchialos / Volos 30,565 Increase38.0% Increase1
31 Leros 27,583 Increase8.0% Decrease1
32 Syros 21,252 Increase18.9% Increase2
33 Skyros 17,092 Decrease41.9% Decrease4
34 Astypalaia 12,252 Increase0.6% Increase1
35 Kalymnos 11,985 Decrease35.6% Decrease2
36 Kastellorizo 5,494 Decrease21.0% Steady
37 Kastoria 5,091 Decrease19.4% Steady
38 Kozani 3,815 Decrease11.0% Steady
39 Kasos 3,066 Decrease21.1% Steady
TOTAL 58,533,896 Increase9.0%

2016[edit]

Rank Airport Total
Passengers
Annual
change
Rank
change
1 Athens 20,017,530 Increase10,7% Steady
2 Heraklion 06,865,681 Increase13,3% Steady
3 Thessaloniki 5,687,325 Increase13,2% Steady
4 Rhodes 5,007,159 Increase9,3% Steady
5 Chania 2,953,278 Increase10,0% Steady
6 Corfu 2,788,923 Increase14,4% Steady
7 Kos 1,930,235 Decrease10,0% Steady
8 Santorini 1,687,841 Increase12,8% Steady
9 Zakynthos 1,423,044 Increase12,2% Steady
10 Mykonos 999,026 Increase14,1% Steady
11 Cephalonia 542,359 Increase10,1% Steady
12 Aktion / Preveza 476,333 Increase22,7% Increase2
13 Mytilene 408,572 Decrease15,1% Decrease1
14 Skiathos 397,646 Increase12,6% Increase1
15 Samos 349,539 Decrease13,3% Decrease2
16 Kavala 260,740 Increase7,0% Steady
17 Kalamata 230,100 Increase22,3% Increase2
18 Karpathos 220,930 Decrease0,8% Decrease1
19 Chios 193,427 Decrease0,9% Decrease1
20 Alexandroupolis 161,636 Decrease4,1% Steady
21 Araxos/Patras 129,738 Decrease12,1% Steady
22 Ioannina 97,745 Increase13,0% Increase1
23 Lemnos 88,416 Decrease11,4% Decrease1
24 Paros 74,344 Increase72,2% Increase2
25 Milos 45,268 Decrease10,1% Decrease1
26 Ikaria 41,238 Decrease3,9% Increase1
27 Naxos 35,300 Decrease19,7% Decrease2
28 Kithira 31,880 Decrease15,8% Steady
29 Skyros 29,397 Increase36,1% Increase4
30 Leros 25,551 Decrease11,6% Decrease1
31 Nea Anchialos / Volos 22,145 Decrease10,3% Steady
32 Sitia 20,904 Decrease22,6% Decrease2
33 Kalymnos 18,621 Decrease24,2% Decrease1
34 Syros 17,878 Increase21,8% Steady
35 Astypalaia 12,020 Decrease14,7% Steady
36 Kastellorizo 6,958 Decrease13,2% Steady
37 Kastoria 6,317 Increase27,1% Steady
38 Kozani 4,287 Increase32,2% Increase1
39 Kasos 3,888 Decrease12,7% Decrease1
TOTAL 53,703,933 Increase1,09%

2015[edit]

Rank Airport Total
Passengers
Annual
change
Rank
change
1 Athens[4] 18,086,894 Increase19.0% Steady
2 Heraklion[5] 6,057,355 Increase0.5% Steady
3 Thessaloniki[6] 5,341,293 Increase7.9% Steady
4 Rhodes[7] 4,579,023 Increase0.6% Steady
5 Chania 2,702,283 Increase10.4% Steady
6 Corfu 2,438,016 Increase2.3% Steady
7 Kos 2,143,860 Decrease3.2% Steady
8 Santorini 1,495,890 Increase26.8% Increase1
9 Zakynthos 1,268,497 Increase6.8% Decrease1
10 Mykonos 876,057 Increase12.5% Steady
11 Cephalonia 492,502 Increase2.7% Steady
12 Mytilene 481,422 Increase4.6% Steady
13 Samos 403,150 Increase1.7% Steady
14 Aktion / Preveza 388,295 Increase8.4% Steady
15 Skiathos 353,083 Increase11.9% Steady
16 Kavala 243,745 Increase9.3% Increase1
17 Karpathos 222,805 Increase9.5% Increase1
18 Chios 195,183 Increase5.5% Increase1
19 Kalamata 188,209 Decrease20.4% Decrease3
20 Alexandroupolis 168,631 Increase6.2% Steady
21 Araxos/Patras 147,560 Increase0.8% Steady
22 Lemnos 99,491 Increase7.0% Steady
23 Ioannina 86,523 Increase9.0% Steady
24 Milos 50,589 Increase28.9% Increase3
25 Paros 43,182 Increase8.3% Steady

2014[edit]

Rank Airport Total
Passengers
Annual
change
Rank
change
1 Athens[8] 15,134,529 Increase21.5% Steady
2 Heraklion[9] 6,024,958 Increase4.3% Steady
3 Thessaloniki[10] 4,950,726 Increase22.6% Increase1
4 Rhodes[11] 4,552,056 Increase8.4% Decrease1
5 Chania 2,458,130 Increase18.2% Increase1
6 Corfu 2,383.353 Increase13.1% Decrease1
7 Kos 2,213,356 Increase9.1% Steady
8 Zakynthos 1,188,112 Increase18.2% Steady
9 Santorini 1,179,653 Increase31.3 Steady
10 Mykonos 778,619 Increase33.2% Steady
11 Cephalonia 479,422 Increase11.4% Steady
12 Mytilene 459,923 Increase14.7% Steady
13 Samos 396,306 Increase15.3% Steady
14 Aktion / Preveza 358,238 Increase13.2% Steady
15 Skiathos 315,397 Increase18.6% Steady
16 Kalamata 236,202 Increase72.4% Increase4
17 Kavala 223,057 Increase6.5% Decrease1
18 Karpathos 204.621 Increase21.6 Increase1
19 Chios 185,082 Increase6.6% Decrease2
20 Alexandroupolis 158,737 Decrease5.9% Decrease2
21 Araxos 146,403 Increase4.8% Decrease1
22 Lemnos 92,964 Increase14.4% Steady
23 Ioannina 79,395 Increase23.1% Increase1
24 Nea Anchialos / Volos 65,485 Decrease6.5% Decrease1
25 Paros 40,171 Increase10,2% Steady
26 Ikaria 39,679 Increase9.7% Steady
27 Milos 39,239 Increase27.5% Increase2
28 Sitia 34,870 Decrease3% Decrease1
29 Kithira 33,183 Increase0.0 Decrease1
30 Naxos 31,685 Increase35.1% Increase2
31 Leros 29,250 Increase13.9% Decrease1
32 Kalymnos 24,511 Increase18.5% Decrease1
33 Syros 15,399 Increase12.2% Increase1
34 Astypalaia 13,772 Increase15.3% Increase1
35 Skyros 12,831 Decrease37% Decrease2
36 Kastellorizo 8,196 Increase3.1% Steady
37 Kastoria 4,098 Decrease19.8% Steady
38 Kasos 3,478 Increase6.5% Increase1
39 Kozani 2,707 Decrease22.7% Decrease1

2013[edit]

Rank Airport Total
Passengers
Annual
change
Rank
change
1 Athens[8] 12,459,801 Decrease3.1% Steady
2 Heraklion[9] 5,778,764 Increase14.4% Steady
3 Rhodes[11] 4,200,059 Increase10.1% Increase1
4 Thessaloniki[10] 4,039,576 Increase0.8% Decrease1
5 Corfu 2,106,827 Increase10.0% Steady
6 Chania 2,078,857 Increase13.4% Steady
7 Kos 2,028,618 Increase12.8% Steady
8 Zakynthos 1,004,486 Increase15.3% Steady
9 Santorini 898,153 Increase3.1% Steady
10 Mykonos 584,559 Increase16.4% Steady
11 Cephalonia 430,362 Increase13.7% Increase1
12 Mytilene 400,911 Decrease3% Decrease1
13 Samos 343,717 Decrease5.7% Steady
14 Aktion / Preveza 316,435 Increase9.5% Steady
15 Skiathos 265,773 Increase4.1% Decrease1
16 Kavala 209,400 Increase3% Steady
17 Chios 173,540 Decrease7.2% Steady
18 Alexandroupolis 168,771 Decrease20.5% Decrease2
19 Karpathos 168,190 Decrease0.6% Steady
20 Araxos 139,689 Increase5.4% Steady
21 Kalamata 136,992 Increase36% Steady
22 Lemnos 81,201 Decrease3.1% Steady
23 Nea Anchialos / Volos 70,079 Decrease9.7% Steady
24 Ioannina 64,489 Decrease9.4% Steady
25 Paros 36,429 Increase3.2% Increase 1
26 Ikaria 36,162 Decrease5.5% Decrease1
27 Sitia 35,962 Decrease3% Decrease1
28 Kithira 33,183 Increase19.6% Steady
29 Milos 30,744 Increase5% Decrease1
30 Leros 25,680 Decrease11.8% Decrease1
31 Kalymnos 20,677 Increase4% Increase1
32 Naxos 23,442 Decrease2.3% Decrease1
33 Skyros 20,368 Increase77.1% Steady
34 Syros 13,715 Increase19.2% Increase1
35 Astypalaia 11,940 Decrease4.9% Decrease1
36 Kastellorizo 7,946 Decrease0.04% Decrease1
37 Kastoria 5,115 Increase10.7% Decrease1
38 Kozani 3,504 Increase9.2% Increase1
39 Kasos 3,265 Decrease15.1% Decrease1

References[edit]

 1. ^ a b c d [1], ypa.gr
 2. ^ a b c [2], aia.gr
 3. ^ a b c "Airport Profiles | Fraport Greece".
 4. ^ "ATHENS AIRPORT "EL.VENIZELOS"". ypa.gr. Retrieved 5 May 2016.
 5. ^ "HERAKLION AIRPORT "N.KAZANTZAKIS"". Retrieved 5 May 2016.
 6. ^ "THESSALONIKI AIRPORT "MAKEDONIA"". Retrieved 5 May 2016.
 7. ^ "RODOS AIRPORT "DIAGORAS"". ypa.gr. Retrieved 5 May 2016.
 8. ^ a b "ATHENS AIRPORT "EL.VENIZELOS"". ypa.gr. Retrieved 5 May 2015.
 9. ^ a b "HERAKLION AIRPORT "N.KAZANTZAKIS"". Retrieved 5 May 2015.
 10. ^ a b "THESSALONIKI AIRPORT "MAKEDONIA"". Retrieved 5 May 2015.
 11. ^ a b "RODOS AIRPORT "DIAGORAS"". ypa.gr. Retrieved 5 May 2015.