List of vice premiers of the People's Republic of China

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This is a list of the vice premiers of the People's Republic of China since 1949.

In the People's Republic of China premiers elected by delegation of the National People's Congress every five years also are limited to two terms.

List of Vice-Premiers[edit]

The vice-premiership of PRC was created since the establishment of the People's Republic of China on 1 October 1949.

Generations of leadership

  First Administration   Second Administration   Third Administration   Hu–Wen Administration   Xi–Li Administration

Portrait First-ranked Vice-Premier NPC Term of office Premiers
Vice-Premiers of the Government Administration Council of the Central People's Government (1949–54) Zhou Enlai
DONGBIWU.JPG Dong Biwu
董必武
(1886–1975)
Hubei At-large
CP 1 October
1949
15 September
1954
Other Vice-Premiers:
1959 Chen Yun.jpg Guo Moruo.jpg Huang Yanpei2.jpg Deng Xiaoping.jpg
Chen Yun (2nd) Guo Moruo (3rd) Huang Yanpei (4th) Deng Xiaoping (5th)
Vice-Premiers of the State Council of the People's Republic of China (1954–present)
1 1959 Chen Yun.jpg Chen Yun
陈云
(1905–1995)
Shanghai At-large
I 15 September
1954
18 April
1959
Other Vice-Premiers:
Lin Biao (2nd), Peng Dehuai (3rd), Deng Xiaoping (4th), Deng Zihui (5th),
He Long (6th), Chen Yi (7th), Ulanhu (8th), Li Fuchun (9th), Li Xiannian (10th)
II 18 April
1959
21 December
1964
Other Vice-Premiers:
Lin Biao (2nd), Peng Dehuai (3rd), Deng Xiaoping (4th), Deng Zihui (5th), He Long (6th),
Chen Yi (7th), Ulanhu (8th), Li Fuchun (9th), Li Xiannian (10th), Nie Rongzhen (11th),
Bo Yibo (12th), Tan Zhenlin (13th), Lu Dingyi (14th), Luo Ruiqing (15th), Xi Zhongxun (16th)
2 Lin Biao.jpg Lin Biao
林彪
(1907–1971)
PLA At-large
III 21 December
1964
13 September
1971 (died in office)
Other Vice-Premiers:
Chen Yun (2nd), Deng Xiaoping (3rd), He Long (4th), Chen Yi (5th), Ke Qingshi (6th),
Ulanhu (7th), Li Fuchun (8th), Li Xiannian (9th), Tan Zhenlin (10th), Nie Rongzhen (11th),
Bo Yibo (12th), Lu Dingyi (13th), Luo Ruiqing (14th), Tao Zhu (15th), Xie Fuzhi (16th)
3 Deng Xiaoping.jpg Deng Xiaoping
邓小平
(1904–1997)
Beijing At-large
III
(cont)
13 September
1971 (acting)
4 January
1975
Other Vice-Premiers:
Chen Yun (2nd), He Long (3rd), Chen Yi (4th), Ke Qingshi (5th), Ulanhu (6th),
Li Fuchun (7th), Li Xiannian (8th), Tan Zhenlin (9th), Nie Rongzhen (10th), Bo Yibo (11th),
Lu Dingyi (12th), Luo Ruiqing (13th), Tao Zhu (14th), Xie Fuzhi (15th)
IV 4 January
1975
5 March
1978
Zhou Enlai
(1975–1976)
Hua Guofeng*
(1976–1978)
Other Vice-Premiers:
Zhang Chunqiao (2nd), Li Xiannian (3rd), Chen Xilian (4th), Ji Dengkui (5th), Hua Guofeng* (6th),
Chen Yonggui (7th), Wu Guixian (8th), Wang Zhen (9th), Yu Qiuli (10th), Gu Mu, Sun Jian (11th)
V 5 March
1978
10 September
1980 (resigned)
Hua Guofeng
Other Vice-Premiers:
Li Xiannian (2nd), Xu Xiangqian (3rd), Ji Dengkui (4th), Yu Qiuli (5th), Chen Xilian (6th), Geng Biao (7th),
Chen Yonggui (8th), Fang Yi (9th), Wang Zhen (10th), Gu Mu (11th), Kang Shi'en (12th), Chen Muhua (13th)
4 Wan Li
万里
(1916–2015)
Anhui At-large
V
(cont)
10 September
1980 (acting)
6 June
1983
Zhao Ziyang
Other Vice-Premiers:
Li Xiannian (2nd), Xu Xiangqian (3rd), Ji Dengkui (4th), Yu Qiuli (5th), Chen Xilian (6th), Geng Biao (7th),
Chen Yonggui (8th), Fang Yi (9th), Wang Zhen (10th), Gu Mu (11th), Kang Shi'en (12th), Chen Muhua (13th)
VI 6 June
1983
25 March
1988
Zhao Ziyang
(1980–1987)
Li Peng*
(1987–1988)
Other Vice-Premiers:
Yao Yilin (2nd), Li Peng* (3rd), Tian Jiyun (4th), later: Qiao Shi
5 National Emblem of the People's Republic of China.svg Yao Yilin
姚依林
(1917–1994)
Jiangxi At-large
VII 25 March
1988
5 March
1993
Li Peng
Other Vice-Premiers:
Tian Jiyun (2nd), Wu Xueqian (3rd), later: Zou Jiahua, Zhu Rongji
6 Zhu Rongji 1986.jpg Zhu Rongji
朱镕基
(1928–)
Hunan At-large
VIII 25 March
1993
17 March
1998
Other Vice-Premiers:
Zou Jiahua (2nd), Qian Qichen (3rd), Li Lanqing (4th), later: Wu Bangguo, Jiang Chunyun
7 National Emblem of the People's Republic of China.svg Li Lanqing
李岚清
(1931–)
Jiangsu At-large
IX 17 March
1998
6 March
2003
Zhu Rongji
Other Vice-Premiers:
Qian Qichen.jpg Wu Bangguo Beijing2011.jpg Wen Jiabao (Cropped).jpg
Qian Qichen (2nd) Wu Bangguo (3rd) Wen Jiabao (4th)
8 Huang Ju, Davos (cropped).jpg Huang Ju
黄菊
(1938–2007)
Shanghai At-large
X 6 March
2003
2 June
2007 (died in office)
Wen Jiabao
Other Vice-Premiers:
Wu Yi.jpg Zeng Peiyan.jpg Hui Liangyu.jpg
Wu Yi (2nd) Zeng Peiyan (3rd) Hui Liangyu (4th)
Wu Yi.jpg Wu Yi
吴仪
(1938–)
Zhejiang At-large
X
(cont)
2 June
2007 (acting)
16 March
2008
Other Vice-Premiers:
Zeng Peiyan.jpg Hui Liangyu.jpg
Zeng Peiyan (2nd) Hui Liangyu (3rd)
9 Li Keqiang (cropped).jpg Li Keqiang
李克强
(1955–)
Liaoning At-large
XI 16 March
2008
16 March
2013
Other Vice-Premiers:
Hui Liangyu.jpg Zhang Dejiang.jpg Wang Qishan in 2016.jpg
Hui Liangyu (2nd) Zhang Dejiang (3rd) Wang Qishan (4th)
10 Zhang Gaoli Saint Petersburg 2013.jpg Zhang Gaoli
张高丽
(1946–)
Tianjin At-large
XII 16 March
2013
19 March
2018
Li Keqiang
Other Vice-Premiers:
Liu Yandong 2011.jpg Wang Yang (Chinese politician) Washington 2013.jpg Ma Kai Xiamen 2013.jpg
Liu Yandong (2nd) Wang Yang (3rd) Ma Kai (4th)
11 Cristina Fernández junto a Han Zheng, el alcalde de Shanghai (cropped).jpg Han Zheng
韩正
(1954–)
Shaanxi At-large
XIII 19 March
2018
Incumbent
(term expires 2023)
Other Vice-Premiers:
Sun Chunlan (22551034609) (cropped).jpg Hu Chunhua.jpg Liu He, May 16, 2018.jpg
Sun Chunlan (2nd) Hu Chunhua (3rd) Liu He (4th)

See also[edit]