List of windmills in Friesland

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

A list of windmills in the Dutch province of Friesland.

Locations[edit]

A[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Achlum De Achlumer Molen Grondzeiler 1851 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Achlum - Achlumer Molen.jpg
Akkrum Polslootpoldermolen
Spookmolen
Spinnenkop 1849 Dismantled 2003, rebuilt at a new site (Mellemolen) in Akkrum, 2004.
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Akkrum Mellemolen Spinnenkop 2004 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Mellemolen Akkrum 01.JPG
Aldeboarn Krieke Spinnenkop c. 1897 Moved and restored to working order in 2009 as Roekmolen at Goëngahuizen
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Aldtsjerk De Ouderkerkermolen Grondzeiler 1864 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
2561 Oudkerk.JPG
Allingawier Bij de IJzeren Kou Tjasker 1970 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Allingawier - Tjasker de Izeren Ko.jpg
Anjum Molen van Anjum Stellingmolen c. 1760 Burnt down 24 May 1889
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Anjum De Eendracht Stellingmolen 1889 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Dongeradiel Eanjum Moune.jpg
Augustinusga Boktjasker Tjasker 1954 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tjasker Augustinusga.jpg

B[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Baaium Windmotor Baaium Iron windpump c. 1935 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Barfjild Windmotor Barfjild Iron windpump Molendatabase (in Dutch)
Blesdijke De Linde Achtkantmolen 1775 Moved to Noordwolde in 1836.
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Bolsward Paaltjasker Tjasker 1976 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tjasker Bolsward 03.JPG
Bolsward De Klaver,
De Greate Klaver
Spinnenkop 1802 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Bolsward - De Greate Klaver.jpg
Bolsward Lonjé Molen
Tadema's Molen
Grondzeiler 1824 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tadema's molen Bolsward 19.JPG
Bolsward De Witte Molen Spinnenkopmolen 1705 Demolished 1949, base remained until demolished on 19 January 2000.[1]
Bolsward Achtkantmolen 1728 Demolished 1821
Bolsward Achtkantmolen 1821 Demolished 1956, base remains.
Broeksterwoude De Broekmolen Grondzeiler 1876 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Broekstermolen IMG 4517.JPG
Broeksterwoude 1880 Burnt down 1887
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Broeksterwoude De Grote Molen Grondzeiler 1887 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Grutte Moune na restauratie 2011.jpg
Buitenpost De Mûnts Grondzeiler 1959 Molendatabase (in Dutch). Built in Osterhoogebrug, Groningen in 1871, moved here in 1959. Buitenpost windmill.JPG
Burdaard De Olifant Grondzeiler 1867 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Molendeolifant.jpg
Burdaard De Windlust Stellingmolen 1841 Burnt down 15 September 1874
Molendatabase (click on Voorganger link under "Interne Verwijzing(en)" to view)
Burdaard Windmotor Burdaard Iron windpump De Hollansche Molen (in Dutch) Windmotor birdaard IMG 4446.JPG
Burdaard De Zwaluw Stellingmolen 1875 Burnt down 11 November 1972.
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Burdaard De Zwaluw Stellingmolen 1988 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Burdaard mûne.JPG
Burgwerd Molen van de Tjaard Grondzeiler 1846 Burnt down 9 November 1959
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Burgwerd Aylvapoldermolen Grondzeiler 2000 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Burgwerd - Aylvapoldermolen.jpg
Burgwerd De Hiemerter Mole Spinnenkop 1975 Molendatabas (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Burgwerd - de Hiemerter Mole.jpg
Burum Windlust Stellingmolen 1787 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Windlust molen windmill Burum.jpg

C, D[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Cornwerd De Cornwerdermolen Grondzeiler 1907 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Cornwerd - De Cornwerdermolen.jpg
De Blesse De Mars Stellingmolen 1834 Demolished 1958
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Blesse De Mars Stellingmolen 1997 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
8362 De Blesse.JPG
De Blesse Stellingmolen 1834 Demolished 1956, base remains
De Hoeve Paaltjasker Tjasker 1996 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch).
De Veenhoop Windmotor De Veenhoop Iron windpump Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Windmotor Herkules De Veenhoop 09c.JPG
Deinum Windmotor Van der Meer Iron windpump 1936 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Dokkum De Grote Molen Standerdmolen Demolished 1840. De Hoop built on the site in 1849.
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Dokkum De Hoop Stellingmolen 1849 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Hoop Molen Dokkum 06.JPG
Dokkum De Marmeerin
Geestermeer Molen
Grondzeiler 1968 Dismantled in 2014 pending restoration and rebuilding at a new site.Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Marmearmin 2010.jpg
Dokkum De Driepiepstermolen Burnt down 1862. Zeldenrust built on the site in 1863.
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Dokkum Zeldenrust Stellingmolen 1862 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Zeldenrust Molen Dokkum 08.JPG
Dokkum Bouwlust
Koopenhande en Zeevaart
1820 Demolished c. 1925, base remains
Dokkum Het Hert Stellingmolen 1881 Demolished 1932
Dokkum De Jonge Sytske Stellingmolen 1895 Demolished 1937
Dokkum De Phenix Stellingmolen 1897 Demolished 1927
Drachten De Nijverheid Achtkantmolen c. 1854 Burnt down 31 May 1903, house converted base remains.
Dronrijp De Poelen
De Puollen
Grondzeiler 1850 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Dronrijp - molen De Poelen.jpg
Dronrijp Kingmatille Grondzeiler 1985 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Dronrijp - molen Kingmatille vanaf de openbare weg.jpg
Dronrijp Spinnenkopmolen 1841 Demolished 1878, replaced by De Hatsumermolen.
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Dronrijp De Hatsumermolen Grondzeiler 1878 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Dronrijp - Hatsumermolen bij vorst.jpg
Dronrijp 1833 Moved to Menaldum in 1981
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)

E[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Earnewâld De Princehofmolen Spinnenkop 1958 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
0270 Eernewoude.JPG
Easterein Rispenserpoldermolen Grondzeiler 1994 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Oosterend - Rispenserpoldermolen.jpg
Easterlittens Alde Swarte Molen
Wieuwiens Molen
Spinnenkop Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Oosterlittens - Alde Swarte - Wieuwens.jpg
Easterlittens De Zilveren Roos Iron windpump Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Easterwierrum Kleiterpstermolen Iron windpump 1918 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Elsloo Vesuvius
Stobbepoel
Tjasker 1978 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Engwierum Achtkantmolen 1866 Demolished 1948, base remains.
Ezumazijl De Gans Grondzeiler 1850 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Ezumasyl De Guos.JPG

F, G[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Ferwert De Non Grondzeiler 1846[2] Burnt down 1990.[2] To be replaced a mill that formerly stood at Marrum.
Finkum Slagdijkstermolen Grondzeiler 1864 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Slagdijkstermolen.JPG
Formerum Koffiemolen
Formerumermolen
Stellingmolen 1876 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Formerum.jpg
Franeker Arkens Spinnenkop 1973 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Arkens Molen Franeker 02c.JPG
Franeker De Haan Stellingmolen 1892 Dismantled 1912, windshaft to Meerswal, Lollum. Smock burnt down 26 September 1975.[3]
Gersloot Oudewegsterpoldermolen Achtkantmolen 1819 Moved to Veenpolder in 1851 where known as "De Beschermer"
Gersloot De Beschermer Grondzeiler 1851 Dismantled 1938, house converted base with lower portion of smock remains.
Goengahuizen De Jansmolen
De Modden
Spinnenkop 19th century Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Jansmolen Goengahuizen 05.JPG
Goëngahuizen De Modderige Bol Spinnenkop c. 1848 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Modderige Bol Goengahuizen 04.JPG
Goengahuizen Heechheim Spinnenkop 18th century Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Molen Heechhiem 01.JPG
Goengahuizen Roekmolen Spinnenkop 1832 Moved from Aldeboarn in 2009, formerly named after polder De Krieke, and restored to working order in 2011.
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Roekmolen 2013 02.JPG
Goutum Kramersmolen Spinnenkop 2002 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Goutum - Kramersmolen malend.jpg
Goutum Molen Hoogland Spinnenkop 2003 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Molen Hoogland.jpg
Grou De Bird
De Burd
Koopmansmolen
Spinnenkop 18th century Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
8673 Grouw.JPG
Grou De Borgmolen Grondzeiler 1895 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Borgmolen.JPG
Grou De Haensmolen spinnenkop 18th century Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Haensmolen.JPG
Grou Tjasker Tjasker 2004 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tjasker Grou.jpg

H[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Hallum Genezareth
Kloosterpoldermolen
Grondzeiler 1850 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Genazarethkloosterpoldermolen.jpg
Hallum Vijfhuistermolen
Hoekstermolen
Grondzeiler 1846 Dismantled 1999, re-erected at Burgwerd in 2000.
Molendatabase
De Hollandsche Molen
Hantum De Hantumermolen Grondzeiler 1880 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Hantummer Molen - Hantum.jpg
Hartwerd De Oegekloostermolen Spinnenkop c. 1830 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Hartwerd - Oegekloostermolen sfeerfoto.jpg
Heerenveen Welgelegen
Tjepkema's Molen
Stellingmolen 1849 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Welgelegen Molen Heerenveen 02.JPG
Heerenveen Het Fortuin Achtkantmolen 1805 Moved to Hankate, Overijssel, 1892.
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Hogebeintum De Hogebeintumermolen Grondzeiler 1860 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Hogebeintumermolen IMG 4457.JPG
Hollum De Verwachting Stellingmolen 1991 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Mosterd- en Korenmolen de Verwachting (Nes Ameland).jpg
Holwerd De Hoop Stellingmolen 1711[4] Demolished 1849[4]
Holwerd De Hoop Stellingmolen 1849[4] Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Hoop molen Holwerd 01.jpg
Holwerd Miedenmolen Grondzeiler 1855 De Hollandsche Molen (in Dutch) 5236 Holwerd.JPG
Huizum Hemrikspoldermolen Spinnenkopmolen 1860 Moved to Rijperkerk in 1952
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Húns De Huinsermolen Grondzeiler 1829 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Huns - De Huinsermolen.jpg

I, J[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Iens De Edensermolen Grondzeiler 1847 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Edens - Edense Molen.jpg
IJlst Terpensmole Spinnenkop 2011 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Terpensmole IMG 4757bew.jpg
IJlst De Rat Stellingmolen 1828 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Rat molen IJlst 35.JPG
Itens Windmotor Itens Iron windpump c. 1925 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Jislum De Volharding Grondzeiler 1872 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Volhardingjislum.jpg
Jorwert Windmotor Jorwert Iron windpump Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Windmotor Jorwerd 05.JPG
Joure De Groene Molen Spinnenkopmolen met stelling c. 1800 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Groene Molen Joure 03.JPG
Joure Penninga's Molen
De Jonge Wester
Stellingmolen 1900 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Penningasmolen1.jpg
Joure Wielinga-stam Stellingmolen 1867 Smock dismantled in 1921 and moved to Makkum (De Weeren), Base remains.
Joure De Westerberg Grondzeiler 1874 Burnt down 13 April 1900.
De Hollandsche molen
Molendatabase
Jousterp Windmotor Tjerkwerd Iron windpump 1924 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Windmotor Jousterp 07.JPG

K, L[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Kimswerd De Eendracht Grondzeiler 1872 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Kimswerd - molen De Eendracht.jpg
Kollum Tochmaland Grondzeiler 1893 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tochmaland molen.jpg
Kollumerpomp De Westermolen Grondzeiler 1845 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Westermolen.jpg
Koudum (unnamed) 1718[5]
Koudum (unnamed) Stellingmolen 1823[6] Burnt down 7 November 1863[6]
Koudum De Vlijt
Molen van Ferwerda
Spinnenkop stellingmolen 1865[7] Demolished 1938
Koudum De Vlijt
Molen 't Op
Spinnenkop stellingmolen 1986 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Vlijt molen Koudum 03.JPG
Koudum Windmotor Koudum Iron windpump 1925 Molendatabase (in Dutch) Windmotor Koudum 05c.JPG
Koudum De Skarmole Iron windpump c. 1920 Molendatabase (in Dutch) Skarmole.jpg
Koudum Windmotor Koudum 2 Iron windpump De Hollandsche Molen (in Dutch) Koudum - Windmotor Koudum 2 - nov 2009.jpg
Langesloot Spinnenkopmolen 18th century Moved to Snikzwaag in 1921.
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Langweer De Sweachmermolen Stellingmolen 1782 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Sweachmermolen Boornzwaag 08.JPG
Lekkum De Bullemolen Grondzeiler 1825 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Lekkum - Bullemolen met vlaggen.jpg
Lollum Meerswal Grondzeiler 1903 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Lollum - molen Meerswal.jpg

M[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Makkinga De Weyert Stellingmolen 1925 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Weyert Makkinga 01.JPG
Makkum De Weeren Achtkantmolen 1921
Marrum De Grote Molen Grondzeiler 1845 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Grote Molen Marrum 02c.JPG
Marrum De Kleilânsmole Grondzeiler 1865 Demolished 2010, to be rebuilt at Ferwerd.Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Kleilansmole Marrum 19.JPG
Marrum De Phenix Achtkantmolen 1845 Burnt down August 1916
Marrum De Phenix Grondzeiler 1917 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Dephenix.jpg
Marssum De Marssumermolen Grondzeiler 1903 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Marssum - Marssumermolen.jpg
Marssum Terpzigt Spinnenkop 1888 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Marssum - molen Terpzigt tegenlicht.jpg
Menaldum De Kievit Grondzeiler 1802 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Menaldum De Rentmeester Grondzeiler 1981 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Rentmeester zijaanzicht3.JPG
Metslawier De Ropta Stellingmolen 1836 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Dongeradiel RoptaMoune2.JPG
Mildam De Tjongermolen Grondzeiler 1983 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Tjongermolen Mildam 19.JPG
Munnekezijl Munnekezijlstermolen
Rust Roest
Stellingmolen 1856 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Rustroest.jpg

N[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Nes De Phoenix Grondzeiler 1880 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Mosterd- en Korenmolen de Verwachting (Nes Ameland).jpg
Nij Beets Paaltjasker Tjasker Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
3855 Nij Beets.JPG
Nijemirdum Zwaantje
Huitebuurstermolen
Grondzeiler 1893 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Poldermolen Zwaantje, Nijemirdum.JPG
Nijetrijne De Reiger Grondzeiler 1871 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Reiger Nijetrijnje 04.JPG
Nijetrijne De Rietvink Grondzeiler 1855 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Molen De Rietvink.jpg
Nijetrijne Boktjasker Tjasker 2007 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
8713 Nijetrijne.JPG
Nijetrijne Windmotor Nijetrijne (1) Iron windpump Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Nijetrijne Windmotor Nijetrijne (2) Iron Windpump Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Nijhuizum Spinnenkop Nijhuizen Spinnenkopmolen 1832 Demolished 1930s.
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Nijhuizum Monnikenburenmolen, Nijhuizum Spinnenkopmolen 2008 De Hollandsche Molen (in Dutch) Monnikeburen.jpg
Noordwolde Windlust Stellingmolen 1859 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Windlust Noordwolde 02.JPG
Noordwolde De Wâlden Achtkantmolen 1836 Moved to Wolvega (De Gooyer) in 1916.
De Hollandsche Molen (in Dutch)

O[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Oldeholtpade Standerdmolen 1770 Demolished 1874
Oldeholtpade Achtkantmolen 1874 Burnt down 15 August 1915, base remains.
Oppenhuizen De Geeuwpoldermolen Spinnenkop 1832 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Wymbritseradeel - Geeuwpoldermolen.jpg
Oude Leije De Balkendsterpoldermolen Grondzeiler 1844 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
1752 Oude Leije.JPG
Oudega Dorismooltje Spinnenkop 1790 Demolished c. 1935, base left standing.
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Oudega Doris Mooltje, Oudega Spinnenkop 1995 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Spinnenkopmolen Oudega 01.jpg
Oudwoude Achtkantmolen 1858 Demolished 1941, base remains standing

P, R[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Paesens De Hond Stellingmolen 1861 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
20080510 De Hond Paezens NL.jpg
Rinsumageest De Klarkampstermolen Grondzeiler 1862 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Rinsumageast Klaarkampstermûne.JPG
Rinsumageest Windmotor Rinsumageest Iron windpump Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Windmotor rinsumageest IMG 4439.jpg
Roodkerk De Hoop Grondzeiler 1911 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
4441 Roodkerk.JPG
Ryptsjerk Spinnenkopmolen 1952 Moved to Tytsjerk (De Himriksmole) in 1976
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Ryptsjerk Ypey Mole Grondzeiler 1858 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Ypey mune IMG 4396.jpg
Ryptsjerk Rijperpoldermolen Achtkantmolen Burnt down 2 June 1968.
Molendatabase

S[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Schalsum De Schalsumermolen Grondzeiler 1801 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Schalsum - Schalsumermolen.jpg
Scharnegoutum Greate Wierum Iron windpump 1921 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Scharsterbrug De Skarrenmoune Grondzeiler 1888 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Skarren molen 03.JPG
Sexbierum De Korenaar Stellingmolen 1868 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Sint Jacobiparochie Zwarte Haan Grondzeiler c. 1877 Cap and sails removed 1925, smock used in 1997 to rebuild De Mars in De Blesse.
Database van Verdwenen Molens in Nederland (in Dutch)
Sintjohannesga De Hersteller Grondzeiler 1857 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Hersteller Molen 01.JPG
Sleat De Korenmolen
De Kaai
Stellingmolen 1755 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Molen Sloten 06c.JPG
Skûlenboarch Schuilenberger Molen Grondzeiler Dismantled 1994, smock moved to Meppel, Drenthe
Molendatabase
Sneek Himmole Spinnenkop 1982 Moved to IJlst in 2011 and renamed Terpensmole.
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Himmole Sneek 30.JPG
Sneek Paaltjasker Tjasker 1975 Dismantled 1980, re-erected at De Hoeve in 2000.
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Sneek Molen 't Op Spinnenkop stellingmolen 18th century Moved to Koudum (De Vlijt) in 1986.
Molendatabase
De Hollandsche Molen
Snikzwaag Tjasker Tjasker Demolished 1921
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Snikzwaag Spinnenkopmolen 1921 Moved to Wartena in 1970.
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Stiens De Hoop Stellingmolen 1852 Demolished 1922.
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Stiens De Hoop Stellingmolen 1978 Burnt down 1 January 1992
Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Stiens De Hoop Stellingmolen 1992 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Hoop Molen Stiens 03.JPG
Stiens De Kleine Molen
Binnema Molen
Grondzeiler 1988 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Kleinemolen.jpg
Stiens De Steenhuistermolen Grondzeiler 1880 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Steenhuistermolen.jpg
Sumar De Hoop Stellingmolen 1882 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Molen De Hoop Sumar.jpg
Surhuisterveen Koartwâld
Feanstermoune
Stellingmolen 1864 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Surhuisterveen-Molen Koartwald.jpg

T – V[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Tijnje De Deelen Tjasker 1973 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tjasker De Deelen.JPG
Tijnje Boezemmolen Smock mill 1856 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tijnje Uilesprong molenromp 4553.JPG
Tirns Windmotor Tirns Iron windump 1922 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tjaard Achtkantmolen Moved to Bergwerd in 2000.
Molendatabase (in Dutch)
Tjerkwerd De Babuurstermolen Grondzeiler 1882 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Babuurstermolen 18.JPG
Tytsjerk De Himriksmole
De Groene Ster
Spinnenkop 1976 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch). Built at Huizum in 1860, moved to Rijperkerk in 1958, moved here in 1976.
Hemriksmole.jpg
Tytsjerk De Lytse Geast
Swarte Prinsch
Grondzeiler 1900 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Swarteprinsch.jpg
Tytsjerk Louwmeer polder Grondzeiler Moved to Lekkum in 1825.
Tzum Teetlum
Duivenhok
Spinnenkop 1800 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tzum - Spinnenkop Teetlum.jpg
Tzum Fatum Spinnenkop 1914 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tzum - Spinnenkop Fatum met omgeving.jpg
Uitwellingerga Zuidelijke Molen Iron windpump 1929 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Windmotor Uitwellingerga zuid 14.JPG
Uitwellingerga Norderlijke Molen Iron windpump 1920 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Windmotor Uitwellingerga noord 01.JPG
Ureterp Achtkantmolen 1872 Demolished 1925, base remains standing
Veenwouden De Houtwiel Paaltjasker 1975 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tjaskerveenwouden.jpg
Vegelinsoord De Deels
Douwemûne
Grevensmolen
Grondzeiler 1860 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Grevensmolen 04.JPG
Vrouwenparochie De Vrouwbuurtstermolen Stellingmolen 1862 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Vrouwbuurstermolen.jpg

W – Z[edit]

Location Name of mill Type Built Notes Photograph
Wanswerd Victor Grondzeiler 1867 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Molendevictor.jpg
Wartena De Ikkers Spinnenkop 1970 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
0251 Wartena.JPG
Wartena Lytse Saiterpoldermolen Spinnenkopmolen 1756 Demolished 1950s, base remains.
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Weidum Windmotor Weidum Iron windpump 1920 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Windmotor Weidum 27.JPG
Wergea De Hempenserpoldermolen Grondzeiler 1863 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Hempenserpoldermolen.JPG
Wergea Paaltjasker Tjasker 1997 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tjasker Warga.jpg
Westergeest De Beintemapoldermolen Grondzeiler 1870 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Beintemapoldermolen.jpg
Wijckel Zandpoel Tjasker 1975 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tjasker Sanpoel 04.JPG
Winsum Langwert Grondzeiler 1863 Burnt down 14 March 1974.
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Winsum Langwert Grondzeiler 1979
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Winsum - Molen Langwert.jpg
Wirdum Kramers Molen
Old Barrahûs
Spinnenkop 18th century Moved to Zwette, 1995.
Wirdum Molen Hoogland Spinnenkop 18th century Moved to Zwette, 1995.
Witmarsum De Onderneming Stellingmolen 1850 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Witmarsum - molen De Onderneming.jpg
Witmarsum De Pannekoekstermolen
De Pankoekstermolen
Grondzeiler 1817 Burnt down 1899.
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Witmarsum De Pannekoekstermolen
De Pankoekstermolen
Grondzeiler 1900 De Hollandsche Molen (in Dutch) Witmarsum - Pankoekstermolen.jpg
Witmarsum De Vooruitgang Demolished 1955
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Wolvega De Gooyer Grondzeiler 1916 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch).
De Gooijer Molen 03.JPG
Wolvega Windlust Stellingmolen 1888 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Windlust Molen Wolvega 02c.JPG
Workum De Nijlânnermolen Grondzeiler 1784 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Nijlannermolen Workum 07.JPG
Workum Ybema's Molen Grondzeiler 1899 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Ybema's molen Workum 07.JPG
Workum Het Heidenschap Tjasker 1915 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Tjaskerheidenskip.jpg
Workum De Snip Grondzeiler Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Snip Molen Workum 01.JPG
Woudsend 't Lam Stellingmolen c. 1698 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
't Lam molen Woudsend 04.JPG
Woudsend De Jager Stellingmolen 1719 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
De Jager Woudsend 04.jpg
Wyns Wijnsermolen Grondzeiler 1871 Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
4356 Wyns.JPG
Ysbrechtum Windmotor Ysbrechtum Iron windpump Molendatabase (in Dutch)
De Hollandsche Molen (in Dutch)
Windmotor Ysbrechtum 15.JPG
Zwette Kramers Molen Spinnenkop 1995 Moved to Goutum, 2002.
Zwette Molen Hoogland Spinnenkop 1995 Burnt down 1999.

Notes[edit]

Mills still standing marked in bold. Known building dates are bold, otherwise the date is the earliest known date the mill was standing.

Unless otherwise indicated, the source for all entries is Stichting De Fryske Mole (1995). Friese Molens (in Dutch). Leeuwarden: Friese Pers Boekerij bv. p. 131. ISBN 90-330-1522-6.  or the linked Molendatabase or De Hollandsche Molen entry.

References[edit]

  1. ^ "Polder nr. 395, De Witte Molen, Bolsward/ Boalsert" (in Dutch). Molendatabase. Retrieved 30 April 2010. 
  2. ^ a b "Non- of Kloosterpolder, De Non, Ferwert/ Ferwerd" (in Dutch). Molendatabase. Retrieved 15 May 2010. 
  3. ^ "De Haan, Franeker/ Frjentsjer" (in Dutch). Molendatabase. Retrieved 7 May 2010. 
  4. ^ a b c "De Hoop" (in Dutch). Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel. Retrieved 6 April 2010. 
  5. ^ "De Vlijt 1e voorganger, Koudum" (in Dutch). Molendatabase. Retrieved 1 May 2010. 
  6. ^ a b "De Vlijt 2e voorganger, Koudum" (in Dutch). Molendatabase. Retrieved 1 May 2010. 
  7. ^ "De Vlijt, Koudum" (in Dutch). Molendatabase. Retrieved 1 May 2010.