Lower Carniolan dialect group

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Map of regional groups of Slovene dialects
  Lower Carniolan (3. Kostel, 4. Kočevje, 5. Northern White Carniola, 6. Southern White Carniola)

The Lower Carniolan dialect group (dolenjska narečna skupina[1]) is a group of closely related dialects of Slovene. The Lower Carniolan dialects are spoken in most of Lower Carniola and in the eastern half of Inner Carniola.[2]

Phonological and morphological characteristics[edit]

Among other features, this group is characterized by pitch accent, extensive diphthongization (ei, ie, uo), an a-colored semivowel, shift of o > u, and partial akanye.[3]

Individual dialects and subdialects[edit]

References[edit]

  1. ^ Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. ^ "Karta slovenskih narečij z večjimi naselji" (PDF). Fran.si. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Retrieved June 8, 2020. CS1 maint: discouraged parameter (link)
  3. ^ Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, p. 25.
  4. ^ a b Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: SAZU, p. 42.
  5. ^ a b Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: SAZU, p. 203.
  6. ^ Horvat, Sonja. 1994. "Nekaj naglasnih in fonoloških značilnosti slovenskega kostelskega govora." Slavistična revija 42: 305–312, p. 305.