Luân Giới

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Luân Giới
Commune and village
Country  Vietnam
Province Điện Biên
District Điện Biên Đông
Time zone Indochina Time (UTC+07:00)

Luân Giới is a commune () and village of the Điện Biên Đông District of Điện Biên Province, northwestern Vietnam.[1]

References[edit]

  1. ^ Vietnam. Tổng cục thống kê (2004). Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam, 2004: ban hành theo QĐ số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Nhà xuất bản Thống kê. p. 57. Retrieved 11 October 2011. 

Coordinates: 21°12′10″N 103°23′39″E / 21.2028°N 103.3942°E / 21.2028; 103.3942