List of Major National Historical and Cultural Sites in Guangxi

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This list is of Major Sites Protected for their Historical and Cultural Value at the National Level in the Autonomous Region of Guangxi, People's Republic of China.[1][2][3][4][5][6]

Site Chinese name Location Designation Image
Site of Jintian Uprising Jintian qiyi dizhi 金田起义地址 Guiping 桂平市 1-2 Upload file
Zhenwu Pavilion and Jinglüe Platform Jinglüe tai Zhenwu ge 经略台真武阁 Rong County 容县 2-33 Upload file
Chengyang Bridge Chengyang Yongji qiao 程阳永济桥 25°54′02″N 109°38′16″E / 25.90055556°N 109.63777778°E / 25.90055556; 109.63777778 Sanjiang Dong Autonomous County 三江县 2-42 Chengyangqiao, Guangxi, China.jpgUpload file
Sites of the Former Headquarters of the 7th and 8th Army of the Red Army Zhongguo gongye hongjun di-qi jun, di-ba jun junbu jiuzhi 中国工农红军第七军、第八军军部旧址 Baise City 百色市 3-28 Upload file
Lingqu Canal Lingqu 灵渠 25°35′56″N 110°41′23″E / 25.59888889°N 110.68972222°E / 25.59888889; 110.68972222 Xing'an County 兴安县 3-54 Lingqu Canal.jpgUpload file
Dashi Avalokitesvara Temple Dashi ge 大士阁 Hepu County 合浦县 3-103 Upload file
Huashan Rock Paintings Huashan yanhua 花山岩画 Ningming County 宁明县 3-165 Upload file
Han Tombs in Hepu Hepu Han muqun 合浦汉墓群 Hepu County 合浦县 4-65 Upload file
Office of Mo Tusi Mo tusi yashu 莫土司衙署 Xincheng County 忻城县 4-153 Upload file
Residence and Grave of Prince Jingjiang Jingjiang wangfu ji Jingjiang wangling 靖江王府及靖江王陵 25°09′41″N 110°10′23″E / 25.1614°N 110.1731°E / 25.1614; 110.1731 Guilin 桂林市 4-154 Guilin-jingjiang-princes-city-frontgate.jpgUpload file
Former Residence of Li Zongren Li Zongren guju 李宗仁故居 Lingui County 临桂县 4-223 Upload file
Former Residence of Li Jishen Li Jishen guju 李济深故居 Cangwu County 苍梧县 4-224 Upload file
Site of the Establishment of the Democratic Government of Workers and Peasants of Youjiang Youjiang gongnong minzhu zhengfu jiuzhi 右江工农民主政府旧址 Tiandong County 田东县 4-231 Upload file
Site of the Guilin Office of the Eighth Army March Balujun Guilin banshichu jiuzhi 八路军桂林办事处旧址 Guilin 桂林市 4-240 Upload file
Bogu and Gaolingpo Sites Bogu he Gaolingpo yizhi 百谷和高岭坡遗址 Baise City 百色市 5-99 Upload file
Zengpiyan Site Zengpiyan yizhi 甑皮岩遗址 Guilin 桂林市 5-100 Upload file
Dingsishan Site Dingsishan yizhi 顶蛳山遗址 Nanning 南宁市 5-101 Upload file
Batuan Bridge Batuan qiao 岜团桥 Sanjiang Dong Autonomous County 三江县 5-378 Upload file
Linhe Old City Site Linhe gucheng 临贺故城 Hezhou 贺州市 5-379 Upload file
Stone Carvings of Guilin Guilin shike 桂林石刻 Guilin 桂林市 5-462 Guihaibeilin.jpgUpload file
Modern Architecture of Beihai Beihai jindai jianzhu 北海近代建筑 Beihai 北海市 5-504 Upload file
Old Architecture of the Former Residences of Liu Yongfu and Feng Zicai Liu Yongfu, Feng Zicai jiuju gu jianzhuqun 刘永福、冯子材旧居建筑群 Qinzhou 钦州市 5-505 三宣堂 2.jpgUpload file
Bailiandong Site Bailiandong yizhi 白莲洞遗址 Liuzhou 柳州市 6-169 Upload file
Liyuzui Site Liyuzui yizhi 鲤鱼嘴遗址 Liuzhou 柳州市 6-170 Upload file
Gantuoyan Site Gantuoyan yizhi 感驮岩遗址 Napo County 那坡县 6-171 Upload file
Qincheng Site Qincheng yizhi 秦城遗址 Xing'an County 兴安县 6-172 Upload file
Ancient City of Zhicheng Zhicheng chengzhi 智城城址 Shanglin County 上林县 6-173 Upload file
Old Architecture of the villages Jiangtou and Changgangling Jiangtoucun he Changganglingcun gu jianzhuqun 江头村和长岗岭村古建筑群 Lingchuan County 灵川县 6-688 Upload file
Mayin Temple Mayin miao 马殷庙 Fuchuan Yao Autonomous County 富川县 6-689 Upload file
Yanwolou Yanwo lou 燕窝楼 Quanzhou County 全州县 6-690 Upload file
Old Architecture of Gongcheng Gongcheng gu jianzhuqun 恭城古建筑群 Gongcheng Yao Autonomous County 恭城县 6-691 Upload file
Ancestral Temple of Liu Zongyuan Liuhou ci beike 柳侯祠碑刻 Liuzhou 柳州市 6-850 Upload file
Fortified towns and Friendship Pass Liancheng yaosai jiuzhi he youyi guan 连城要塞遗址和友谊关 Beihai 北海市, Fangchenggang 防城港市, Ningming County 宁明县, Pingxiang 凭祥市, Longzhou County 龙州县, Daxin County 大新县, Jingxi County 靖西县, Napo County 那坡县 6-1021 Youyi Guan.jpgUpload file
Modern Architecture of Rong County Rong xian jindai jianzhu 容县近代建筑 Rong County 容县 6-1022 Upload file
Site of Yong'an Activities of the Taiping Rebellion Taiping tianguo Yong'an huodong jiuzhi 太平天国永安活动旧址 Mengshan County 蒙山县 6-1023 Upload file
Mapang Drum Tower Mapang gulou 马胖鼓楼 Sanjiang Dong Autonomous County 三江县 6-1024 Upload file
Zhongshan Memorial Hall, Wuzhou Wuzhou Zhongshan jiniantang 梧州中山纪念堂 Wuzhou 梧州市 6-1025 Upload file
Former Institute of the Revolutionary Peasant Movement in Guangxi Guangxi nongmin yundong jiangxisuo jiuzhi 广西农民运动讲习所旧址 Donglan County 东兰县 6-1026 Upload file
Red Army Slogans Building Hongjun biaoyu lou 红军标语楼 Hechi 河池市 6-1027 Upload file
Site of the Battle of Xiang Jiang Xiang Jiang zhanyi jiuzhi 湘江战役旧址 Xing'an County 兴安县 6-1028 Upload file
Site of the Battle of Kunlun Pass Kunlun guan zhanyi jiuzhi 昆仑关战役旧址 Nanning 南宁市 6-1029 Upload file
Former Residence of Ho Chi Minh Hu Zhiming jiuju 胡志明旧居 Liuzhou 柳州市 6-1030 Upload file

See also[edit]

References[edit]