Dorothea Dunckel

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Maria Dorothea Dunckel)
Jump to: navigation, search

Maria Dorothea Dunckel née Altén (13 March 1799 – 30 November 1878), was a Swedish poet, translator and playwright.

Dunckel was born to the secretary Martin Altén and Kristina Dorotea Landwertz.[1]

She wrote her first theatre play-manuscript at the age of nine (1808), and after this, assisted her father with translations.[2]

Married in 1821 to the David Vilhelm Dunckel, vicar at the German parish of Stockholm, and from 1823, vicar at the German parish in Gothenburg.[3]

Work[edit]

 • Receptet (translation, 1813)
 • Förlofningen (play, 1817)
 • Förstlingar (1824)
 • Dramatiska och lyriska försök (poems, 4 parts 1828–1832)
 • Marie, en liten gåfva i bref till mina unga landsmaninnor (1830)
 • Vilhelms brefväxling med sina vänner (1835)
 • Pensionsvännerna (1842)
 • Två systrar i Östergötland (1844)
 • Gammalt och nytt ur min portfölj (1865)

References[edit]

 1. ^ Svenskt biografiskt handlexikon
 2. ^ Svenskt biografiskt handlexikon
 3. ^ Svenskt biografiskt handlexikon