List of members of the European Parliament for Poland, 2004–09

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Members of the
European Parliament

for Poland
Observers (2003)
Delegation (2004)
6th term (2004)
7th term (2009)
8th term (2014)

This is the list of the 54 members of the European Parliament for Poland in the 2004 to 2009 session.

List[edit]

Name National party EP Group Constituency
Filip Adwent      League of Polish Families      IND&DEM Pomeranian
Adam Bielan      Law and Justice      UEN Lesser Poland and Świętokrzyskie
Jerzy Buzek      Civic Platform      EPP–ED Silesian
Zdzisław Chmielewski      EPP–ED
Sylwester Chruszcz      IND&DEM /      NI Lower Silesian and Opole
Marek Czarnecki      NI
Ryszard Czarnecki      NI
Hanna Foltyn-Kubicka      UEN
Bronisław Geremek      ALDE
Lidia Geringer de Oedenberg      PES
Adam Gierek      PES
Maciej Giertych      IND&DEM /      NI
Bogdan Golik      NI /      PES
Genowefa Grabowska      PES
Dariusz Grabowski      IND&DEM /      NI
Małgorzata Handzlik      EPP–ED
Stanisław Jałowiecki      EPP–ED
Mieczysław Janowski      UEN
Filip Kaczmarek      EPP–ED
Michał Kamiński      UEN
Bogdan Klich      EPP–ED
Urszula Krupa      IND&DEM /      NI
Wiesław Kuc      NI /      PES
Barbara Kudrycka      EPP–ED
Jan Kułakowski      ALDE
Zbigniew Kuźmiuk      EPP–ED
Janusz Lewandowski      EPP–ED
Bogusław Liberadzki      PES
Marcin Libicki      UEN
Jan Masiel      NI
Jan Olbrycht      EPP–ED
Janusz Onyszkiewicz      ALDE
Bogdan Pęk      IND&DEM /      NI
Józef Pinior      PES
Mirosław Piotrowski      IND&DEM
Paweł Piskorski      EPP–ED
Zdzisław Podkański      UEN
Jacek Protasiewicz      EPP–ED
Bogusław Rogalski      IND&DEM /      NI
Dariusz Rosati      PES
Wojciech Roszkowski      UEN
Leopold Rutowicz      NI
Jacek Saryusz-Wolski      EPP–ED
Czesław Siekierski      EPP–ED
Marek Siwiec      PES
Bogusław Sonik      EPP–ED
Grażyna Staniszewska      ALDE
Andrzej Szejna      PES
Konrad Szymański      UEN
Witold Tomczak      IND&DEM /      NI
Janusz Wojciechowski      UEN
Bernard Piotr Wojciechowski      NI
Zbigniew Zaleski      EPP–ED
Andrzej Tomasz Zapałowski      UEN
Tadeusz Zwiefka      EPP–ED

External links[edit]