Michał Wiśniowiecki (1529–1584)

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Michał Wiśniowiecki (1529-1584))
Jump to: navigation, search
Michał Wiśniowiecki
Herb Korybut.jpg
Coat of arms Korybut
Born 1529
Died 1584
Family Wiśniowiecki
Consort Halszka Zenowiczówna h. Deszpot
Father Aleksander Wiśniowiecki h. Korybut
Mother Katarzyna Skoruta z Mołdaczyc h. Korczak

Michał Wiśniowiecki or Mykhailo Vyshnevetsky (1529–1584) was a Ruthenian noble (szlachcic) of Polish–Lithuanian Commonwealth . He was a prince at Wiśniowiec, magnate, Hetman of Registered Cossacks, castellan of Bracław and Kijów,[1] starost of Czerkasy, Kaniów, Lubeka and Łojów. Great-grandfather of the future King of Poland, Michał Korybut Wiśniowiecki.

Marriage and issue[edit]

Michał married Halszka Zenowiczówna h. Deszpot and had five children[2]

See also[edit]

Bibliography[edit]

  • Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V, Warszawa, 1880–1902, s. 36.

References[edit]

  1. ^ Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V. Warszawa: 1880-1902, s. 36.
  2. ^ "Genealogia dynastyczna". Genealogia.grocholski.pl. Retrieved 2015-12-23.