Mile Pop Yordanov

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Mile Pop Yordanov (Bulgarian: Миле Попйорданов Macedonian language: Миле Поп Јорданов) (1877-1901), born Milan Poyordanov,[1] was a Bulgarian revolutionary and member of the Internal Macedonian Revolutionary Organization (IMRO).[2][3] He was born in Veles, in the Kosovo Vilayet of the Ottoman Empire (present-day Republic of Macedonia) in 1877. His younger brother, Yordan Popyordanov, was one of the Gemidzhii that launched the Thessaloniki bombings of 1903. Mile Pop Yordanov studied in a Bulgarian Exarchate's high school in the town ot Bitola before becoming an active member of the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization. In 1901, he was ambushed and surrounded by enemy soldiers. In order not to be caught alive, he killed himself.[4] There is a folk song about Pop Jordanov ('Bolen mi lezhi Mile Pop Yordanov'). Today it is popular in the city of Veles.[citation needed]

References and notes[edit]

  1. ^ Енциклопедия "България". Издателство: БАН, 1986 г. Автор: Владимир Георгиев, стр. 343.
  2. ^ Спомени на Иванъ Анастасовъ Гърчето в: Милетичъ, Любомиръ. „Движението отсамъ Вардара и борбата съ върховистите по спомени на Яне Сандански, Черньо Пеевъ, Сава Михайловъ, Хр. Куслевъ, Ив. Анастасовъ Гърчето, Петъръ Хр. Юруковъ и Никола Пушкаровъ“, Материали за историята на македонското освободително движение, книга VII, Издава „Македонскиятъ Наученъ Институтъ", София - Печатница П. Глушковъ - 1927, стр. 140.
  3. ^ Николов, Борис Й. Вътрешна македоно-одринска революционна организация. Войводи и ръководители (1893-1934). Биографично-библиографски справочник, София, 2001, стр. 134.
  4. ^ В Македония под робство: солунското съзаклятие (1903 г.) : подготовка и изпълнение, Библиотека Български мемоари, Автор Павел Шатев, издател Български писател, 1968 г. стр. 224.

External links[edit]